ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν.Δ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΙΚΡΑ ΧΩΡΙΑ

Απάντηση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Τρύφων Ζ.Αλεξιάδη ,
στην υπʹ αριθμ.πρωτ.7199/22.07.16 ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής Γιάννης Αντωνιάδης με θέμα : Τέλος επιτηδεύματος σε μικρά χωριά. σας γνωρίζουμε ότι :
Με την απόφαση Υπουργού Οικονομικών – ΠΟΛ.1167/2011 ορίστηκε για τον προσδιορισμό του πληθυσμού, προκειμένου να μην επιβληθεί τέλος επιτηδεύματος , να λαμβάνονται υπόψη τα χωριά και νησιά όπως προβλέπονταν πριν από την έναρξη ισχύος του ν.2539/1997 (ΦΕΚ 244 Αʹ) για την εφαρμογή του σχεδίου «Καποδίστριας», δηλαδή οι δήμοι και οι κοινότητες όπως ήταν πριν το 1997. Αυτό σημαίνει ότι εξετάζεται συνδυαστικά ο σημερινός πληθυσμός βάση της ΕΛΣΤΑΤ, αλλά και η νομική μορφή των χωριών ΠΡΙΝ το σχέδιο Καποδίστριας, δηλαδή απαιτείται το χωριό να είχε διοικητική αυτοτέλεια .
Με τα έγγραφα Δ12Α 1146052 ΕΞ2011 και Δ12Α1089202 ΕΞ 2012, καθώς και με την ερμηνευτική εγκύκλιο ΠΟΛ.1149/20-6-12, διευκρινίστηκε ότι αν κάποιο χωριό δεν αποτελούσε, κατά το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα , από μόνο του κοινότητα και κατά συνέπεια ανήκε διοικητικά σε άλλη κοινότητα ή σε κάποιο δήμο, λαμβάνεται υπόψη για την απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος, ο πληθυσμός της κοινότητας (ή αντίστοιχα του δήμου) που υπάγονταν .
Επομένως, για την απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος δεν εξετάζεται ο κάθε οικισμός χωριστά, αλλά η κοινότητα που αυτοί συνιστούσαν όλοι μαζί προ Καποδίστρια.
Συνεπώς, οι όποιες προτάσεις για δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών, ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω της φορολογίας και βελτίωση της φορολογικής νομοθεσίας, θα εξεταστούν προσεκτικά στο πλαίσιο των βελτιούμενων δημοσιονομικών αναγκών της χώρας.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ

ΔΥΟ ΧΡΥΣΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΚΥΠΕΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ