Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021

ΤΕΣΣΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Με 8 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Δυτικής Μακεδονίας την Tετάρτη 13 Οκτωβρίου στις 12:30 με τηλεδιάσκεψη, από τα οποία τα 4 αφορούν την Π.Ε. Φλώρινας. Σημαντικότερα θέματα για τη Φλώρινα η έγρκιση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώδεων του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρική Ενέργειας ισχύος 17 MW στη θέση ‘ΑΧΛΑΔΑ 1’ εντός Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (Λ.Κ.Δ.Μ.) της Δ.Ε. Μελίτης και την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 20MW και Υποσταθμός (Υ/Σ) Ανύψωσης Τάσης 20/400 kV στη θέση ‘Αλατάρια 1’ του Δήμου Αμυνταίου, Π.Ε.Φλώρινας, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ :

Ενημέρωση σε σχέση με την μελέτη : «Εκτίμηση παρουσίας και προέλευσης χρωμίου και λοιπών ρυπαντικών παραμέτρων στα υπόγεια και επιφανειακά νερά και αποτύπωση υδρογεωλογικών συνθηκών σε περιοχές της ΠΕ Κοζάνης».
2. Μ.Π.Ε. του έργου: «ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (AΦΑ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ». (Υποκατηγορίας Α1, Ομάδας 11ης, Α/Α 1) (ΠΕΤ:2104507914). Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.

Εισηγήτρια: κ.Αικατερίνη Λιάκου, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος (έδρα).


Μ.Π.Ε. του έργου: «Βόρειο τμήμα Παραλίμνιας Χάραξης, στα πλαίσια του έργου Μελέτες οδοποιίας οδικού δικτύου Ν.Κοζάνης, στην Π.Ε.Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 1ης)(ΠΕΤ: 2006316521).Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Εισηγήτρια: κ.Αικατερίνη Λιάκου, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος (έδρα).4. Μ.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή και λειτουργία Εγκατάστασης Επεξεργασίας Ιλύος ΕΕΛ & λοιπών μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων στο υπ’αρ.859 αγροτεμάχιο της κτηματικής περιοχής της Τ.Κ.Ακρινής, Δ.Ε.Ελλησπόντου, Δήμου Κοζάνης, Π.Ε.Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 4ης, Α/Α 12)(ΠΕΤ: 2107585925). Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ –ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. Εισηγήτρια: κ.Αικατερίνη Λιάκου, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος (έδρα).

5. Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρική Ενέργειας ισχύος 17 MW στη θέση ‘ΑΧΛΑΔΑ 1’ εντός Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (Λ.Κ.Δ.Μ.) της Δ.Ε. Μελίτης, της Π.Ε. Φλώρινας, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 10ης ,Α/Α 2)(ΠΕΤ: 2108595121). Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣΑ.Ε. Εισηγήτρια: κ.Μαρκέλα Βοσκοπούλου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Φλώρινας.

6. Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρική Ενέργειας ισχύος 16 MW στη θέση ‘ΑΧΛΑΔΑ 2’ της Δ.Ε. Μελίτης, του Δήμου Φλώρινας, της Π.Ε. Φλώρινας, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 10ης ,Α/Α 2)(ΠΕΤ: 2108596020). Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. Εισηγήτρια: κ.Μαρκέλα Βοσκοπούλου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Φλώρινας.


Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 20MW και Υποσταθμός (Υ/Σ) Ανύψωσης Τάσης 20/400 kV στη θέση ‘Αλατάρια 1’ του Δήμου Αμυνταίου, Π.Ε.Φλώρινας, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 10ης, Α/Α 2 )(ΠΕΤ: 2105527325). Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.

Εισηγήτρια: κ.Αναστασία Αποστόλου, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Φλώρινας.
Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 20MW στη θέση ‘Αλατάρια 2’ του Δήμου Αμυνταίου, Π.Ε.Φλώρινας, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 10ης, Α/Α 2 )(ΠΕΤ: 2104506528)..Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε

Εισηγήτρια: κ.Αναστασία Αποστόλου, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Φλώρινας.Η Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος

της Περιφέρειας Δυτικής ΜακεδονίαςΚαλλιόπη Κυριακίδου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια στα blogs υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Για το λόγο αυτό και επειδη εχει κουρασει το φαινομενο των ανωνυμων σχολιαστων τα σχόλια που θα αναρτουνται στο συγκεκριμένο blog θα είναι μόνο όσα φέρουν το όνομα του σχολιαστή. Ευχαριστουμε για την κατανόηση.
Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.