ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΔΕΣΠΟΖΟΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ

Τα αδέσποτα ζώα είναι δημιούργημα των ανθρώπων, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία τους είναι δεσποζόμενα που τα έχουν εγκαταλείψει οι μέχρι πρότινος ιδιοκτήτες τους. Κυριότερη προτεραιότητα των ιδιοκτητών δεσποζόμενων ζώων πρέπει να είναι η στείρωση των κατοικιδίων τους και η ηλεκτρονική σήμανση – καταγραφή τους. Ο Δήμος Φλώρινας υπενθυμίζει στους ιδιοκτήτες δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς να τηρούν τις προβλεπόμενες από το άρθρο 5 του Ν. 4039/2012 και τις προσθήκες του άρθρου 46 του ν.4235/14 υποχρεώσεις τους και ειδικότερα:

 α) να μεριμνούν για την σήμανση και καταγραφή του ζώου τους, καθώς και για την έκδοση βιβλιαρίου υγείας πριν εγκαταλείψει το ζώο τον τόπο γέννησής του και οπωσδήποτε μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από την γέννηση αυτού ή μέσα σε ένα μήνα από την εύρεση ή απόκτησή του, καθώς και να τοποθετεί σε εμφανές σημείο του περιλαίμιου του ζώου μεταλλική κονκάρδα, η οποία παρέχεται από τους κτηνιάτρους κατά την πραγματοποίηση του αντιλυσσικού εμβολιασμού του,β) να δηλώνουν μέσα σε 5 ημέρες την απώλεια του ζώου σε κτηνίατρο, που έχει πιστοποιηθεί στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους,

γ) να τηρούν τους κανόνες ευζωίας του ζώου και να μεριμνούν για την κτηνιατρική εξέτασή του, η οποία αποδεικνύεται από τη σχετική εγγραφή στο βιβλιάριο υγείας ή στο διαβατήριο του ζώου, καθώς και να μεριμνούν για την εξασφάλιση άνετου, υγιεινού και κατάλληλου καταλύματος, προσαρμοσμένου στο φυσικό τρόπο διαβίωσης του ζώου, που να του επιτρέπει να βρίσκεται στη φυσική του όρθια στάση, χωρίς να εμποδίζονται οι φυσικές του κινήσεις και η δυνατότητά του για την πραγματοποίηση της απαραίτητης για την υγεία και την ευζωία του άσκησης,

δ) να εφοδιάζονται με το διαβατήριο του ζώου τους, εάν πρόκειται να ταξιδέψουν με αυτό στο εξωτερικό και να μεριμνούν για την ενημέρωσή του σε κάθε αλλαγή του ιδιοκτήτη ή του προσωρινού κάτοχου του. Το διαβατήριο πρέπει να είναι σύμφωνο με τα Παραρτήματα 2 και 3.

ε) να μην εγκαταλείπουν το ζώο τους, ενώ σε περίπτωση που επιθυμούν να αποχωριστούν το ζώο συντροφιάς, πρέπει να γνωστοποιούν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου του τόπου της κατοικίας τους την πρόθεση τους αυτή, να το παραδίδουν σε αυτόν και να λαμβάνουν από πιστοποιημένο κτηνίατρο αντίγραφο της μεταβολής της εγγραφής του ζώου στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς, όπου θα αναφέρεται ο Δήμος ως προσωρινός κάτοχος του αδέσποτου πλέον ζώου,

στ) να μεριμνούν για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα του ζώου εκτός αν πρόκειται για σκύλο βοήθειας,

ζ) να μεριμνούν για την στείρωσή τους, εφόσον δεν διαθέτουν τη διατήρηση των νεογέννητων ζώων ή δεν μπορούν να τα διαθέσουν σε νέους ιδιοκτήτες,

η) να προσκομίζουν ή αποστέλλουν ταχυδρομικά, επί αποδείξει, στον οικείο Δήμο αντίγραφο του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής σήμανσης του ζώου τους.

Η παράβαση των παραπάνω υποχρεώσεων των ιδιοκτητών του δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς επισύρει αυστηρότατες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Ο Δήμος Φλώρινας είναι υπεύθυνος για την περισυλλογή και διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Ειδικότερα είναι υπεύθυνος για την περισυλλογή, σήμανση και στείρωση τους και εν συνεχεία για την απελευθέρωσή τους στο φυσικό περιβάλλον. Σε περιπτώσεις που υπάρχουν αδέσποτα ζώα τα οποία χρήζουν περίθαλψης και εφόσον υπάρχουν αδειοδοτημένα καταφύγια αδέσποτων ζώων επιτρέπεται η προσωρινή φιλοξενία μέχρι την αποθεραπεία τους, ενώ αμέσως μετά ελευθερώνονται στο φυσικό τους περιβάλλον. Σημειώνουμε ότι στον Δήμο μας δεν λειτουργεί αδειοδοτημένο καταφύγιο αδέσποτων ζώων.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΔΥΟ ΧΡΥΣΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΚΥΠΕΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ