Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2016

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Με 51 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου η Οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η συνεδρίαση θα γίνει στις 10:30 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής). Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:
Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
Έγκριση του σχεδίου προϋπολογισμού και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2017 σύμφωνα και με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου
Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 20/2016
Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: ΣΑΕΠ 541 «Κοπή – καθαρισμός βλάστησης ερεισμάτων και νησίδων, στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Αρμοδιότητας Συντήρησης Δ.Τ.Ε. (Έδρας)/Π.Δ.Μ.»
Έγκριση παραχώρησης χρήσης υπηρεσιακών οχημάτων της Δ.Τ.Ε.(έδρας)της Π.Δ.Μ.
Έγκριση διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση μετρητικού εξοπλισμού για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της πράξης στην «κοινότητα Γρεβενών»για τις ανάγκες του υποέργου 5 της πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ΑΠΕ για την ανάπτυξη της τοπικής «κοινότητας»Γρεβενών»προϋπολογισμού 23.795,60 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% καθώς και την έγκριση των όρων της Διακήρυξης
Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορούν στον Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «προμήθεια υγρών καυσίμων προς κάλυψη των αναγκών της Π.Ε.Γρεβενών και των νομικών προσώπων χωρικής αρμοδιότητας της 2016-2017»συνολικού προϋπολογισμού 164.397,34 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
Έγκριση μεταφοράς μαθητών με δημόσια αστική συγκοινωνία με ειδικό μαθητικό δελτίο, σχολικού έτους 2016-2017 για την Π.Ε. Κοζάνης
Έγκριση α)νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2016-2017 β)πρόσκλησης υποβολής προσφοράς στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης Π.Ε.Κοζάνης
Έγκριση επιδομάτων για μαθητές που μεταφέρονται με ευθύνη εκείνων που έχουν τη γονική μέριμνα για το σχολικό έτος 2016-2017 για την Π.Ε. Κοζάνης
Έγκριση παράτασης των συμβάσεων ανοικτού διεθνή διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών για τα σχολικά έτη 2014-2016 νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης για το σχολικό έτος 2015-2016
Έγκριση της ακύρωσης της αριθμ. Πρωτ. 145822/4572/27-10-2016 Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας και ιδιοκτήτη ταξί για τα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών τα οποία είχαν παραταθεί με την αρ.1639/14-9-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, λόγω μεταβίβασης του επιβατικού αυτοκινήτου, καθώς και έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για ορισμένα δρομολόγια
Έγκριση τροποποίησης των αριθμ.αποφ.1727/26-9-2016 και 1639/14-9-2016 Π.Ε.Φλώρινας
Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση των «υπηρεσιών αποχιονισμού στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης χειμερινής περιόδου 2016-2017»
Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Π.Ε. Καστοριάς
Έγκριση αποδοχής ποσού 50.000,00 € του προγράμματος ΣΑΕΠ 041μηνός Νοεμβρίου 2016 για την πληρωμή έργου
Έγκριση αποδοχής ποσού 100,00 € του προγράμματος ΣΑΕΠ 341μηνός Νοεμβρίου 2016 για την πληρωμή έργου
Έγκριση αποδοχής ποσού 430.100,00 € του προγράμματος ΣΑΕΠ 541μηνός Νοεμβρίου 2016 για την πληρωμή διαφόρων έργων
Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 465.984,70 € του προγράμματος Τοπικού πόρου Ανάπτυξης ως 11η κατανομή για την πληρωμή του έργου
Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 26.339,34 € ως επιχορήγηση για την κάλυψη δαπάνης για οφειλές προς τα μέλη των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων ιατρικών επιτροπών εξέτασης των υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για τις ανάγκες του οχήματος ΚΗΙ 8680 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (έδρα)της Π.Δ.Μ.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και για εργασία επισκευής για τις ανάγκες του μηχανήματος έργου ΜΕ 127875 Ι.Χ. της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (έδρα)της Π.Δ.Μ.
Έγκριση αποδοχής ποσού 200.000,00 € με θέμα κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕΠ 341 ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ Π.Ε.Καστοριάς
Έγκριση αποδοχής ποσού 800,00 € με θέμα κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕΠ 541-Δαπάνες αμοιβής λαϊκών μελών επιτροπών αναδασμού –εμπειρογνωμόνων ,αμοιβών οριοδεικτών ,δαπάνες υπαίθρου τοπ/κων συνεργείων (ενοίκια,αμαξαγώγια),προμήθεια υλικών,συντηρήσεις οργάνων κ.α. Π.Ε.Καστοριάς
Διάθεση πίστωσης για τις εργασίες αποκατάστασης βλαβών του έργου «Αποκατάσταση κατολίσθησης στο δρόμο Βελβεντό – Καταφύγι»
Έγκριση δαπανών έργων Π.Ε.Γρεβενών
Έγκριση δαπανών Π.Ε.Γρεβενών
Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς
Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς
Έγκριση δαπάνης Π.Ε.Καστοριάς
Έγκριση δαπάνης Π.Ε.Καστοριάς
Έγκριση δαπάνης ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων 2016 και της Πρωτοχρονιάς 2017 για την στήριξη αστέγων και απόρων πολιτών της Περιφέρειας
Έγκριση δαπάνης για την αμοιβή ιδιώτη, μέλους τριμελούς επιτροπή του άρθρου 33 Ν.2971/2001
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού για την σωστή και εύρυθμη λειτουργία του Συλλόγου γυναικών διευρυμένου Δήμου Σερβίων Π.Ε. Κοζάνης
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ηλεκτρικού εξοπλισμού για την σωστή και εύρυθμη λειτουργία του Α΄ ΚΑΠΗ Σερβίων Βελβεντού Π.Ε. Κοζάνης
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια στεφανιών κατάθεσης για τις εκδηλώσεις εορτασμού της ημέρας Ενόπλων Δυνάμεων και της ημέρας Εθνικής Αντίστασης της Π.Ε.Κοζάνης
Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε.Κοζάνης στο 3ήμερο φεστιβάλ προώθησης τοπικών προϊόντων που θα πραγματοποιηθεί 16-17-18 Δεκεμβρίου 2016
Έγκριση δαπάνης Π.Ε.Καστοριάς
Έγκριση δαπάνης Π.Ε.Καστοριάς
Έγκριση της απευθείας ανάθεσης του προγράμματος Επικοινωνιακής-Διαφημιστικής προβολής Π.Ε.Γρεβενών έτους 2016
Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης «Ρακοκάζανα 2016» του Εκπολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Αγίου Παντελεήμονα
Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης του Εκπολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Λεβαίας παραμονή της Αγίας Βαρβάρας στις 3/12/2016
Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς
Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς
Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας – Πολιτισμού – Τουρισμού
Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης κ.Θεόδωρο Θεοδώρου
Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης κ.Θεόδωρο Θεοδώρου
Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειακού Συμβούλου της Π.Ε.Γρεβενών κ.Γρηγορίου Γιαννόπουλου
Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειακού Συμβούλου της Π.Ε.Γρεβενών κ.Γρηγορίου Γιαννόπουλου
Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειακού Συμβούλου κ.Ρούσση Αλεξανδρή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια στα blogs υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Για το λόγο αυτό και επειδη εχει κουρασει το φαινομενο των ανωνυμων σχολιαστων τα σχόλια που θα αναρτουνται στο συγκεκριμένο blog θα είναι μόνο όσα φέρουν το όνομα του σχολιαστή. Ευχαριστουμε για την κατανόηση.
Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.