ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΟ ΤΑΙΠΕΔ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΡΥΞΗ ΣΤΙΣ ΣΚΟΥΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Π.Σ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Σε παρεμβάσεις για τις ζημιές που υπέστησαν οι παραγωγοί αγροτικών προϊόντων της Κεντρικής Μακεδονίας εξαιτίας του εμπάργκο στη Ρωσία, σε ανάδειξη του ρόλου του ΤΑΙΠΕΔ και σε κάλεσμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο να πάρει θέση για το ζήτημα της καταστροφικής εξόρυξης στις Σκουριές Χαλκιδικής θα προβεί η Ριζοσπαστική Αριστερή Ενότητα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής. Ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα η επικεφαλής της παράταξης Δέσποινα Χαραλαμπίδου και οι περιφερειακοί σύμβουλοι Γιώργος Θεοδωρόπουλος, Λάζαρος Τόσκας και Σάκης Χειμώνας έχουν καταθέσει δύο σχετικές επερωτήσεις και μία αίτηση εισαγωγής θέματος.
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ
ΘΕΜΑ: Καταστροφική η δράση του ΤΑΙΠΕΔ για τις παραγωγικές δυνατότητες της Κεντρικής Μακεδονίας
Η μεταφορά, στα πλαίσια υλοποίησης των μνημονιακών πολιτικών, της δημόσιας περιουσίας (υποδομών, εταιριών κοινής ωφέλειας, ακίνητης περιουσίας) στο Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ. προκειμένου να ξεπουληθεί στο ιδιωτικό κεφάλαιο, έχει πάρει δραματικές διαστάσεις στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας:
1. Πώληση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου του Οργανισμού Λιμένα Θεσσαλονίκης Α.Ε. Η ιδιωτικοποίηση του λιμανιού της πόλης αποτελεί έγκλημα σε βάρος των συμφερόντων του ελληνικού δημοσίου και των πολιτών της Κεντρικής Μακεδονίας. Παρά τη συστηματική προσπάθεια απαξίωσης του λιμανιού της Θεσσαλονίκης από τις κυβερνήσεις Ν.Δ. και ΠΑ.ΣΟ.Κ. (π.χ. με τον ουσιαστικό ακτοπλοϊκό αποκλεισμό), η εταιρία είναι κερδοφόρος (το πρώτο εξάμηνο του 2014 κατέγραψε κέρδη προ φόρων 13,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 17% έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2013) και βελτιώνει όλα τα οικονομικά μεγέθη της.  Η Εταιρεία, έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης των γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων της Χερσαίας Λιµενικής Ζώνης του Λιµένος της Θεσσαλονίκης, τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα στο Ελληνικό ∆ηµόσιο. Το παραπάνω αποκλειστικό δικαίωµα έχει παραχωρηθεί στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. για 50 έτη, µέχρι το 2051. Ιδιωτικοποίηση του λιμανιού, κατά συνέπεια, σημαίνει παραχώρηση της χερσαίας λιµενικής ζώνης της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. που καλύπτει έκταση περίπου 1.550.000 µ², και εκτείνεται σε µήκος περίπου 3.500 µέτρων. Ο Σταθµός Εµπορευµατοκιβωτίων, που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των «επενδυτών», αποτελεί το πιο νέο σε ηλικία συγκρότηµα της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και σχεδιάσθηκε και λειτουργεί µε βάση τα δεδοµένα των σύγχρονων τεχνολογιών και τον αντίστοιχο εξοπλισµό χειρισµού εµπορευµατοκιβωτίων (containers). Το λιµάνι της Θεσσαλονίκης είναι το πρώτο διαµετακοµιστικό λιµάνι της Ελλάδας σε συµβατικά φορτία. Είναι το πλησιέστερο λιµάνι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις χώρες των Βαλκανίων και της Παρευξείνιας Ζώνης, είναι ενταγμένο στους διευρωπαϊκούς άξονες μεταφοράς, παρέχει ασφάλεια στα διακινούµενα φορτία και διαθέτει φυσική θαλάσσια είσοδο που µπορεί να εξυπηρετήσει πλοία µεγάλου βάθους. Επιπλέον, το επενδυτικό πρόγραμμα για την, όπου απαιτείται, βελτίωση των υποδομών του λιμανιού μπορεί να ενταχθεί στο Σ.Ε.Σ. 2014 – 2020, όπως άλλωστε προβλέπεται από το Ε.Π. «Περιβάλλον – Μεταφορές».
2. Η παραχώρηση της εκμετάλλευσης του Αεροδρομίου «Μακεδονία» στο ιδιωτικό κεφάλαιο θα αποτελέσει επίσης πλήγμα για τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου ενώ η συγκεκριμένη ενέργεια θέτει σε κίνδυνο και την εθνική ασφάλεια καθώς το συγκεκριμένο αεροδρόμιο γειτνιάζει με στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Το Αεροδρόμιο «Μακεδονία» είναι το μοναδικό αεροδρόμιο στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και αποτελεί βασική πύλη εισόδου των ξένων επισκεπτών στην περιοχή μας. Το 2013 μετακινήθηκαν, μέσω του αεροδρομίου, περισσότεροι από δύο εκατομμύρια επιβάτες. Δεν είναι τυχαίο ότι μεταξύ των εταιριών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον περιλαμβάνονται οι γνωστοί «μεγαλοεργολάβοι» της χώρας μας (ΜΕΤΚΑ και ΑΚΤΩΡ). Άλλωστε η κυβέρνηση θα φροντίσει να τους προικοδοτήσει με την επιβολή χαρατσιού 15 – 20 ευρώ ανά επιβάτη (εκτιμώμενα ετήσια έσοδα σαράντα εκατ. ευρώ) ώστε να μην χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν δικά τους κεφάλαια για την υλοποίηση των απαραίτητων επενδύσεων επέκτασης και εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων.
3. Παραχώρηση της εκμετάλλευσης της Εγνατίας οδού για τριάντα χρόνια. Πρόκειται για ένα καθαρά δημόσιο έργο το οποίο κόστισε συνολικά 6,5 δισεκ. ευρώ και η δαπάνη του καλύφθηκε αποκλειστικά από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Είναι ο σημαντικότερος οδικός άξονας στη Βόρεια Ελλάδα, με τεράστια γεωπολιτική σημασία. Στην περιοχή που καλύπτει διαβιώνει το 36% του πληθυσμού της χώρας, παράγεται το 33% του Α.Ε.Π., βρίσκονται το 54% των αγροτικών περιοχών και το 51% της εξορυκτικής βιομηχανίας και καταγράφεται το 41% της απασχόλησης της χώρας στον τομέα της βιομηχανίας/ μικρού εμπορίου. Η παράδοση για εκμετάλλευση αυτού του οδικού άξονα στο ιδιωτικό κεφάλαιο θα στερήσει σημαντικά έσοδα από το Ελληνικό Δημόσιο ενώ θα επιφέρει πολλαπλασιασμό των διοδίων που θα έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική επιβάρυνση των κατοίκων της περιοχής.
4. Η ιδιωτικοποίηση της Ε.Υ.Α.Θ., που αποτράπηκε μετά τη μαζική κινητοποίηση των πολιτών της Θεσσαλονίκης που εκφράσθηκε με τη συμμετοχή διακοσίων χιλιάδων και πλέον συμπολιτών μας στο δημοψήφισμα, μπαίνει σε νέα φάση με τη σχεδιαζόμενη συγχώνευση της εταιρίας με την Ε.Υ.Δ.Α.Π. και τη μεταφορά που θα έχει ως συνέπεια τη μεταφορά του κέντρου λήψης των αποφάσεων στην Αθήνα. 
5. Η ιδιωτικοποίηση της εταιρίας Εγνατία Οδός Α.Ε. θα στερήσει το Ελληνικό Δημόσιο και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από μια εταιρία που διαθέτει υψηλότατη τεχνογνωσία στους τομείς λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης αυτοκινητοδρόμων και η οποία τα τελευταία χρόνια έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της και στις γειτονικές βαλκανικές χώρες.
6. Η μεταφορά δημόσιας ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ. έχει λάβει πρωτοφανείς διαστάσεις.
Π.Ε. Θεσσαλονίκης
Ο κατάλογος των ακινήτων που έχουν περιέλθει στη δικαιοδοσία του ΤΑΙΠΕΔ αφορά στους Δήμους: Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Βόλβης, Θερμαϊκού, Χαλκηδόνας, Θέρμης, Δέλτα, Πυλαίας-Χορτιάτη, Ελευθερίου-Κορδελιού.
Ενδεικτικά αναφέρουμε :
1. Το camping της Επανομής που έχει έκταση 3.210.155 τμ, θα υπάρξει περιβαλλοντική καταστροφή σε περιοχή NATURA 2000 καθώς δεν περιλαμβάνει μόνο τα 600 στρ. του Camping, αλλά και τον υδροβιότοπο (2.600 στρ).
2.Το Αεροδρόμιο του Σέδες έκτασης 1.360.000 τ.μ. με αδιευκρίνιστη δόμηση.
3. Το CAMPING & παραλία Ασπροβάλτας 367.748 τ.μ. με δομημένη έκταση 5.150 τ.μ.
4. Το CAMPING & παραλία Αγίας Τριάδας 157.564 τ.μ. με δομημένη έκταση 2.265 τ.μ.
5. Έκταση 652.110 τ.μ. στο Πλαγιάρι ανάμεσα στο αεροδρόμιο και τις κεραίες της ΕΡΤ και το όμορό του ακίνητο στην Περαία που ανήκε στην ΕΡΤ (κεραίες) έκτασης 760.907 τμ με 2.655 τμ κτίσματα.
6. Έκταση 151.430 τ.μ. στο Καλοχώρι, στο δέλτα του ποταμού Αξιού.
Στην πόλη της Θεσσαλονίκης :
1. Ακίνητο με έκταση 19.059,69 τμ. των εγκαταστάσεων του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου και του Ομίλου Φίλων Θαλάσσης πάνω στην παραλία της πόλης.
2. Τα στρατόπεδα «Παπακυριαζή» & «Μεγάλου Αλεξάνδρου» 451.735 τ.μ. με αδιευκρίνιστη δομημένη έκταση στρατιωτικών εγκαταστάσεων
3. Ιδιότητα κτίρια στα οποία στεγάζονται βασικές υπηρεσίες (Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, Δ.Ο.Υ. Σταυρούπολης και Αγίας Τριάδας) αλλά και ιστορικά κτίρια όπως η Αγορά Μοδιάνο και το διατηρητέο κτίριο εμβ. 488 τ.μ. στην οδό Θεοφίλου 13.
Π.Ε. Χαλκιδικής
Έχει δρομολογηθεί το ξεπούλημα συνολικής έκτασης 1.738.897 τ.μ. που αφορά κυρίως παραλιακές εκτάσεις, κατασκηνώσεις και ξενοδοχεία (ΞΕΝΙΑ).
Ενδεικτικά αναφέρουμε:
1. Το camping Κρυοπηγής έκτασης 117.010 τ.μ. με κτίσματα 939 τ.μ.
2. Το camping στο Ποσείδι έκτασης 293.870 τ.μ. με κτίσματα 1.683 τ.μ.
3. Μερικές από τις ωραιότερες παραλίες της Περιφερειακής Ενότητας (Κριαρίτσι, Συκιά, Καλαμίτσι, Βουρβουρού, Παράδεισος Ν. Μαρμαρά κ.ά. που η παραχώρησή τους στο ιδιωτικό κεφάλαιο θα τις καταστήσει απρόσιτες για τα φτωχά λαϊκά στρώματα.
Π.Ε. Πιερίας
Ενδεικτικά αναφέρουμε:
1. Την προσπάθεια πώλησης συνολικής έκτασης 552.873 τ.μ. στις περιοχές Κορινό, Καρίνος, Νέοι Πόροι, Καλλιθέα και Βαρικό.
2. Το camping στη Σκοτίνα έκτασης 406.593 τ.μ. με κτίσματα 5.696 τ.μ.
3. Το ξενοδοχείο ΞΕΝΙΑ στον Πλαταμώνα εμβαδού 450 τ.μ. (οικόπεδο έκτασης 7.043 τ.μ.).
Π.Ε. Πέλλας
1. Το χιονοδρομικό κέντρο στο όρος Βόρας συνολικής έκτασης 1.286.000 τ.μ.
2. Το ξενοδοχείο «ΞΕΝΙΑ» στην Έδεσσα εμβαδού 4.050 τ.μ. (οικόπεδο έκτασης 7.885,45 τ.μ.).
Η κατάσταση στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας όσον αφορά στο ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας επιδεινώνεται αν συνεκτιμηθούν και τα ακόλουθα:
1. Η επιδιωκόμενη ιδιωτικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
2. Η πώληση σε ιδιώτες της «Μικρής Δ.Ε.Η.» που θα έχει ανυπολόγιστες συνέπειες στις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας (φράγμα Σφηκιάς) και Πέλλας (υδροηλεκτρικά Άγρα) αλλά και συνολικά στους καταναλωτές της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που θα δοθούν ως προίκα, χωρίς δικαίωμα επιλογής, στην αγοράστρια εταιρία.
3. Η συνεχιζόμενη παραγωγική αποδιάρθρωση με τελευταία «κρούσματα» το κλείσιμο του εργοστασίου της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης και της Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων.
Το ξεπούλημα των υποδομών, των εταιριών και της ακίνητης περιουσίας στο ιδιωτικό, εγχώριο ή/ και ξένο, κεφάλαιο θα στερήσει την Περιφέρεια από βασικά εργαλεία οικονομικής ανάπτυξης και θα στερήσει τα φτωχά κοινωνικά στρώματα από την πρόσβαση σε θεμελιώδη κοινωνικά αγαθά ή/ και θα τα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο για τη χρήση τους.
Κατόπιν των ανωτέρω
Ελέγχεσθε και ερωτάσθε : 
1. Θα πάρει η Περιφέρεια όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες, σε συνεργασία με τους δήμους, τους κοινωνικούς φορείς και τα κινήματα πολιτών, για τη διαφύλαξη της δημόσιας περιουσίας και την προστασία των συμφερόντων των κατοίκων της Περιφέρειας, καταδικάζοντας την δράση του ΤΑΙΠΕΔ, που μόνο σκοπό έχει το ξεπούλημα της χώρας;
2. Γιατί δεν έχει προχωρήσει η Περιφέρεια στην εκπόνηση ενός εναλλακτικού σχεδίου αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας προς όφελος του Ελληνικού Δημοσίου και των κατοίκων της Περιφέρειας;
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ
ΘΕΜΑ: Μέτρα και πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του προβλήματος της διάθεσης των αγροτικών προϊόντων , μετά την επιβολή από την Ρωσία του εμπάργκο στα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα στα αγροτικά.
Όπως είναι γνωστό από την 7η Αυγούστου 2014 ως αντίποινα η Ρωσία, για τις οικονομικές κυρώσεις που επέβαλαν η Ευρωπαϊκή Ένωση με αφορμή την κρίση στην Ουκρανία, επέβαλε εμπάργκο για ένα έτος στα Προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και των άλλων χωρών που πήραν την ίδια απόφαση. Η Ρωσία απορροφά το 50% των ελληνικών εξαγωγών φράουλας, το 25% των εξαγωγών ροδάκινου (νωπό και κομπόστα), καθώς και μεγάλες ποσότητες ακτινιδίων αλλά και άλλων προϊόντων και αποτελεί μια σημαντική «αγορά» για την Ελλάδα και με δυνατότητες αύξησης των διαθέσιμων ποσοτήτων , αφού για λόγους γεωγραφικούς ,ιστορικούς και θρησκευτικούς είμαστε σε πλεονεκτική θέση σε σχέση με τις ανταγωνίστριες χώρες παραγωγούς αγροτικών προϊόντων. Η περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας πρώτη σε παραγωγή Ροδακίνου, (επιτραπέζιου και βιομηχανικού ) που το διαθέτει νωπό και κομπόστα, αλλά και με μεγάλες επίσης παραγόμενες ποσότητες νεκταρινιών και ακτινιδίων διέθετε τις μεγαλύτερες «συγκριτικά ανά χώρα» ποσότητες των παραπάνω προϊόντων στην Ρωσική αγορά. Παρόλο που στην φετινή χρονιά, και το γεγονός ότι την χρονική στιγμή που επιβλήθηκε το εμπάργκο, η μεγαλύτερη ποσότητα των επιτραπέζιων ροδάκινων είχε μαζευτεί και σε συνδυασμό των μεγάλων ζημιών από χαλαζόπτωση (που έβγαλε εκτός αγοράς μεγάλες ποσότητες προϊόντος) οι παραγωγοί της Περιφέρειας υπέστησαν μεγάλη οικονομική ζημία από το σταμάτημα των εξαγωγών, την επιστροφή φορτίων και της μείωσης της τιμής, αφού υπήρχαν μεγάλες προσφερόμενες ποσότητες σε μικρότερη αγορά.
Για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο, εάν η κατάσταση παραμείνει ως έχει, οι συνέπειες για τους παραγωγούς θα είναι καταστροφικές. Επίσης από τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία από τους Συνεταιρισμούς της Περιοχής αλλά και από του ιδιώτες εξαγωγείς τα μηνύματα για την διάθεση των ακτινίδιων δεν είναι αισιόδοξα και όλοι μιλούν για μεγάλη πτώση των τιμών διάθεσης αλλά και που παρόλο που σε σχέση με το ροδάκινο έχει μεγαλύτερο χρόνο διατήρησης και διάθεσης δεν είναι σίγουρα ότι θα μπορέσουν να διατεθούν όλες οι ποσότητες εάν δεν ανοίξει η Ρώσικη αγορά ή άλλες αγορές ή δεν βρεθεί άλλος τρόπος διάθεσης .
Κατόπιν των ανωτέρω:
Ελέγχεσθε και ερωτάσθε :
1) Γιατί δεν έχει προβεί η Περιφέρεια σε ενέργειες ώστε να χορηγηθεί άμεσα η εξαγγελθείσα αποζημίωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση
2) Γιατί η περιφέρεια δεν έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να πιέσει την Κυβέρνηση για την αύξηση των παραπάνω κονδυλίων, αφού υπάρχει μεγάλη μερίδα αγροτών που το εισόδημα τους προέρχεται μόνο από το ροδάκινο και υπάρχει πρόβλημα επιβίωσης αλλά και συνέχειας της καλλιέργειας
3) Διατίθεται η Περιφέρεια να προωθήσει το αναγκαίο πάγωμα των αγροτικών δανείων μέχρι και το τέλος της επόμενης καλλιεργητικής περιόδου.
4) Γιατί δεν προτάσσει άμεσα την διάθεση των προϊόντων που τώρα συγκομίζονται, ακτινίδια και μήλα σε Ιδρύματα, Στρατό, Σχολεία αλλά και σε κάθε Κοινωνική δομή, για την διάθεση τους σε οικονομικά αδυνάτους.
Οι επερωτώντες Περιφερειακοί Σύμβουλοι
Δέσποινα Χαραλαμπίδου
Γιώργος Θεοδωρόπουλος
Λάζαρος Τόσκας
Αθανάσιος ΧειμώναςΣχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ

ΔΥΟ ΧΡΥΣΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΚΥΠΕΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ