ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Τα Τµήµατα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας και ∆ιεθνούς Εµπορίου του ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας οργανώνουν και λειτουργούν στην Καστοριά το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών «∆ηµόσιες Σχέσεις και Μάρκετινγκ µε Νέες Τεχνολογίες» «Master of Arts – Public Relations and Marketing with New Technologies” µε έναρξη το Εαρινό Εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2016-2017. Τα δικαιολογητικά, πρέπει να υποβληθούν µέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2017, είτε µε συστηµένη επιστολή µέσω ταχυδροµείου ή courier στην ακόλουθη διεύθυνση: Γραµµατεία Μεταπτυχιακού Προγράµµατος «∆ηµόσιες Σχέσεις και Μάρκετινγκ µε Νέες Τεχνολογίες» ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας, Περιοχή Φούρκα, Τ.Κ 52100, Καστοριά. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά µε τα κριτήρια επιλογής και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά µπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος: http://kastoria.teiwm.gr/prmarketingmaster/ ή να επικοινωνήσετε µε: τη Γραµµατεία Μεταπτυχιακού κο ∆ώρο Γεώργιο τηλ: 24670 87265, Καθ. Γεώργιο Λάππα τηλ: 24670 87196, Καθ.Ασπασία Βλάχβεη τηλ : 6944993874.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ

Η ΦΛΩΡΙΝΙΩΤΙΣΣΑ ΦΑΝΗ ΜΟΤΕΣΝΙΤΣΑ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ "ΜΠΟΡΟΥΜΕ" ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

21η ΠΑΝΦΛΩΡΙΝΙΩΤΙΚΗ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ