Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Δεκεμβρίου 18, 2022

ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ Α.Ε.

Εικόνα
Σε δήλωση παραίτησης τους προχώρησαν τα μέλη της ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ Α.Ε. υπογραμμίζοντας πως " Η δήλωση υπογράφεται από απερχόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία θα βρίσκονται υπό την αίρεση της παραίτησης, μέχρι να εκδοθεί η έγκριση (ή ΜΗ) από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας της παράνομης κατά τη γνώμη μας Απόφασης δημάρχου με αριθμό 1774/09.12.2022". Σε ανακοίνωση τους αναφέρουν σχετικά " Όλα ξεκίνησαν όταν ένα µαγιάτικο πρωινό του 2022 θέλησε ο δήμαρχος Μπιτάκης, να ανοίξει τη συζήτηση περί  πολυµετοχικότητας και να “τρυπώσουν” οι ιδιώτες στη µονοµετοχική δηµοτική Επιχείρηση. Στην τόσο πολύπαθη στις σχέσεις της µε τους ιδιώτες στο παρελθόν, Επιχείρηση ΞΥΝΟ ΝΕΡΟ ΑΕ. Για να είμαστε ακριβείς, όλα ξεκίνησαν στις 21.02.2020 όταν συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο με μέλη κάποιους από τους υπογράφοντες, ώστε να βάλουμε πλάτη στη μάχη που θα ‘δινε ο δήμαρχος Μπιτάκης, απέναντι στο χειρότερο όλων των ιδιωτών. Απέναντι στην αμέσως προηγούμ