ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ "ΕΝΟΤΗΤΑ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ" ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Με αφορμή την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φλώρινας σε συνδυασμό με το μείζον θέμα των συμβασιούχων, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Δημοτικής Παράταξης « ΕΝΟΤΗΤΑ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» κατέθεσαν κατά τη συνεδρίαση την παρακάτω επιστολή:
ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας
Δια της παρούσης, επιθυμούμε να δηλώσουμε εκ προοιμίου, ότι η Δημοτική Παράταξη Ενότητα-Συνεργασία θα υπερψηφίσει το 1ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά στην Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φλώρινας.
Αν και θα μπορούσε νωρίτερα να προγραμματιστεί συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε έγκαιρά να ρυθμιστούν οικογενειακές και άλλες υποχρεώσεις που έχουν ήδη αναληφθεί και δεν επιτρέπουν σήμερα την παρουσία μελών μας στη συνεδρίαση, δυστυχώς αυτό δεν κατέστη δυνατό.
Θα θέλαμε όμως να καταθέσουμε στο Σώμα τις επισημάνσεις μας σχετικά με το ανωτέρω θέμα, προκειμένου να διευκολύνουμε την συζήτηση και να συμβάλλουμε με σκοπό την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος.
Η υπερβολική καθυστέρηση και η διεξαγωγή της συνεδρίασης μέσα σε ασφυκτικά χρονικά πλαίσια μείωσε τη δυνατότητα ενδελεχούς μελέτης, εκτενούς συζήτησης και διαβούλευσης του θέματος, ώστε να αποτιμηθούν πλήρως οι ανάγκες και να κατατεθούν οι σχετικές προτάσεις και απόψεις.
Για παράδειγμα αλλά και πρόταση ταυτόχρονα υποβάλλουμε το εξής:
Προτείνεται η σύσταση εννέα (9) θέσεων στον κλάδο ΔΕ οδηγών αυτοκινήτων στο τμήμα αποκομιδής απορριμμάτων-ανακυκλώσιμων υλικών, καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων και ειδικών συνεργείων της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος.
Δύναται να προταθούν έξι (6) οδηγοί και τρεις (3) χειριστές με το σκεπτικό ότι οι χειριστές καλύπτουν υφιστάμενες μεγάλες ανάγκες στον συγκεκριμένο τομέα και μπορούν να ασκήσουν παράλληλα και καθήκοντα οδηγού αφού κατέχουν τα προαπαιτούμενα χαμηλότερα διπλώματα, ενώ οι οδηγοί δεν μπορούν να καλύψουν θέσεις χειριστών αφού δεν κατέχουν τις αντίστοιχες άδειες. Έτσι με τον ίδιο αριθμό εργαζομένων, ήτοι εννέα (9), μπορούν να καλυφθούν 2 ξεχωριστοί τομείς.
Επίσης, στην παράγραφο Β., της εγκυκλίου 19 του Υπουργείου Εσωτερικών, δίνεται η δυνατότητα στους Δήμους να απασχολούν το σύνολο του προσωπικού που είχε προσληφθεί σε θέσεις αντίστοιχων ειδικοτήτων με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου και εξακολουθούσε να παρέχει τις υπηρεσίες του μέχρι την 7.6.2017.
Για να συμβεί αυτό πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά δύο προϋποθέσεις.
- Να έχει ληφθεί η απόφαση τροποποίησης του οργανισμού
- Να υπάρχουν εξαιρετικοί λόγοι δημόσιας υγείας, που επιβάλλουν την κατεπείγουσα και αδιάλειπτη, μέχρι την πλήρωση των οργανικών θέσεων, κάλυψη αντίστοιχων οργανικών αναγκών, οι οποίες δεν είναι πρόσκαιρου ή εποχικού χαρακτήρα.
Ο οργανισμός ψηφίζεται σήμερα, άρα η μία εκ των δύο προϋποθέσεων συντρέχει. Για τη δεύτερη προϋπόθεση θα έπρεπε και εδώ να υπάρχει αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην οποία διαπιστώνεται η συνδρομή εξαίρετων λόγων δημόσιας υγείας.
Τέτοιο θέμα όμως δεν έχει έρθει προς ψήφιση στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να επανέλθουμε με νέα συνεδρίαση για να ληφθεί η συγκεκριμένη απόφαση, η οποία θα επιτρέψει στο προσωπικό που εργάστηκε ως την 7.6.2017 να συνεχίσει την εργασία και μέχρι την 31.3.2018.Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό, χάνεται πολύτιμος χρόνος, εις βάρος και των αναγκών του Δήμου σε προσωπικό αλλά και εις βάρος του συγκεκριμένου προσωπικού και των οικογενειών τους που πλήττονται οικονομικά επειδή δεν εργάζονται, ενώ θα μπορούσαν να εργάζονται χωρίς να χαθεί ούτε ημέρα.Επισημαίνουμε ότι, στο Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου, από τις 10 Ιουλίου μάλιστα, προβλέφθηκε, συζητήθηκαν και ψηφίστηκαν στην ίδια συνεδρίαση και οι 2 προϋποθέσεις με αποτέλεσμα να προληφθούν δυσάρεστες καταστάσεις.
Σας ευχαριστώ και αν χρειαστεί θα επανέλθουμε κατά τη ροή της συζήτησης.
Για τη Δημοτική Παράταξη
Ενότητα-Συνεργασία
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι

ΣΤΑΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΙΩΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΣΚΑΜΑΝΙΔΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΟΖΑΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΣΕΧΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ

ΔΥΟ ΧΡΥΣΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΚΥΠΕΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ