ΕΡΩΤΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΑΡΔΑΚΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ Του Δημοτικού Συμβούλου της Δημοτικής Παράταξης «Ενότητα – Συνεργασία»
ΜΠΑΡΔΑΚΑ Π. Χρήστου
ΠΡΟΣ
Τον Δήμαρχο Φλώρινας κ. Βασίλειο Γιαννάκη
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων
(μέσω του Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας)
- Αξιότιμε κ. Δήμαρχε,
την 14η Απριλίου 2020 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Β΄1386/14.04.2020, ημερομηνία κυκλοφορίας 15.04.2020) η Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων : ΟΤΑ Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “Αντώνης Τρίτσης”»,το οποίο θα έχει διάρκεια μέχρι το 2023 και θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, με διασφαλισμένους πόρους ύψους 2,5 δις ευρώ (με δυνατότητα, μάλιστα, αύξησης της χρηματοδότησης, αν υπάρξει ζήτηση από τους Δήμους και τις Περιφέρειες).
Το πρόγραμμα, ιδιαίτερα πλούσιο σε άξονες προτεραιότητας (άρθρο 3), αφορά,μεταξύ άλλων,την κατασκευή έργων κυρίως στους τομείς της ψηφιακής σύγκλησης, των υποδομών, της βιώσιμης ανάπτυξης, της προστασίας του περιβάλλοντος, της αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας, της ανέγερσης σχολείων, αλλά και την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών πολιτικής προστασίας και προστασίας της δημόσιας υγείας. Δύναται,κατά τον τρόπο αυτό, να συμβάλλει καθοριστικά στην μείωση των επιπτώσεων από τα μέτρα για την αποτροπή της διασποράς του κορονωϊού, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στη βελτίωση των υποδομών των ΟΤΑ και, γενικότερα,μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως το «διαβατήριο» για την είσοδο της τοπικής αυτοδιοίκησης σε μια νέα εποχή. Διακρίνεται,επίσης, για την ευελιξία του, καθώς προβλέπει την κατάργηση του προγράμματος «Φιλόδημος 1» (άρθρο 21), με την ταυτόχρονη πρόνοια για μεταφορά των ενταγμένων σε αυτό έργων στο πρόγραμμα«Αντώνης Τρίτσης».
Ορίζονται,επίσης, τα βασικά κριτήρια επιλογής και ένταξης έργων, προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών (παράγραφός 6 του ΦΕΚ Β΄1386/14.04.2020), με βάση τα οποία η Επιτροπή Αξιολόγησης θα εισηγηθεί στον Υπουργό Εσωτερικών την ένταξη ή μη της πράξης, τη διαδικασία έκδοσης προσκλήσεων εξειδίκευσης αξόνων προτεραιότητας (άρθρο 7), την παρακολούθηση των πράξεων (άρθρο 12) του προγράμματος κ.λπ.
Από τα παραπάνω γίνεται άμεσα αντιληπτό ότι το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», θα αποτελέσει για την τοπική αυτοδιοίκηση ένα πανίσχυρο αναπτυξιακό όπλο, ένα μοχλό προώθησης και έναμέσο μετάβασης σε μια νέα εποχή. Με δεδομένη, δε, την ανταγωνιστικότητα των προς ένταξη προτάσεων,επιβάλλεται πλήρης ετοιμότητα, προκειμένου να αντλήσει ο Δήμος μας τα μέγιστα δυνατά οφέλη.
ΕΡΩΤΑΣΤΕ
αν προτίθεστε και πόσο σύντομα να παρουσιάσετε στο Δημοτικό Συμβούλιο τις προτάσεις και τον σχεδιασμό του Δήμου Φλώρινας σχετικά με το αναπτυξιακό πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».
Με εκτίμηση,
ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ Π. Χρήστος
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Φλώρινας

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΦΛΩΡΙΝΙΩΤΙΣΣΑ ΦΑΝΗ ΜΟΤΕΣΝΙΤΣΑ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ "ΜΠΟΡΟΥΜΕ" ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ

21η ΠΑΝΦΛΩΡΙΝΙΩΤΙΚΗ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ