Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Απριλίου 15, 2018

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΤΡΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ

Εικόνα
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α. Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις των άρθρων 9,10,47,48 και 52 του Ν. 2696/99 (Κ.Ο.Κ.) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. β) Την υπ’ αριθ. οικ. 35599 από 02-03-2018 (ΑΔΑ: ΩΜΩΩΟΡ1Γ-5Ε7) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας/Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών, έγκρισης μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών του εν θέματι έργου. γ)Την υπ’ αριθ. 55001/1416 από 30-03-2018 (ΑΔΑ:ΩΧΖΦ7ΛΨ-ΛΩΤ) απόφαση έγκρισης μελέτης εργοταξιακής σήμανσης, με την τεχνική έκθεση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης και τα τυπικά σχέδια εργοταξιακής ρύθμισης-σήμανσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας/Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών/Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (ΕΔΡΑ)/Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών του εν θέματι έργου. δ) Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ./502/2003 (ΦΕΚ 946/Β/09-07-2003) Υ.Α. «Εγκριση Τεχνικής προδιαγραφής σήμανσης εκτελούμ

Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ ΘΑ ΦΡΟΝΤΙΣΕΙ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟ ΛΟΥΙΤΖΙ

Εικόνα
Ένα ορφανό αρκουδάκι, μόλις λίγων μηνών, σώθηκε πριν από λίγες ημέρες χάρη στην επέμβαση ενός ευαισθητοποιημένου πολίτη ο οποίος το εντόπισε να περιπλανιέται σε επικίνδυνο αυτοκινητόδρομο, το μετέφερε σε ασφαλές σημείο και ειδοποίησε άμεσα τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ. Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Μεγάλης Τετάρτης στο Επαρχιακό Δίκτυο Αμυνταίου-Φλώρινας, στο ύψος της τοποθεσίας «Κλειδί» Αμυνταίου.

1ος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Εικόνα
Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Καστοριάς (Σ.Φ. Καστοριάς), ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Κοζάνης (Σ.Φ. Κοζάνης), η Ένωση Φιλολόγων Φλώρινας (Ε.Φ. Φλώρινας) και η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς συνδιοργανώνουν τον 1ο Περιφερειακό Διαγωνισμό Ορθογραφίας Δυτικής Μακεδονίας για μαθητές Γ΄ Γυμνασίου, με σκοπό την ευαισθητοποίηση όλων για την καλλιέργεια της ορθής χρήσης της Νέας Ελληνικής. Μαθητές και μαθήτριες της Γ΄ τάξης των ημερήσιων Γυμνασίων της Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι προκρίθηκαν από αντίστοιχους τοπικούς διαγωνισμούς, θα ασκηθούν γραπτά στην ορθογραφία και προφορικά στην ερμηνεία, την ετυμολογία και τον σχηματισμό πρότασης με λέξεις, οι οποίες θα επιλεγούν με κλήρωση από τράπεζα λέξεων.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟ

Εικόνα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ

Εικόνα
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας και το Τμήμα Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με τις Σχολικές Συμβούλους 1ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π.Ε. Φλώρινας και 14ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής Π.Ε. Φλώρινας, τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Φλώρινας και τον Δήμο Φλώρινας, συνδιοργανώνουν Ημερίδα Εκπαιδευτικών και Γονέων με θέμα: «Ενδυναμώνοντας την προσωπικότητα και τις δεξιότητες των παιδιών στο Σχολείο και στην Οικογένεια» η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ξενοδοχείου «ΦΑΙΔΩΝ» στη Φλώρινα, ώρα 8.30 πμ. – 13.30 μμ.. και καλούνται να συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί και γονείς της 1ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας και 14ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής και κάθε ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός και γονέας.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν.Δ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΩΝ ΣΤΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Εικόνα
Ερώτηση  προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: Έγκαιρη εκταμίευση προς τις Διευθύνσεις Δασών του σχετικού κονδυλίου ώστε να μην παρατηρηθεί και φέτος η μεγάλη καθυστέρηση στην προμήθεια ξύλων για τους κατοίκους των ορεινών οικισμών του νομού Φλώρινας, κατέθεσε ο βουλευτής Ν.Δ. Φλώρινας Γιάννης Αντωνιάδης.

Ε.Κ.Φ.: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Κ/2018

Εικόνα
Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι εκκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 1Κ/2018 του ΑΣΕΠ ( ΦΕΚ 7/9-2-2018, τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας διακοσίων εννέα (209) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας – Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών).

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Εικόνα
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτικήσυνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Περάσματος) την 30του μηνός Απριλίου έτους 2018, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 10:00π.μ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου76του Ν.3852/2010για τη συζήτηση και λήψη απόφασηςσχετικά με :  1) «Γνωμοδότηση σχετικά με το σχέδιο νέου ενιαίου κανονισμού λειτουργίας δημοτικών κοιμητηρίων Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 18/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας».

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ-ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Εικόνα
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Περάσματος) την 26 του μηνός Απριλίου έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με : 1) «Κανονισμός άδειας χρήσης και λειτουργίας μουσικής-μουσικών οργάνων Δήμου Φλώρινας». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΙΠΚΑΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Εικόνα
Το ΔΣ της Ευξείνου Λέσχης Φλώρινας θέλει να ευχαριστήσει θερμά το ταξιδιωτικό γραφείο του κυρίου Γαϊγάνη Ευάγγελου για την άψογη διοργάνωση της εκδρομής, που πραγματοποίησε ο σύλλογός μας στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας, από τις 10/04/2018 ως 14/04/2018. Το προσωπικό και οι συνεργάτες του ταξιδιωτικού γραφείου, με ευγένεια και αποτελεσματικότητα, κατάφεραν η εκδρομή να μείνει αξέχαστη στους συμμετέχοντες.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩΣ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Εικόνα
Τα τελευταία χρόνια έχουμε μεγάλη μείωση στις τιμές και του αγελαδινού αλλά και του αιγοπρόβειου γάλακτος. Την φετινή περίοδο η τιμή του αιγοπρόβειου γάλακτος σε πολλές περιπτώσεις μειώθηκε 20% απ’ τη τιμή που ίσχυε την προηγούμενη περίοδο. Το γεγονός αυτό θα οδηγήσει σε αφανισμό της ζωικής παραγωγής και ειδικότερα της παραγωγής γάλακτος.

Ε.Κ.Φ.: ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ

Εικόνα
Με αφορμή το νομοσχέδιο για την πώληση των λιγνιτικών μονάδων διαμηνύουμε σε όλους τους τόνους ότι ως Εργατικό Κέντρο Φλώρινας είμαστε αντίθετοι σε αυτό το νόμο, καθώς η πώληση θα είναι καταστροφική τόσο για την ΔΕΗ και τους εργαζομένους της όσο και για την τοπική κοινωνία.Συγκεκριμένα προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η πώληση της Μονάδας ΑΗΣ Μελίτη Ι, η άδεια κατασκευής για την Μελίτη ΙΙ καθώς και τα δικαιώματα των ορυχείων της ΔΕΗ στην περιοχή στα πλαίσια της “αποεπένδυσης” και της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας.

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ: 5 ΜΕΓΑΛΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ

Εικόνα
Μετά από μια συστηματική παρακολούθηση και επεξεργασία των συναρμόδιων υπουργείων σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση βαίνουν προς υλοποίηση 5 μεγάλα κυβερνητικά έργα για τον νομό Φλώρινας. Συγκεκριμένα εγκρίνεται η χρηματοδότηση (15 εκ. ευρώ) της αναμόρφωσης των Πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων της Φλώρινας, οι οποίες μετά την έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου, θα παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο νέο ενδυναμωμένο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Ε.Κ.Φ. : ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΤΟΥ τ. ΟΕΚ

Εικόνα
Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι τίθεται  σε λειτουργία στο portal του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (www.oaed.gr) η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμαπου έχει αναπτυχθεί για να υποστηρίξει την εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης 52246/3173/26.01.18 για τη διευκόλυνση της αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων και μη οφειλών των δανειοληπτών στους οποίους χορηγήθηκε δάνειο από ίδια κεφάλαια του τ. Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (τ. ΟΕΚ). 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΕΦΙΑΠ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Εικόνα
Η Διοίκηση, το προσωπικό και οι εξυπηρετούμενοι του ΚΕΦΙΑπ Γ.Ν.Φλώρινας, ευχαριστούν ολόθερμα τους μαθητές του φροντιστηρίου Lions καθώς και τη Διοίκηση του φροντιστηρίου για την ευαισθησία τους να προσφέρουν αναλώσιμα υλικά(τρόφιμα) στο κέντρο μας για τις ανάγκες του προγράμματος Μαγειρικής-Ζαχαροπλαστικής.

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Εικόνα
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδρομή του Συνδέσμου Διαιτητών Φλώρινας. Ο Σύνδεσμος μας με τα μέλη και τους φίλους του, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του που προβλέπονται από το καταστατικό του, ταξίδεψε στο Βελιγράδι , στη Βουδαπέστη και στη Βιέννη . Με την εμπειρία του ταξιδιωτικού γραφείου Maleganeas Travel περιηγηθήκαμε σε τρεις από τις ομορφότερες πρωτεύουσες της Ευρώπης σε μια εκδρομή που θα μείνει αξέχαστη σε όσους συμμετείχαν .

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΒΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΜΕ ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ

Εικόνα
Ο Πρόεδρος του Επιμελητήριου κ. Σ. Σαπαλίδης συμμετείχε σε συνάντηση εργασίας με επιχειρηματίες από τον Σύλλογο Βιομηχάνων του Πέρνιγκ Βουλγαρίας, στη Θεσσαλονίκη 17/04/2018. Σκοπός της συνάντησης ήταν η δικτύωση επιχειρηματικών συνεργασιών. Παράλληλα, αναδείχθηκαν οι τομείς συνεργασίας των επιχειρήσεων π.χ αγροτουρισμός, αγροτουριστικά προϊόντα. Τέλος, αποφασίστηκε συνάντηση Β2Β στο Πέρνιγκ της Βουλγαρίας το καλοκαίρι. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Πέρνιγκ είναι μια αναπτυσσόμενη βιομηχανική περιοχή με μεγάλο ενδιαφέρον για τις επιχειρήσεις μας.

ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΩΝ ΛΙΓΝΙΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Εικόνα
«Θα συνεχίσουμε τους αγώνες και τις κινητοποιήσεις ενάντια στην πώληση των μονάδων της ΔΕΗ μέχρι τελικής πτώσεως» ανέφεραν σε συνέντευξη τους στην ΕΡΤ Φλώρινας ο πρόεδρος του Σωματείου Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΔΕΗ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ κ.Μόσχος και ο εκπρόσωπος του οργανωτικού της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ κ. Λευτέρης Αδάμ επισημαίνοντας πως ο αγώνας θα συνεχιστεί ακόμα και αν ψηφιστεί το νομοσχέδιο στη Βουλή. Όπως είπαν και οι δύο η πώληση των μονάδων θα είναι καταστροφική πρώτα για τη χώρα, μετά για τους καταναλωτές και για τη τοπική κοινωνία. Πήγη: www.ert.gr/news/florina

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Φ.Σ.Φ. "Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ"

Εικόνα
Το ΔΣ του ΦΣΦ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», ευχαριστεί θερμά την κα Κασσιανή Τριανταφυλλίδη - Στάη, για την ευγενική της δωρεά ύψους εκατό ευρώ (100 €) προς τον Σύλλογό μας, στη μνήμη της αγαπημένης της φίλης και εξαίρετης συμμαθήτριάς της, Κωνσταντίνας (Νίνας) Ρεσέγκου. Ευχαριστούμε. Το ΔΣ του ΦΣΦΑ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΛΙΜΝΕΣ ΜΙΚΡΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΕΣΠΑ, ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑ, ΖΑΖΑΡΗ, ΠΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΟΛΧΙΚΗΣ, ΠΑΠΑΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ

Εικόνα
Απαγόρευση αλιείας στις λίμνες Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα, Χειμαδίτιδα, Ζάζαρη, Πετρών, στις τεχνητές λίμνες φραγμάτων Κολχικής, Παπαδιάς και Τριανταφυλλιάς, στις λιμνοδεξαμενές Βεύης & Αμμοχωρίου και στον ποταμό Σακουλέβα του Νομού Φλώρινας, στα πλαίσια αναπαραγωγής ιχθύων

Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΟΙΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Σ.Φ. "Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ" ΥΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΈΛΙΝΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΤΑΡΑΛΑ

Εικόνα
Την Κυριακή στις 22 Απριλίου 2018 στις 8:00 μ.μ. στην αίθουσα εκθέσεων της Πινακοθήκης Φλωρινιωτών Ζωγράφων του Αριστοτέλη, τα μέλη της Ακαδημίας Οίνου του Αριστοτέλη συνεχίζουν τα μαγικά τους ταξίδια στον χώρο του κρασιού. - Υποδέχονται το ξεχωριστό Οινοποιείο Έλινος και την Νικολέτα Ταραλά και δοκιμάζουν μοναδικά κρασιά! - Συνδυάζουν τα ιδιαίτερα εδέσματα MENU FLORINA’S της Φλωρινιώτικης εταιρείας TERRA GRECA. Τα παρουσιάζει για την Ακαδημία ο Κώστας Αξιώτης. - Η Δρ. Χρυσούλα Βοσκοπούλου κάνει ένα εικονικό αρχιτεκτονικό ταξίδι, στα ομορφότερα οινοποιεία του κόσμου! www.fsfa.gr/awa

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Εικόνα
Με το σύνθημα "Όχι στην πώληση μονάδων και ορυχείων. Ενέργεια κοινωνικό αγαθό, όχι εμπόρευμα"¨και τη συμμετοχή δεκάδων μελών του Σωματείου Εργατοτεχνιτών και Εργαζομένων στην Ενέργεια πραγματοποιήθηκε χθες το συλλαλητήριο στην Φλώρινα ενάντια στην πώληση των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ. Όπως ανέφερε ο αντιπρόεδρος του σωματείου Σταύρος Μωυσιάδης στην ομιλία του "η ΔΕΗ έγινε από τους εργαζόμενους και θα πρέπει να παραμείνει δημόσια".

ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΥΟ ΤΑΙΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Εικόνα
Με δύο ταινίες: " Ένα Ήσυχο Μέρος" και "Πίτερ Ράμπιτ"! συνεχίζονται οι προβολές ταινιών από τη Κινηματογραφική Λέσχη της Λέσχης πολιτισμού Φλώρινας. 

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ "ΑΠΕΚΦΡΑΣΙΣ" ΤΟΥ ΓΛΥΠΤΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΣΩΤΣΟΥ

Εικόνα
Το νέο εικαστικό του έργο με τίτλο: «Απέκφρασις» παρουσιάζει ο γλύπτης Χρήστος Τσώτσος στην Πινακοθήκη Φλωρινιωτών Ζωγράφων του «Αριστοτέλη» στην κεντρική αίθουσα εκθέσεων «Στεφάνου και Βασιλικής Γώγου» του συλλόγου από 25 Απριλίου μέχρι 9 Μαΐου 2018. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 25 Απριλίου 2018 και ώρα 8,30 μμ. Ώρες λειτουργίας της έκθεσης: Καθημερινά: 6,00 μμ – 9,00 μμ Σάββατο και Κυριακή: 11,00 πμ – 1,00 μμ και 6,00 μμ – 9,00 μμ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Εικόνα
Υπό την προεδρία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. ΠέτρουΣερίδη, πραγματοποιήθηκε, τη Δευτέρα 16Απριλίου2018, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας με δεκαπέντε θέματα στην ημερήσια διάταξη και δυο εκτός αυτής. Τα εκτός ημερησίας διάταξης θέματα είναι: - Επιχορήγηση του Συλλόγου Νεοφωτίστων (Αθίγγανων) Συνοικισμού Φλώρινας «Ελπίς», για την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στις 29 Απριλίου 2018, με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.

ΑΝΟΙΞΕ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΤΟΥ τ. ΟΕΚ

Εικόνα
Άνοιξε χθες Δευτέρα 16 Απριλίου, η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΑΕΔ, όπου θα υποβάλλουν αιτήσεις οι δανειολήπτες του τ. ΟΕΚ για την ρύθμιση των δανείων τους. Η ψηφιακή πλατφόρμα, θα είναι προσβάσιμη από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ ( www.oaed.gr ). Εκεί θα υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο νέο ευνοϊκό καθεστώς μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά οι οφειλέτες του τ. ΟΕΚ.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑ

Εικόνα
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ Έχοντας υπόψη: Το Ν.Δ 420/1970 άρθρο 10 «Αλιευτικός Κώδικας» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1740/1987 περί «αξιοποίησης και προστασίας κοραλλιογενών σχηματισμών ιχθυοτρόφων υδάτων, υδατοκαλλιεργειών και άλλων διατάξεων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2040/1992 περί «ρύθμισης θεμάτων αρμοδιοτήτων Υπ. Γεωργίας και Νομικών Προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις».

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Εικόνα
Με το σύνθημα "είναι ευθύνη όλων μας να δώσουμε αίμα για ένα συνάνθρωπο μας που το έχει ανάγκη" ο Σύλλογος Φοιτητών ΤΕΙ Φλώρινας διοργανώνει σήμερα για 17η συνεχόμενη φόρα εθελοντική αιμοδοσία. Η αιμοδοσία θα γίνει στην αίθουσα 9 στο κεντρικό κτήριο από 9:00 μέχρι τις 14:00μ.μ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΠΡΕΣΠΩΝ ΚΑΙ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Εικόνα

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Τ.Σ. Δ.Δ. ΑΧΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

Εικόνα
Ο πρόεδρος του Τοπικού συμβουλίου του Δ.Δ Αχλάδας συγχαίρει την συντοπίτισσα Άννα Γεωργοπούλου, για την έκδοση του πρώτου βιβλίου της με τίτλο "Έρωτας στη βροχή". Αποτελεί τιμή για όλους εμάς τους κάτοικους της ακριτικής Αχλάδας να ζει ανάμεσα μας και να δραστηριοποιείται συγγραφικά, ένας νέος, ευαίσθητος και δημιουργικός άνθρωπος όπως η Άννα. Εύχομαι και πιστεύω πως το πρώτο αυτό βιβλίο θα αποτελέσει την αρχή σε ένα μακρινό και δημιουργικό συγγραφικό ταξίδι.

ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΟΧΙ ΣΤΗ ΠΩΛΗΣΗ ΤΩΝ ΛΙΓΝΙΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ

Εικόνα
Από ώρα σε ώρα κατατίθεται στη Βουλή το νομοσχέδιο για την πώληση των λιγνιτικών μονάδων και των ορυχείων της Δ.Ε.Η. στη Φλώρινα και στη Μεγαλόπολη.Έτσι, δυστυχώς, η κυβέρνηση βάζει πωλητήριο στην Επιχείρηση που από το 1950 λειτουργεί "χάριν του δημοσίου συμφέροντος" και έκανε το ηλεκτρικό ρεύμα κτήμα και δικαίωμα του κάθε πολίτη. Η κυβέρνηση ξεπουλά τους κόπους και τους μόχθους όλων αυτών που αγωνίστηκαν και δούλεψαν, για να φτάσει αυτό το αγαθό σε κάθε άκρη της πατρίδας μας. Η Δυτική Μακεδονία, ως ενεργειακή καρδιά της χώρας, πήρε ελάχιστα όλα αυτά τα χρόνια σε σχέση με όσα έδωσε. Η κυβέρνηση με το νομοσχέδιο της πώλησης βάζει την οριστική ταφόπλακα στην περιοχή, εκποιεί τον εθνικό μας πλούτο που λέγεται λιγνίτης και εκχωρεί το δημόσιο αγαθό της ενέργειας στους ιδιώτες.

Ε.Κ.Φ.: ΕΚΔΟΘΗΚΕ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4Κ/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 103 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΔΑΠ

Εικόνα
Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι εκδόθηκε η 4Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ ( ΦΕΚ 13/12-4-2018, τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ ), που αφορά στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, εκατό τριών (103) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρωτεύουσας – ΕΥΔΑΠ Α.Ε., στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών), στην Ανώνυμο Εταιρεία Διώρυγος Κορίνθου – Α.Ε.ΔΙ.Κ. (Υπουργείο Οικονομικών ), στο Ελεγκτικό Συνέδριο (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων), στον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., στο Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας και στον Οίκο του Ναύτου (Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής).

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΔΕΗ ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΚΕΦΑΛΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ

Εικόνα
Προς: Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Φώτη Κεχαγιά Κοιν/ση: 1. Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Θόδωρο Καρυπίδη 2. Περιφερειακούς Συμβούλους Δυτικής Μακεδονίας Κύριε Πρόεδρε, Ενόψει της επικείμενης κατάθεσης στη Βουλή, του Νομοσχεδίου για το ξεπούλημα της ΔΕΗ, ζητούμε την σύγκλιση έκτακτου Περιφερειακού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα τις εξελίξεις στη ΔΕΗ, αμέσως μετά την κατάθεση του Νομοσχεδίου και πριν την ψήφισή του από την Βουλή.

KARATEOPENSERIESLAMIA 2018

Εικόνα
Μια μεγάλη διεθνής διοργάνωση αγώνων καράτε «KarateOpenSeriesLamia 2018» φιλοξενήθηκε αυτό το Σαββατοκύριακο 14-15 Απριλίου στο Κλειστό Χαλκιοπούλειο Γυμναστήριο Λαμίας. Το «KarateOpenSeries 2018», που συνδιοργάνωσαν η Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε με το Δήμο Λαμιέων και την συνδρομή και την υποστήριξη του Α.Σ. «Μέγας Αλέξανδρος», είναι ένα αθλητικό γεγονός διεθνών προδιαγραφών και είναι το ένα από τα δύο διεθνή Τουρνουά της Ομοσπονδίας που συμπεριλαμβάνονται στο εθνικό Ranking, το επίσημο Καλεντάρι αγώνων της Ομοσπονδίας Καράτε.Άκρως επιτυχημένη διοργάνωσημε συμμετοχές ξεπέρασαν κάθε προσδοκία 96, συνολικά, αποστολές και 1.000 αθλητές. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο οικοδεσπότης Δήμαρχος Νίκος Σταυρογιάννης σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο της ΕΛΟΚ Χρήστο Μπουλούμπαση, να συμφωνήσουν και να ανακοινώσουν την διοργάνωση του OpenSeries 2019, 13 με 14 Απριλίου.

2η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Εικόνα
Η Διοίκηση και η Νοσηλευτική Υπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας σας προσκαλεί στη 2η Επιστημονική Νοσηλευτική Διημερίδα Δυτικής Μακεδονίας που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Φ.Σ.Φ. «Ο Αριστοτέλης» την Παρασκευή 20 Απριλίου και το Σάββατο 21 Απριλίου 2018. Το επιστημονικό πρόγραμμα της Διημερίδας περιλαμβάνει ελεύθερες ανακοινώσεις, διαλέξεις, θέματα ειδικού ενδιαφέροντος καθώς και ειδικά κλινικά φροντιστήρια.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΗΜΕΡΙΝΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ CAMILO LUZURIAGA

Εικόνα
Η Λέσχη Πολιτισμού Φλώρινας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Θερβάντες της Αθήνας και το Προξενείο του Ισημερινού στην Αθήνα διοργανώνουν ειδικές προβολλές με θέμα “Κινηματογράφος από τον Ισημερινό | Αφιέρωμα στον Camilo Luzuriaga” την την Πέμπτη 19 και την Παρασκευή 20 Απριλίου στις 21.30στο Πολιτιστικό Κέντρο Φλώρινας, αίθουσα “Θεόδωρος Αγγελόπουλος”. ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

2 ΑΡΓΥΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

Εικόνα
Το τριήμερο 13-15 Απριλίου 2018 πραγματοποιήθηκαν στα Χανιά οι τελικοί αγώνες του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Παίδων-Κορασίδων. Από τη Φλώρινα αγωνίστηκαν η Χρυσή Φωτιάδου και ο Ιωσήφ Ελσάμι. Η Χρυσή Φωτιάδου κατέκτησε δύο αργυρά μετάλλια παίζοντας σε 2 τελικούς. Πρώτα με την ομάδα του ΟΕΑ Φλώρινας έφτασε ως τον τελικό, όπου λύγισε από την ομάδα του ΓΑΟ Πειραιά με σκορ 0-3. Την ομάδα του ΟΕΑ αποτέλεσαν τα κορίτσια: Χρυσή Φωτιάδου, Χατηκύρκα Ελισσάβετ, Κων/να Πιστόλα, Στυλιανή Γαβαλά.

ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ 21ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΑ ΓΡΕΒΕΝΑ

Εικόνα
Για κατοχή ναρκωτικών συνελήφθη στα Γρεβενά, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας Γρεβενών, 21χρονος ημεδαπός.Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στον ανωτέρω βρέθηκαν στην κατοχή του -64,4- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, τα οποία και κατασχέθηκαν.Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Γρεβενών.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ"

Εικόνα
Την Πέμπτη 12/04/2018 υπογράφηκε η σύμβαση υλοποίησης του έργου «Επισκευές – Συντηρήσεις σχολικών μονάδων Δήμου Αμυνταίου» μεταξύ του Δήμου Αμυνταίου και του αναδόχου του έργου, παρουσία του Δημάρχου Αμυνταίου κ. Κωνσταντίνου Θεοδωρίδη, του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ιωάννη Νάτση, και του εκπρόσωπου του αναδόχου. Το έργο, προϋπολογισμού 362.500 €, περιλαμβάνει την αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωμάτων σε τρείς σχολικές μονάδες ήτοι στο Γυμνάσιο Φιλώτα, στο Γυμνάσιο Αμυνταίου και στο ΕΠΑΛ Αμυνταίου. Για όλα τα εξωτερικά κουφώματα επιλέχθηκαν προφίλ αλουμινίου ώστε να καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ισχύοντα KENAK.

ΣΤΗ ΜΕΛΙΤΗ ΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ Η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΩΝ ΛΙΓΝΙΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Εικόνα
Στον ΑΗΣ Μελίτης στην Φλώρινα θα βρίσκεται το πρωί της Τετάρτης 18 Απριλίου η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ όπως ανέφερε σε συνέντευξη του στην ΕΡΤ Φλώρινας ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ Γιώργος Αδαμίδης προκειμένου να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις ενάντια στη πώληση των λιγνιτικών μονάδων και της αποτροπής ψήφισης του νομοσχεδίου. Όπως είπε ο κ. Αδαμίδης στο σημερινό νομοσχέδιο δεν υπάρχει η δέσμευση ή η υποχρέωση προς τον ιδιώτη να κατασκευάσει και τη δεύτερη μονάδα στη Μελίτη γεγονός που δείχνει ότι δεν έχει επενδυτικό χαρακτήρα η πώληση των μονάδων της ΔΕΗ. «Σήμερα συνεδριάζει το Δ.Σ. της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ» επεσήμανε ακόμα «για να αποφασίσουμε για τα επόμενα βήματα που θα κάνουμε για την αποτροπή ψήφισης του νομοσχεδίου και τις κινητοποιήσεις στη Δυτική Μακεδονία». Πηγή: www.ert.gr/news/florina

ΣΥΛΛΗΨΗ 26ΧΡΟΝΟΥ ΑΙΓΥΠΤΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΛΑΣΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Εικόνα
26χρονος υπήκοος Αιγύπτου, για κατοχή και χρήση πλαστού ταξιδιωτικού εγγράφου συνελήφθη στην Κρυσταλλοπηγή Φλώρινας, από αστυνομικούς του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Κρυσταλλοπηγής Φλώρινας. Ο 26χρονος μετέβη στο τελωνείο Κρυσταλλοπηγής Φλώρινας και επιχείρησε να εξέλθει από τη χώρα κάνοντας χρήση δελτίου ταυτότητας από τις αρχές της Ισπανίας, το οποίο προηγουμένως είχε παραποιήσει. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς, ενώ το πλαστό δελτίο ταυτότητας που κατείχε κατασχέθηκε.

ΣΥΛΛΗΨΗ 29ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΚΟΟΥ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ

Εικόνα
Για τα αδικήματα της εγκληματικής συνωμοσίας ,της κλοπής και της απόπειρα κλοπής εκκρεμούσε Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης Βελγικών Αρχών ένταλμα σύλληψης 29χρονου υπηκόου Αλβανίας , ο οποίος συνελήφθη στην Κρυσταλλοπηγή Φλώρινας, από αστυνομικούς του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Κρυσταλλοπηγής. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Εφετών Δυτικής Μακεδονίας.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

Εικόνα
Ολοκληρώθηκε από κλιμάκια της Π.Ε. Φλώρινας η καταγραφή των κατοικιών στην Τοπική Κοινότητα Αναργύρων. Την απόλυτη ικανοποίησή του για τη σύντομη ολοκλήρωση των εργασιών καταγραφής εξέφρασε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας κ. Στέφανος Μπίρος: "Η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας ανταποκρίθηκε με επιτυχία στο δύσκολο έργο της καταγραφής όλων των κατοικιών της Τοπικής Κοινότητας Αναργύρων.