ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Υπό την προεδρία της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας κ. Όλγας Μούσιου Μυλωνά και παρουσία του Δημάρχου Φλώρινας κ. Γιάννη Βοσκόπουλου συνεδρίασε τη Δευτέρα 29 Αυγούστου 2016 το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας, με δεκαεπτά θέματα στην ημερήσια διάταξη και ένα εκτός αυτής.
Το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα είναι:
- «Κατανομή ποσού 146.270,00€ (καθαρό 146.050,59€) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:
1. «Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας / Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοφανίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Μιχαήλ Παπαγιαννάκη, Προϊστάμενου Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Δήμου Φλώρινας.

2. «Καταβολή Γ΄ τακτικής επιχορήγησης ποσού 250.000,00 € στο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, για το έτος 2016» με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοφανίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

3. «Καταβολή έκτακτης επιχορήγησης ποσού 50.000,00 € στο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, για το έτος 2016», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοφανίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

4. «Εκμίσθωση αγρών Τοπικής Κοινότητας Κάτω Καλλινίκης του Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοφανίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

5. «Εκμίσθωση αγρών Τοπικής Κοινότητας Μεσονησίου του Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοφανίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

6. «Εκμίσθωση του ακινήτου (Καφενείου) που βρίσκεται στο ισόγειο του Κοινοτικού Καταστήματος της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Καλλινίκης του Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοφανίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

7. «Δωρεάν παραχώρηση χρήσης για 6 έτη της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Μεσοχωρίου στον Πολιτιστικό Περιβαλλοντικό Μορφωτικό Σύλλογο Μεσοχωρίου», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοφανίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

8. «Παράταση μίσθωσης του καταστήματος ΕΛΤΑ Μελίτης που βρίσκεται στην Τ.Κ. Μελίτης του Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοφανίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

9. «Παράταση σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοφανίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

10. «Χρονική παράταση των υπ αριθ’ 8856 – 26/05/2016, 12242 – 01/07/2016 & 7338 – 21/04/2015 συμβάσεων παροχής υπηρεσιών», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοφανίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

11. «Έγκριση Υποβολής Πρότασης Έργου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG IPA II CROSS – BORDER COOPERATION PROGRAMME “GREECE – ALBANIA 2014 - 2020 (ATTRACT)”», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.

12. «Έγκριση Υποβολής Πρότασης Έργου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG IPA II CROSS – BORDER COOPERATION PROGRAMME “GREECE – ALBANIA 2014 - 2020 (CULTURE LANDS)”», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.

13. «Ρύθμισης κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της ποδηλατικής εκδήλωσης FlorinaBikeChallenge, στις 11 Σεπτεμβρίου 2016», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.

14. «Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου Φλώρινας στο Δίκτυο Πόλεων με Ποτάμια», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.

Ως τακτικό μέλος ορίστηκε ο Δήμαρχος Φλώρινας κ. Γιάννης Βοσκόπουλος, με αναπληρωτή του τον Αντιδήμαρχο κ. Αριστείδη Αριστείδου.

15. «Επίσκεψη αντιπροσωπείας του Δήμου Φλώρινας στο Δήμο Γερίου Κύπρου», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.

Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.

16. «Παραχώρηση της κεντρικής πλατείας της Τ.Κ. Αρμενοχωρίου», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.

Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι Κωνσταντινίδης, Παπασωτηρίου, Ρόζας, Σεχίδης, Γκέκτσης και Σταύρου ψήφισαν κατά.

17. «Ορισμός μέλους για τη σύσταση ομάδας εργασίας για τα ζητήματα της Δυτικής Μακεδονίας», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Λουκά, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.

Ως τακτικό μέλος ορίστηκε ο Δήμαρχος Φλώρινας κ. Γιάννης Βοσκόπουλος, με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Αντώνη Ζαέκη.

Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΔΥΟ ΧΡΥΣΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΚΥΠΕΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ