Δευτέρα, 21 Μαΐου 2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Με 32 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει αύριο Τρίτη 22 Μαίου το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας. Η συνεδρίαση θα γίνει στις 3:00μ.μ. στο Πέρασμα. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:
1. «Έγκριση της υπ. αριθμ. 45/2018 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σχετικά με την Γ΄ Τροποποίηση προϋπολογισμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ οικονομικού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας»
Εισηγήτρια κα Παναγιώτα Γαϊγάνη-Τίτα, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένη Γκορτσίλα, Προϊσταμένης Διεύθυνσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
2. «Έγκριση της υπ. αριθμ. 49/2018 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σχετικά με τα Απολογιστικά στοιχεία Α΄ Τριμήνου 2018» 
Εισηγήτρια κα Παναγιώτα Γαϊγάνη-Τίτα, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένη Γκορτσίλα, Προϊσταμένης Διεύθυνσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
3. «Υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – Πρόσκληση ΙΙ ¨Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις¨»
Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Βασιλικής Σεχίδου, Προϊσταμένης Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής Δήμου Φλώρινας.
4. «Έγκριση μελέτης και Ορισμός τρόπου εκτέλεσης έργου»
Εισηγητής κος Νικόλαος Δούμτσης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δημητρίου Παπαναστασίου, Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
5. «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ¨Συντήρηση οδών δημοτικών ενοτήτων¨ με Ανάδοχο την εταιρία ΛΥΓΚΗΣΤΙΣ ΑΤΕΕ, προϋπολογισμού 66.824,12 €, συμβατικής δαπάνης 47.445,12 € και τελικής δαπάνης 45.047,32 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.» Εισηγητής κος Νικόλαος Δούμτσης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δημητρίου Παπαναστασίου, Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
6. «Έγκριση της υπ’ αριθ. 9/2018 μελέτης με τίτλο ¨Δημιουργία σύγχρονων πιστοποιημένων παιδικών χαρών στις Τ.Κ. Μελίτης, Παπαγιάννη και Σιταριάς Δ.Ε. Μελίτης και στις Τ.Κ. Αμμοχωρίου, Περάσματος και Υδρούσας Δ.Ε. Περάσματος Δήμου Φλώρινας¨»
Εισηγητής κος Νικόλαος Δούμτσης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δημητρίου Παπαναστασίου, Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
7. «2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Φλώρινας έτους 2018»
Εισηγητής κος Νικόλαος Δούμτσης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δημητρίου Παπαναστασίου, Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
8. «Ένταξη νέου έργου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ) Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016 με τίτλο: ¨Μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων Δροσοπηγής¨»
Εισηγητής κος Νικόλαος Δούμτσης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
9. «Ένταξη νέου έργου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ) Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016 με τίτλο: ¨Μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων Τριανταφυλλιάς¨»
Εισηγητής κος Νικόλαος Δούμτσης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
10. «Σχετικά με την αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας. 
11. «Καταβολή έκτακτης επιχορήγησης ποσού 70.000,00 € στο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, για το έτος 2018»
Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
12. «Έγκριση δαπανών συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων καθώς και έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016».
Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
13. «Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016»
Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
14. «Διαγραφή χρεών οφειλετών από τους βεβαιωτικούς Καταλόγους οικονομικού έτους 2018 Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
15. «Επιστροφή καταβληθέντος ποσού»
Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
16. «Επιστροφή ακινήτου στην κυριότητα του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
17. «Θέσεις πρακτικής άσκησης μαθητών από τις δομές της ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ, ΕΠΑΛ - Μεταλυκειακό έτος- Τάξη Μαθητείας, ΕΠΑΣ, ΙΕΚ και ΣΕΚ»
Εισηγητής κος Αντώνιος Σίπκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
18. «Δέσμευση πιστώσεων για τη μετακίνηση των αιρετών στον Δήμο Levashovo της Αγίας Πετρούπολης (Ρωσική Ομοσπονδία)»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
19. «Εκ νέου έγκριση συμμετοχής του Δήμου Φλώρινας στην ¨Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων¨»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
20. «Συνδιοργάνωση Επιμορφωτικής Ημερίδας Εκπαιδευτικών και Γονέων της 1ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π.Ε. Φλώρινας, στις 31 Μαΐου 2018»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
21. «Επιχορήγηση της Αυτοκινητιστικής Λέσχης Πτολεμαΐδας για τη διοργάνωση της 1ης Δεξιοτεχνίας Φλώρινας, στις 26 & 27 Μαΐου 2018»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
22. «Επιχορήγηση του Αθλητικού Γυμναστικού Μορφωτικού Συλλόγου Φλαμπούρου ¨Παύλος Μελάς¨, για τη διοργάνωση πολιτιστικών - αθλητικών εκδηλώσεων, στις 16 Ιουνίου 2018»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
23. «Γνωμοδότηση σε θέματα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 19/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας)
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
24. «Έγκριση κατάληψης κοινόχρηστου χώρου ορισμένου χρονικού διαστήματος για την εγκατάσταση επιχείρησης μίσθωσης της χρήσης αυτοκινούμενων μικρών ζώων στην κεντρική πλατεία Γ. Μόδη Φλώρινας» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 20/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας)
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
25. «Έγκριση κατάληψης κοινόχρηστου χώρου ορισμένου χρονικού διαστήματος για την εγκατάσταση επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών και προβολής ταινιών 5D LIVE CINEMA MOTION THEATER στην κεντρική πλατεία Γ. Μόδη Φλώρινας» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 21/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας)
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
26. «Κανονισμός άδειας χρήσης και λειτουργίας μουσικής-μουσικών οργάνων Δήμου Φλώρινας» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 22/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας)
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
27. «Κανονισμός λειτουργίας εμποροπανήγυρης Τ.Κ. Αρμενοχωρίου» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 23/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας)
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
28. «Γνωμοδότηση σε θέματα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 24/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας)
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
29. «Σύμφωνη γνώμη ή μη για εκμίσθωση των υπ΄ αριθμ. 4, 5 και 52 καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς Φλώρινας» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 25/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας)
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
30. «Επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρμενοχωρίου για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στις 19 & 20 Ιουνίου 2018»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
31. «Παραλαβή και έγκριση των παραδοτέων της Α΄ φάσης του ενταγμένου έργου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ) Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016 με τίτλο: ¨Πράξεις τακτοποίησης και αναλογισμού επί του Σακουλέβα από την Πλατεία Ηρώων έως την γέφυρα της Γεωργικής Σχολής¨»
Εισηγητής κος Νικόλαος Δούμτσης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
32. «Ένταξη νέων έργων στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ) Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016 με τίτλο: ¨Αποτύπωση, σύνταξη μελετών παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας παιδικών σταθμών και υποστήριξη του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Φλώρινας για την αδειοδότησή τους¨»
Εισηγήτρια κα Παναγιώτα Γαϊγάνη-Τίτα, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια στα blogs υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Για το λόγο αυτό και επειδη εχει κουρασει το φαινομενο των ανωνυμων σχολιαστων τα σχόλια που θα αναρτουνται στο συγκεκριμένο blog θα είναι μόνο όσα φέρουν το όνομα του σχολιαστή. Ευχαριστουμε για την κατανόηση.
Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.