ΝΑΙ ΣΤΗ ΜΑΣΚΑ ΛΕΕΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΕΥΗΣ ΣΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ- ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Με αφορμή πρόσφατη, πλην όμως ανεπιτυχή, προσπάθεια αποσταθεροποίησης από εξωσχολικούς της ομαλής λειτουργίας του σχολείου μας, το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, μετά από δια περιφοράς συνεδρίασή του, αποφάσισε να εκφράσει ξεκάθαρα τη θέση του υπέρ της χρήσης μάσκας στο σχολείο ως αναγκαίο μέτρο για τον περιορισμό της διάδοσης του COVID 19 στο σχολικό περιβάλλον.

Ταυτόχρονα όμως, και σύμφωνα με τις σχετικές εκτιμήσεις της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας, θεωρούμε ότι απαιτούνται πιο άμεσα και πιο ουσιώδη μέτρα για την υγειονομική θωράκιση και την ασφαλή λειτουργία των σχολείων. Δυστυχώς στη χώρα μας δεν φαίνεται να υπάρχει σοβαρός κεντρικός σχεδιασμός ή συνολική στρατηγική προς την κατεύθυνση αυτή, και η υποχρέωση μόνο χρήσης της μάσκας μοιάζει να προσπαθεί να μεταθέσει ολόκληρη την ευθύνη στα παιδιά, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, αποκρύβοντας την ανεπάρκεια της πολιτείας για ένα συνολικό σχεδιασμό με δομικές αλλαγές που θα καθιστούσαν πραγματικά ασφαλέστερη τη λειτουργία των σχολείων. Στο πλαίσιο αυτό και πιστεύοντας ότι η ατομική υπευθυνότητα πρέπει να λειτουργεί επικουρικά προς την αναγκαία κρατική ευθύνη, ζητάμε την άμεση λήψη των αναγκαίων μέτρων που να περιλαμβάνουν:
Την μείωση του μέγιστου αριθμού μαθητών στα 15 άτομα ανά τμήμα,
Την άμεση πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού στα σχολεία, εκπαιδευτικού αλλά και βοηθητικού, προκειμένου να καλυφθούν οι επιπλέον ώρες και ανάγκες και δη από τον Δήμο Φλώρινας την άμεση πρόσληψη δεύτερου(-ης) καθαριστή (-ίστριας).

Αποδεχόμαστε πλήρως την ανάγκη ατομικής υπευθυνότητας, αλλά δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τις ευθύνες της ίδιας της πολιτείας για την προστασία της δημόσιας υγείας. Γι αυτό καλούμε σε συνεργασία όλους τους γονείς του Σχολείου μας και τους Συλλόγους Γονέων των άλλων σχολείων, ώστε το το γονεϊκό κίνημα να καταφέρει να κινητοποιήσει την πολιτεία –σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο- για τη λήψη των αναγκαίων ενεργειών που θα επιτρέψουν την υγειονομική θωράκιση αλλά και θα αντιστρέψουν την υποβάθμιση της όλης εκπαιδευτικής λειτουργίας, ιδίως σε αυτές τις πρωτοφανείς δύσκολες συνθήκες που όλοι βιώνουμε.

Βεύη 22 Σεπτεμβρίου 2020Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αναστάσιος Τσορλίνης
Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Πελαγία Αλούση

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΔΥΟ ΧΡΥΣΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΚΥΠΕΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ