7 ΘΈΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ε . ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Εφτά θέματα θα συζητηθούν για την Φλώρινα στην Οικονομική Επιτροπή Δυτικής Μακεδονίας που θα συνεδριάσει αύριο Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου στις 10:00 με τηλεδιάσκεψη με 27 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Σημαντικότερα από τα θέματα για την Π.Ε. Φλώρινας είναι η Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.ΦΛΩΡΙΝΑΣ» , η Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑΣ-ΜΕΛΙΤΗΣ ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ», η Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΗ Τ.Κ. ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ» Ανάδοχος : “ ΤΡΑΪΑΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ” και η Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «Ασφαλτόστρωση Εθνικού - Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Πρεσπών 2019”.΄
ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ :

1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης

2. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΗΛΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, αρμοδιότητας ΔΤΕ (Έδρα)/ΠΔΜ, έτους 2017», με κωδικό 2018ΕΠ04100006 (Έδρα) ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ

3. Έγκριση Παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Δήμου Άργους Ορεστικού για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Αποχιονισμός Επ. Οδικού δικτύου εντός των ορίων του Δήμου Άργους Ορεστικού κατά την χειμερινή περίοδο 2020-2021» προϋπολογισμού 30.000 ευρώ με ΦΠΑ

4. Έγκριση Παράτασης προθεσμίας σύμβασης προμήθειας κιγκλιδωμάτων, ρυθμιστικών, εργοταξιακών και πινακίδων αναγγελίας κινδύνου

5. Έγκριση Παράτασης προθεσμίας σύμβασης παροχής υπηρεσιών αποχιονισμού Επ. Οδικού Δικτύου προς Γράμμο

6. Έγκριση Πρακτικού Ι διεξαγωγής ανοικτής - ηλεκτρονικής διαδικασίας της 06ης Αυγούστου 2021 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2020»

7. Έγκριση του σχεδίου της 1ης τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης για το έργο «ΣΩΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΕΤΡΟΓΕΦΥΡΟ ΄΄ΜΑΤΣΑΓΚΑΝΗ΄΄ ΣΤΗΝ ΚΡΑΝΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»

8. Έγκριση του πρακτικού διαγωνισμού I που αφορά στον Διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2021 – 2022 στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» προϋπολογισμού 500.000,00€ (συμπ. ΦΠΑ 24%)

9. Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.ΦΛΩΡΙΝΑΣ» Ανάδοχος : “ ΜΠΙΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ”

10. Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑΣ-ΜΕΛΙΤΗΣ ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» Ανάδοχος : “ ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε.”

11. Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΗ Τ.Κ. ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ» Ανάδοχος : “ ΤΡΑΪΑΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ”

12. Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «Ασφαλτόστρωση Εθνικού - Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Πρεσπών 2019» Ανάδοχος :“ ΜΠΙΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ”

13. Έγκριση του Πρακτικού Νο 22 Αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς και οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων του αριθ. 5/119806/06-08-2021 Διαγωνισμού της Π.Ε. Φλώρινας για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και λιπαντικών των αυτοκινήτων, μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας καθώς και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας για το διάστημα Νοέμβριος 2021 έως και Οκτώβριο 2022 και πετρελαίου θέρμανσης για τον ΟΑΕΔ Φλώρινας και ειδικότερα για το ΚΕΤΕΚ Φλώρινας και το ΚΠΑ2 Φλώρινας για το έτος 2022»

14. Έγκριση της τροποποίησης της Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και των ΕΛΤΑ Α.Ε., για παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας 2021-2022, όσον αφορά τα τεμάχια του Πίνακα Α1 της Ομάδας Α - Αλληλογραφίας Εσωτερικού, χωρίς αλλαγή του συμβατικού ποσού

15. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 20/2021

16. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής

17. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια διαφόρων κτηνιατρικών ειδών για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Κοζάνης/Τμήμα Κτηνιατρικής Κοζάνης

19. Έγκριση δαπάνης που αφορά την παροχή υπηρεσιών οικονομικού ελεγκτή (Audits)

20. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς

21. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας(Π.Δ.Μ.)

22. Ορισμός δικηγόρου

23. Ορισμός δικηγόρου για την νομική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών) ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Δυτικής Μακεδονίας

24. Ορισμός δικηγόρου για την νομική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών) ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Δυτικής Μακεδονίας

25. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να συντάξει το υπόμνημα του Αντιπεριφερειάεχη Γρεβενών ενώπιον του Πταισματοδικείου Γρεβενών

26. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας κ. Άμπα Βασιλείου

27. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης της Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας, Υποδομών και Περιβάλλοντος κας Κυριακίδου Καλλιόπης
Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)
Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.Παναγιώτα Γκατζαβέλη

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΔΥΟ ΧΡΥΣΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΚΥΠΕΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ