Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν.Δ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΓΙΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΣΩ ΚΑΠ

Απαντώντας στην  Ερώτηση, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γ. Αντωνιάδης, σας πληροφορούµε τα εξής: Η συζήτηση για την ΚΑΠ µετά το 2020 έχει ξεκινήσει τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, µετά την παρουσίαση της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Μέλλον των Τροφίµων και της Γεωργίας, στις 29/11/2017. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠΑΑΤ) παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και συµµετέχει ενεργά στον διάλογο που λαµβάνει χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειµένου να διασφαλιστεί µία δίκαιη και ισορροπηµένη ΚΑΠ.
Σηµειώνεται ότι µία από τις βασικές θέσεις της Ελλάδας είναι η διασφάλιση τουλάχιστον των σηµερινών επιπέδων χρηµατοδότησης της ΚΑΠ, προκειµένου να ανταποκριθεί µε επιτυχία στους στόχους και στις αυξηµένες φιλοδοξίες της, καθώς και στις τρέχουσες και νέες προκλήσεις της Ε.Ε. Για την Ελλάδα, η ΚΑΠ πρέπει να παραµείνει µία ολοκληρωµένη κοινή πολιτική που θα εγγυάται, µέσα από τις δράσεις τόσο του Πυλώνα Ι όσο και του Πυλώνα ΙΙ, τη διασφάλιση του αγροτικού εισοδήµατος, την κοινωνική συνοχή, την περιφερειακή ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία των καταναλωτών. ∆ιευκρινίζεται ότι στις 2 Μαΐου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την πρότασή της για το επόµενο Πολυετές ∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο (Π∆Π 2021-2027), συµπεριλαµβανοµένου του προϋπολογισµού της ΚΑΠ, ο οποίος φαίνεται να µειώνεται σε ποσοστό περίπου 5% συνολικά. Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η διαµόρφωση του Π∆Π για µετά το 2020 αποτέλεσε µία πρόκληση λόγω της αποχώρησης του Ηνωµένου Βασιλείου και των νέων προτεραιοτήτων, όπως είναι η καλύτερη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε., η στήριξη για µία πραγµατική Ευρωπαϊκή Αµυντική Ένωση, η στήριξη στην κινητικότητα των νέων, η ενδυνάµωση της ψηφιακής µεταµόρφωσης της Ευρώπης, καθώς και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας µέσω της έρευνας και της καινοτοµίας. Σε κάθε περίπτωση, το ΥΠΑΑΤ θα δώσει τη µάχη σε κάθε επίπεδο, προκειµένου οι όποιες απώλειες να καταστούν όσο το δυνατό µικρότερες για τους Έλληνες αγρότες και, εάν είναι δυνατόν, να εξαλειφθούν. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το ΥΠΑΑΤ, κατά το προηγούµενο χρονικό διάστηµα, κατέβαλλε συντονισµένες προσπάθειες, ώστε η Επιτροπή, στο πλαίσιο της διαδικασίας εξωτερικής σύγκλισης των άµεσων ενισχύσεων µεταξύ των Κρατών-Μελών, να λάβει υπόψη της όχι µόνο την έκταση αλλά και άλλες κρίσιµες παραµέτρους, όπως το µέγεθος των εκµεταλλεύσεων, την κατανοµή των ενισχύσεων ανά εκµετάλλευση, την ιδιαιτερότητα και την πολυµορφία της ελληνικής γεωργίας, καθώς και το εύρος της διαφοράς µεταξύ του γεωργικού εισοδήµατος και του εισοδήµατος από τις υπόλοιπες οικονοµικές δραστηριότητες για κάθε Κράτος-Μέλος. Η προσπάθεια αυτή εκτιµάται ότι αποτυπώθηκε στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το µελλοντικό Π∆Π, όπου το βάρος της εξωτερικής σύγκλισης προτείνεται να αναληφθεί από όλα τα Κράτη-Μέλη. Σελίδες απάντησης: 2 Σελίδες συνηµµένων: Σύνολο σελίδων: - 2 - Ε.Κ.\C:\Users\mapostolou\Desktop\ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ\Ε 5915 ∆ιασφάλιση επιδοτήσεων για αποφυγή περικοπών-∆ΙΟΡΘΩΜΕΝΟ.doc Τέλος, σηµειώνεται ότι µε την παρουσίαση των νοµοθετικών προτάσεων για την ΚΑΠ µετά το 2020 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα συνεχιστεί η διαπραγµάτευση επ’ αυτών τόσο για τον πρώτο όσο και για τον δεύτερο πυλώνα. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια στα blogs υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Για το λόγο αυτό και επειδη εχει κουρασει το φαινομενο των ανωνυμων σχολιαστων τα σχόλια που θα αναρτουνται στο συγκεκριμένο blog θα είναι μόνο όσα φέρουν το όνομα του σχολιαστή. Ευχαριστουμε για την κατανόηση.
Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.