ΣΚΛΗΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

Με αφορμή δελτίο τύπου της ΠΟΕΔΗΝ, το οποίο αναφέρει ότι: «το Νοσοκομείο Φλώρινας 120 κλινών στα σύνορα της χώρας κλειστό λόγω έλλειψης ιατρών βασικών ειδικοτήτων», η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας με απόλυτη σοβαρότητα και υπευθυνότητα παραθέτει τα πραγματικά στοιχεία που αφορούν τη σημερινή λειτουργία του νοσοκομείου και τα βήματα βελτίωσης που έχουν επιτευχθεί.
Παθολογική κλινική:
Η έλλειψη ιατρών, η οποία αναφέρεται στο σχετικό υπόμνημα των ιατρών της Παθολογικής, οφείλεται στην αιφνίδια παραίτηση, για προσωπικούς λόγους, τον μήνα Μάρτιο δύο ειδικευόμενων ιατρών και της μετακίνησης του 4ου ειδικευμένου μόνιμου ιατρού σε άλλο νοσοκομείο.
Η Παθολογική κλινική έχει καταθέσει πρόγραμμα εφημεριών με το οποίο καλύπτονται πλήρως, προς τιμή τους, όλες οι ημέρες του Απριλίου, γεγονός το οποίο αποδεικνύεται από το εγκεκριμένο μηναίο πρόγραμμα εφημεριών του Νοσοκομείου.
Επομένως η λειτουργία και η εφημερία της κλινικής καλύπτεται καθημερινά από Παθολόγους ιατρούς, σε αντίθεση με τη διαπίστωση του δελτίου τύπου της ΠΟΕΔΗΝ ότι: «Λειτουργεί Παθολογική κλινική, εφημερεύει το Νοσοκομείο καθημερινά χωρίς να καλύπτεται από Παθολόγους ιατρούς» η οποία είναι ψευδής και ανυπόστατη.
Επιπλέον σε συνεργασία με τους ιατρούς της κλινικής και λόγω του φόρτου εργασίας ο οποίος αυξήθηκε μετά την αποχώρηση ή μετακίνηση των παραπάνω αναφερόμενων ιατρών, τα πρωινά εξωτερικά ιατρεία θα καλύπτονται πλέον και από Γενικό Ιατρό.
Η αναφορά στο ποσοστό πληρότητας των 28κλινών είναι τελείως αβάσιμη. Η ημερήσια καταγραφή των στοιχείων λειτουργίας της Παθολογικής κλινικής παρουσιάζει τους τελευταίους μήνες ένα μέσο όρο πληρότητας 12 – 13 κλινών / ημέρα δηλαδή ποσοστό 45%. Σε ημέρες αιχμών που δεν ξεπερνούν τις 1-2 ημέρες ανά μήνα, ο αριθμός των νοσηλευομένων της Παθολογικής κλινικής δεν ξεπερνά τους 20-21 ασθενείς δηλαδή ποσοστό 75% το οποίο σπανίως επιτυγχάνεται.
Επομένως και εδώ η πληροφορία ότι: «Στο Νοσοκομείο λειτουργεί παθολογική κλινική 28 κλινών που η πληρότητα είναι συνήθως 100%» είναι λανθασμένη και μη τεκμηριωμένη.
Καρδιολογική κλινική:
Η Καρδιολογική κλινική των 15 κλινών λειτουργεί όντως με 3 ειδικευμένους μόνιμους Καρδιολόγους και θα πρέπει να τονιστεί ότι η αποτελεσματικότητα, η συνεισφορά και η λειτουργία της Καρδιολογικής κλινικής του Νοσοκομείου Φλώρινας είναι υποδειγματική. Το πρόγραμμα εφημεριών, το οποίο καταθέτει κάθε μήνα η κλινική, καλύπτει πλήρως τις εφημερίες του νοσοκομείου χωρίς να κινδυνεύουν νοσηλευόμενοι ασθενείς ή τα καρδιολογικά περιστατικά τα οποία προσέρχονται στις εφημερίες, όπως ανεύθυνα αναφέρεται στο δελτίο τύπου της ΠΟΕΔΗΝ.
Επιπλέον δεν υπήρξε ουδέποτε καθυστέρηση στην αντιμετώπιση καρδιολογικών περιστατικών στο Νοσοκομείο Φλώρινας όπως επίσης επισημαίνεται στο δελτίο τύπου.
Παιδιατρική κλινική:
Τα προβλήματα λειτουργίας της Παιδιατρικής κλινικής είναι πολλών χρόνων πριν και μέχρι το Σεπτέμβριο του 2016 εφημέρευε μόνο ένας ειδικευμένος μόνιμος ιατρός. Από το Σεπτέμβριο του 2016, με τη πρόσληψη ενός επικουρικού ιατρού, οι ημέρες εφημερίας έχουν αυξηθεί εξαντλώντας το προβλεπόμενο ανώτατο όριο του νόμου. Παράλληλα έχει δρομολογηθεί η πρόσληψη άλλων δύο μονίμων ειδικευμένων Παιδιάτρων: η μία προκήρυξη έχει ολοκληρωθεί και επίκειται διορισμός και η δεύτερη είναι στη φάση των εισηγήσεων.
Τις ημέρες των εφημεριών τα εξωτερικά ιατρεία καλύπτονται από εφημερεύοντα Παιδίατρο κανονικά, ενώ τις υπόλοιπες ημέρες τα επείγοντα παιδιατρικά περιστατικά τα οποία προσέρχονται στα εξωτερικά ιατρεία αντιμετωπίζονται ανάλογα με τη φύση και την οξύτητά τους από παθολογική ή χειρουργική ειδικότητα με σκοπό τη σταθεροποίηση και τη διασφάλιση άμεσης διακομιδής στα εφημερεύοντα όμορα νοσοκομεία.
Μαιευτική / Γυναικολογική κλινική
Τα προβλήματα υπολειτουργίας της Μ/Γ κλινικής είναι χρόνια και οφείλονται σε ένα σημαντικό βαθμό στις παραιτήσεις ή μετακινήσεις ειδικευμένων Μαιευτήρων / Γυναικολόγων στο παρελθόν.
Σήμερα η κλινική καλύπτεται από ένα μόνιμο ειδικευμένο ιατρό και έναν επικουρικό.
Στις άμεσες προτεραιότητες είναι η βελτίωση της λειτουργίας της κλινικής με :
- Τη συνεννόηση και συνεργασία με ειδικευμένους ιατρούς άλλων νοσοκομείων οι οποίο προς τιμήν των δέχονται να καλύψουν πρόσθετες ημέρες εφημερίας της κλινικής.
- Την προκήρυξη θέση μόνιμου ιατρού η οποία έχει δημοσιευτεί.
- Την έγκριση θέσης επικουρικού ιατρού.
Χειρουργική κλινική
Στην περίπτωση της Χειρουργικής κλινικής η πληροφόρηση και τα συμπεράσματα της ΠΟΕΔΗΝ απέχουν πλήρως από την πραγματικότητα.
1ο Τους τελευταίους 12 τουλάχιστον μήνες το νοσοκομείο δεν καλύφτηκε μόνο με 1 ή 2 ειδικευμένους χειρουργούς αλλά τουλάχιστον 3 ή 4 και αυτό οφείλεται στην επιπλέον στήριξη της χειρουργικής κλινικής από τον πρώην διευθυντή της κ. Γ. Κορωναίο ως εξωτερικό συνεργάτη μέχρι και τον Ιανουάριο του 2017.
2ο Ποτέ δεν υπήρξε φαινόμενο κλειστών χειρουργείων διότι το μηνιαίο πρόγραμμα των εφημεριών καλύπτεται κανονικά μέχρι σήμερα και η συνεργασία με τους χειρουργούς είναι άριστη.
3ο Όντως θα υπάρξει διορισμός των 2 επικουρικών ιατρών μας σε μόνιμες θέσεις ενδεχομένως του δικού μας ή άλλων νοσοκομείων. Στο πλαίσιο αυτό όμως καλό θα ήταν να αναφερθεί ότι και στο Νοσοκομείο Φλώρινας επίκειται αντίστοιχος διορισμός μόνιμου χειρουργού, εκτός και αν αυτή η πληροφορία για την ΠΟΕΔΗΝ είναι περιττή ή άσκοπη να αναφερθεί.
4ο Επιπλέον ενέργειες οι οποίες έχουν δρομολογηθεί αφορούν:
o Τη δημοσίευση προκήρυξης θέσης μόνιμου ιατρού χειρουργού Επιμελητή Α΄.
o Την πρόσληψη επιπλέον επικουρικού ιατρού χειρουργού μετά από σχετική έγκριση της 3ης ΥΠΕ.
5ο Σε ότι αφορά την παράταση της μετακίνησης του ειδικευμένου χειρουργού επιμελητή Α΄ , η έγκριση της παράτασης είχε ήδη δημοσιευτεί πριν τη δημοσίευση του σχετικού δελτίου τύπου της ΠΟΕΔΗΝ.
Το δελτίο τύπου της ΠΟΕΔΗΝ έχει σοβαρές ανακρίβειες είτε από λανθασμένη πληροφόρηση είτε από έλλειψη στοιχειώδους διάθεσης για τη διασταύρωση στοιχείων και την επαλήθευση της υφιστάμενης κατάστασης λειτουργίας.
Η πληροφόρηση ειδικά στο χώρο της υγείας απαιτεί τη δέουσα σοβαρότητα και τεκμηριωμένα στοιχεία διότι αφορά ένα σημαντικό κοινωνικό αγαθό.
Γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τα πραγματικά προβλήματα και σε συνεργασία με τα στελέχη του νοσοκομείου, γίνονται καθημερινές προσπάθειες και ενέργειες για την επίλυσή των. Στόχος είναι η βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους κατοίκους του ακριτικού νομού της Φλώρινας, σε δύσκολες κοινωνικές και οικονομικές συγκυρίες.
Τίτλοι ότι το νοσοκομείο είναι κλειστό απέχουν τελείως από τη πραγματικότητα και αποτελεί παραπλανητική κινδυνολογία, χωρίς να προσφέρει στο ελάχιστο στοιχειώδη τεκμηριωμένη κριτική.
Στη προσπάθεια αυτή, οι ιατροί και το προσωπικό του Νοσοκομείου Φλώρινας προσφέρουν με αξιοπρέπεια και ευσυνειδησία υψηλού επίπεδου ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες, όπως η Ουρολογική και Οφθαλμολογική κλινική οι οποίες δέχονται ασθενείς και από άλλους νομούς, η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού με ένα ιατρό Νεφρολόγο εδώ και πέντε χρόνια – ήδη η διαδικασία για δεύτερη θέση είναι στη φάση των εισηγήσεων-, η Ορθοπεδική η οποία με την πρόσληψη ενός επικουρικού έχει ήδη ξεκινήσει να παρέχει υπηρεσίες και αναμένονται άλλοι δύο μόνιμοι ειδικευμένοι εντός του μηνός για πλήρη κάλυψη μετά από μεγάλο διάστημα που ήταν κλειστή.

Ο Διοικητής του Γ.Ν.Φ.
Νίκος Κοτοπούλης
                                                                                                                                                

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΔΥΟ ΧΡΥΣΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΚΥΠΕΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ