Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2017

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Η ΛΑΙΚΗ ΣΤΗ Τ.Κ. ΜΕΛΙΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 7/2017 ΘΕΜΑ: Μεταφορά ημέρας διενέργειας της λαϊκής αγοράς Τ. Κ. Μελίτης Δήμου Φλώρινας λόγω αργίας .
 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη:  Το Ν. 4264/2014 [ΦΕΚ 118 Α/15-05-2014] Άσκηση Εμπορικών Δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις  Τις με αριθ. 333/2014 «Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας λαϊκών αγορών Δήμου Φλώρινας Φλώρινας», 332/2014 «Λειτουργία Λαϊκής Αγοράς στην έδρα του Δήμου Φλώρινας (Επέκταση λαϊκής αγοράς)», 331/2014 «Κανονισμός Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών στο Δήμο Φλώρινας» Α.Δ.Σ. Φλώρινας  Το Ν.3852/2010 [ΦΕΚ.87/7-6-2010 τεύχος Α΄]«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» άρθρο 94 παρ.6 υπό παρ. 32 σύμφωνα με τον οποίο η έκδοση αποφάσεων για ίδρυση, μετακίνηση, διάλυση και καθορισμό του τρόπου της εν γένει λειτουργίας λαϊκών αγορών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία έχει μεταβιβαστεί στους Δήμους  Το γεγονός ότι η Αργία των Αγίων Θεοφανίων του Σωτήρος Χρηστού 2017 συμπίπτει με την ημέρα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς της Τ.Κ. Μελίτης  Την με αριθ. 633/2016 Απόφαση Δημάρχου με την οποία μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης στον Αντιδήμαρχο της Δ/νσης  Τις ανάγκες της αγοράς
 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
 Η λειτουργία της λαϊκής αγοράς Τ.Κ. Μελίτης του Δήμου Φλώρινας της Παρασκευής 6 Ιανουαρίου 2017 λόγω Αργίας των Αγίων Θεοφανίων του Σωτήρος Χρηστού 2017 θα πραγματοποιηθεί την προηγούμενη ημέρα Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2017 σύμφωνα με το άρθρο 1ο του κανονισμού λειτουργίας λαϊκών αγορών Δήμου Φλώρινας με Α.Δ.Σ. 331/2014. Η μεταφορά της ημέρας λειτουργίας της λαϊκής αγοράς ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη ημερομηνία. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 1. Αστυνομικό Τμήμα Βεύης 2. Τμήμα Τροχαίας 3. Γραφείο Δημάρχου - Ο Α Ν Τ Ι Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ - ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ Σ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια στα blogs υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Για το λόγο αυτό και επειδη εχει κουρασει το φαινομενο των ανωνυμων σχολιαστων τα σχόλια που θα αναρτουνται στο συγκεκριμένο blog θα είναι μόνο όσα φέρουν το όνομα του σχολιαστή. Ευχαριστουμε για την κατανόηση.
Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.