Πέμπτη, 12 Μαΐου 2016

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Προκηρύσσουµε εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη κατηγορίας 1 και Εισαγωγικού επιπέδου. 2. Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν µε χρήση του Μηχανογραφικού Συστήµατος Θεωρητικής Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών (Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο) για την εξέταση των Ραδιοερασιτεχνών, στην αίθουσα εξετάσεων της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας. 3. Ηµεροµηνία διεξαγωγής των εξετάσεων είναι η 13-06-2016 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα έναρξης η 09:00 π.µ 4. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας µέχρι τις 3-06-2016 ηµέρα Παρασκευή Χ Σελίδα 2 από 2 ∆/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Φλώρινας 5. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η προσφυγή για παράβαση νόµου από όποιον έχει έννοµο συµφέρον σύµφωνα µε το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α /07-06-2010) και εντός αποκλειστικής προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίηση της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια στα blogs υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Για το λόγο αυτό και επειδη εχει κουρασει το φαινομενο των ανωνυμων σχολιαστων τα σχόλια που θα αναρτουνται στο συγκεκριμένο blog θα είναι μόνο όσα φέρουν το όνομα του σχολιαστή. Ευχαριστουμε για την κατανόηση.
Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.