ΓΕΩΤΕΕ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Οι προτάσεις του Περιφερειακού Παραρτήματος Δυτικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, στο πλαίσιο της διαβούλευσης για το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού 2015-2019 της Π.Δ.Μ., είναι στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της προσπάθειας ανάπτυξης του βιοτικού και πολιτιστικού επιπέδου των πολιτών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, της καλύτερης αξιοποίησης των διατιθέμενων φυσικών πόρων και μέσων με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος, στοχεύοντας κυρίως στην ενίσχυση και περαιτέρω ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα και μέσω αυτού στην ανάπτυξη συνολικά της Περιφέρειας.Η διαδικασία διαβούλευσης για τη διαμόρφωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015 - 2019 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας είναι ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένου ότι ως κατ’ εξοχήν αναπτυξιακό εργαλείο θα συμβάλλει καθοριστικά στην καταγραφή των προβλημάτων, των στοχεύσεων και των ευκαιριών για την πολύπλευρη, αειφόρο και ισόρροπη ανάπτυξη της Περιφέρειας.Η παρέμβασή περιλαμβάνει μία γενική θεώρηση του σχεδιασμού, την αποτύπωση της κατάστασης ιδιαιτεροτήτων του πρωτογενή τομέα, μία ειδική αναφορά σε ορισμένα κρίσιμα ζητήματα για την ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας, τις προτάσεις για τη συμπλήρωση της Δομής του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015 - 2019 και τέλος τη συνοπτική παρουσίαση είκοσι (20) προτεινόμενων έργων.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΔΥΟ ΧΡΥΣΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΚΥΠΕΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ