Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014

ΕΡΑΝΟΣ ΑΓΑΠΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΗΣ,ΠΡΕΣΠΩΝ ΚΑΙ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Ἀγαπητά μου πνευματικά παιδιά,
μέ πολλή συστολή καί μέ πλήρη ἐπίγνωση τῆς οἰκονομικῆς καταστάσεως πού βιώνουμε, τολμῶ νά ἀπευθυνθῶ καί ἐφέτος στά φιλάνθρωπα αἰσθήματά σας. Γνωρίζω ὅτι οἱ ἡμέρες πού διερχόμαστε εἶναι πολύ δύσκολες• ὅτι οἱ περισσότεροι ἀντιμετωπίζετε μικρά ἤ μεγάλα οἰκονομικά προβλήματα• ὅτι μέ μεγάλη δυσκολία καλύπτετε τίς βασικές βιοτικές ἀνάγκες σας.
Ὅμως παρ’ ὅλα αὐτά τολμῶ καί πάλι νά σᾶς θερμοπαρακαλέσω νά βοηθήσετε ἀπό τό ὑστέρημά σας τούς πτωχούς καί ἀναγκεμένους ἀδελφούς μας. Αὐτούς πού πεινοῦν, πού κρυώνουν, πού εἶναι ἀσθενεῖς, πού δέν μποροῦν νά σπουδάσουν τά παιδιά τους, πού ἀδυνατοῦν νά πληρώσουν τό νοίκι, τό ἠλεκτρικό ρεῦμα, τή θέρμανση, τά φάρμακα, τά ἔξοδα νοσηλείας στό ἐξωτερικό καί πού ἡ μόνη τους ἐλπίδα εἶναι ὁ Θεός καί ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας.
Καί κοντά σέ αὐτούς τολμῶ νά σᾶς παρακαλέσω γιά τούς γέροντες καί τίς γερόντισσες τοῦ Αὐγουστίνειου Ἐκκλησιαστικοῦ Γηροκομείου μας, πού ἡ ἀγάπη τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας μέ πολλές θυσίες, ἀξιοπρεπῶς τούς περιθάλπει σέ κάθε τους ἀνάγκη, ἀντί εὐτελοῦς οἰκονομικῆς ἀνταποδόσεως.
Στό ἔντυπο πού θά λάβετε σήμερα, βγαίνοντας ἀπό τήν Ἐκκλησία, θά μπορέσετε νά δεῖτε ἀναλυτικά τούς τομεῖς φιλανθρωπίας τῆς Μητροπόλεώς μας καί τό ποσό πού δαπανᾶ τό Γενικό Φιλόπτωχο Ταμεῖο τῆς Μητροπόλεώς μας καί τά Ἐνοριακά Φιλόπτωχα Ταμεῖα γιά νά ἁπαλύνουν τίς καθημερινές ἀνάγκες ἑκατοντάδων συνανθρώπων μας. Κάθε εὐρώ πού προσφέρετε γίνεται τροφή, ἔνδυση, φάρμακα, θέρμανση, στέγη, ὑποτροφίες, γίνεται ἀγάπη, ἀληθινή καί ἀνιδιοτελής ἀγάπη.
Δυστυχῶς, ἡ συνεχιζόμενη στήν χώρα μας οἰκονομική κρίση αὐξάνει τίς ἀνάγκες καί μεγεθύνει τά προβλήματα. Ἐτσι καί οἱ ἀνάγκες φιλανθρωπίας στήν Ἱερά Μητρόπολή μας ἔχουν αὐξηθεῖ κατακόρυφα. Γι’ αὐτό, παρ’ ὅτι εἶμαι βέβαιος πώς κάποιοι θά μέ παρεξηγήσουν καί θά ποῦν ὅτι «πάλι ζητάει ὁ Δεσπότης, δέν καταλαβαίνει τί γίνεται; σέ ἄλλον κόσμο ζεῖ;» ἐγώ, ἔχοντας πρό ὀφθαλμῶν τόν λόγο τοῦ Κυρίου ὅτι «ἐφ᾿ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε» (Ματθ. 25,40), ὅπως ἐπίσης τήν ρήση τῆς Ἁγίας Γραφῆς ὅτι «δανείζει Θεῷ ὁ ἐλεῶν πτωχόν» (Παροιμ. 19,17), καθώς καί τόν ἔπαινο τοῦ Χριστοῦ στό δίλεπτο τῆς φιλάνθρωπης χήρας, γίνομαι καί πάλι ζητιάνος καί ζητιανεύω ἀπό ἐσᾶς δίλεπτα ἀγάπης γιά τούς πτωχούς ἀδελφούς μας.
Θερμῶς σᾶς παρακαλῶ νά ἀνοίξετε τίς πόρτες τῶν καρδιῶν καί τῶν σπιτιῶν σας στά συνεργεῖα τοῦ Ἐράνου τῆς Ἀγάπης, πού θά σᾶς ἐπισκεφθοῦν, στίς μέν πόλεις τήν Πέμπτη καί τήν Παρασκευή 18η καί 19η Δεκεμβρίου, στά δέ χωριά τήν Κυριακή 21η Δεκεμβρίου, καί νά προσφέρετε μέ χαρά τήν ἀγάπη σας ἀπό τό ὑστέρημά σας.
Ὁ ἴδιος ὁ Χριστός θά σᾶς κτυπήσει τήν πόρτα. Μήν τήν ἀφήσετε κλειστή.
Εἶμαι ὅμως βέβαιος ὅτι ἐσεῖς, τά πιστά καί εὐσεβῆ παιδιά τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, μέ χαρά θά ἀνταποκριθεῖτε στήν πρόσκληση τοῦ Χριστοῦ καί στήν παράκληση τοῦ ἐπισκόπου σας καί θά γίνετε συνεργάτες τοῦ Χριστοῦ στό ἱερό ἔργο τῆς φιλανθρωπίας.
Ἄς μήν ἀφήσουμε τήν ἐλπίδα νά παγώσει. Ἄς ζωντανέψουμε καί πάλι τήν καλοσύνη, τήν ἀδελφοσύνη, τήν ἀγάπη.
Σᾶς εὐλογῶ ὅλους μέσα ἀπό τήν καρδιά μου. Σᾶς εὔχομαι καλό ὑπόλοιπο στή νηστεία τῶν Χριστουγέννων. Ἡ Χάρις τοῦ Χριστοῦ μας νά σᾶς σκέπει.

Μέ πολλές πατρικές εὐχές
Ὁ Μητροπολίτης καί πνευματικός πατέρας σας
† Ὁ Φλωρίνης, Πρεσπῶν & Ἑορδαίας
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια στα blogs υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Για το λόγο αυτό και επειδη εχει κουρασει το φαινομενο των ανωνυμων σχολιαστων τα σχόλια που θα αναρτουνται στο συγκεκριμένο blog θα είναι μόνο όσα φέρουν το όνομα του σχολιαστή. Ευχαριστουμε για την κατανόηση.
Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.