Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2015

ΕΥΧΕΣ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΦΛΩΡΙΝΗΣ,ΠΡΕΣΠΩΝ ΚΑΙ ΕΟΡΔΑΙΑΣ κ.κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ

Ἀξιωθήκαμε, ἀγαπητοί μου, μὲ τὴν χάρι καὶ τὴν μακροθυμία τοῦ Κυρίου νὰ ἰδοῦμε καὶ τὸ φῶς τοῦ Νέου ἔτους. Εἶναι καὶ τοῦτο δῶρο τοῦ «Δεσπότη καὶ δημιουργοῦ τῶν αἰώνων». Κατέρχεται καὶ αὐτὸ ἄνωθεν ἀπὸ τὸν Πατέρα τῶν φώτων, γιαὐτὸ εἶναι δῶρο ἀγαθὸ καὶ τέλειο.

Βλέποντας τὸν χρόνο ποὺ πέρασε, τὸν ὁποῖο ὀνομάζουμε παλαιό, ἂν καὶ δὲν παλαιώνη ποτὲ ὁ τροχὸς τοῦ χρόνου, παρὰ ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι, ἀφοῦ κάθε καινούργιος προσθέτη στὴν ζωή μας χρόνο καὶ πόνο. Βλέποντας λοιπὸν στὸν χρόνο ποὺ πέρασε μᾶς καταλαμβάνει θλῖψι καὶ ἀπόγνωσι. Κι αὐτὸ εἶναι ἡ συνέπεια ὅλων τῶν δύσκολων γεγονότων, μὲ τὰ ὁποῖα γέμισε τὸ προηγούμενο ἔτος. Εἶναι ἡ κρίσι μὲ τὶς πολλὲς καὶ τραγικὲς συνέπειές της. Ἡ μείωσι τῶν ἐσόδων καὶ ἡ αὔξησι τῶν ἐξόδων. Οἱ αὐτοκτονίες συνανθρώπων μας, ποὺ δὲν ἔχουν στήριγμα ψυχῆς καὶ δὲν ἀντέχουν στὰ βάρη τῆς κρίσεως.
Ἀγαπητοί μου.
Ἐλᾶτε νὰ σκύψουμε στὸν ἅγιο λόγο τοῦ Κυρίου μας. Σαὐτὸν θὰ ἰδοῦμε, πῶς μποροῦμε νὰ γεμίσουμε θετικὰ καὶ παραγωγικὰ τὴν καινούργια πίστωσι χρόνου ποὺ ἀρχίζει σήμερα. Τὶ πρέπει νὰ γράψουμε στὰ 365 φύλλα του.
Θὰ σημειώσουμε μόνο ἕναν λόγο τοῦ ἁγίου ἀποστόλου μας Παύλου, τὸν ὁποῖο ἔγραψε στοὺς Ἐφεσίους 5,15-16. Λέγει ἐκεῖ, «Βλέπετε οὖν πῶς ἀκριβῶς περιπατεῖτε, μὴ ὡς ἄσοφοι, ἀλλ’ ὡς σοφοί, ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσι». Μὲ ἁπλᾶ λόγια λέγει. «Προσέξτε λοιπόν, πῶς ἀκριβῶς περπατᾶτε στὴ ζωή σας. Νὰ μὴ ζῆτε ὡς ἄσοφοι πνευματικά, ἀλλὰ νὰ ἔχετε σύνεσι καὶ σοφία. Τὸν χρόνο καὶ τὶς εὐκαιρίες τῆς ζωῆς σας νὰ τὶς ἐκμεταλλεύεσθε καὶ νὰ τὶς ἐξαγοράζετε πνευματικά, διότι ὁ καιρὸς εἶναι πονηρός».
Ὁ χρόνος τῆς ζωῆς μας ἐφ’ ὅσον εἶναι ἕνα εἶδος χρήματος, τότε δὲν εἶναι γιὰ σπατάλη, οὔτε γιὰ ἄκαρπο περίπατο ἡ ἐπὶ γῆς παρουσία μας. Ὁ χρόνος τῆς ζωῆς μας εἶναι γιὰ νὰ ἐξαγοράσουμε τὴν αἰώνια ἀποκατάστασί μας ἐν Κυρίῳ.
Ἂν μποροῦσαν νὰ ἐπανέλθουν στὸν ἐπίγειο βίο, ποὺ ζοῦμε τώρα ἐμεῖς, πολλοὶ ποὺ βρίσκονται τὴν στιγμὴ αὐτὴ στὴν μετὰ θάνατον πραγματικότητα, θὰ μᾶς ἔλεγαν: Προσέξτε πολύ. Ἐμεῖς πράξαμε λάθος βάζοντας ψεύτικες προτεραιότητες, ἔστω κι ἂν φαίνονταν ἐπιτυχημένες, στὴ ζωή μας. Ὁ σκοπὸς τοῦ περάσματός μας ἀπὸ τὴν ἐπίγεια ζωὴ εἶναι μόνο γιὰ νὰ ἐξαγοράσουμε, ὅσο γίνεται συμφερώτερα τὴν αἰώνια σωτηρία τῆς ψυχῆς μας. Τὸν πονηρὸ καιρό, στὸν ὁποῖο ζῆτε, ἐκμεταλλευθῆτε τον πνευματικά».
Ἀγαπητοί μου. Ἂς παραθέσουμε στὴν σκέπη τοῦ Κυρίου τὸν ἑαυτό μας, τοὺς ἀγαπητούς μας καὶ ὅλην τὴ ζωή μας. Αὐτὸς ἂς μᾶς φυλάξη ἀπὸ ὁρατοὺς καὶ ἀοράτους ἐχθρούς.
Εὔχομαι νὰ εἶναι εὐλογημένος παρὰ Κυρίου ὁ νέος χρόνος γιὰ τὴν Ἐκκλησία μας, γιὰ τὶς οἰκογένειές σας, γιὰ τὴν πατρίδα μας καὶ γιὰ ὅλον τὸν πονεμένο καὶ ἀδικημένο κόσμο. Ἀμήν.

Φλώρινα 1.1.2016

Μὲ ἑόρτιες εὐχὲς

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+Ὁ Φλωρίνης, Πρεσπῶν καὶ ἙορδαίαςΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια στα blogs υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Για το λόγο αυτό και επειδη εχει κουρασει το φαινομενο των ανωνυμων σχολιαστων τα σχόλια που θα αναρτουνται στο συγκεκριμένο blog θα είναι μόνο όσα φέρουν το όνομα του σχολιαστή. Ευχαριστουμε για την κατανόηση.
Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.