ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Με 27 θέματα στην ημερήσια διάταξη του συνεδριάζει την Τετάρτη 24 Ιουνίου το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμυνταίου, στις 20:00. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν είναι τα παρακάτω:
1. Έγκριση για την υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας με τους κοινωνικούς εταίρους που συμμετέχουν στην σύμπραξη της ΠΕ Φλώρινας με επικεφαλή εταίρο την ΠΕ και ορισμό εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του.
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την με αριθμό 114/2015 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΤΕΠΑ που αφορά την «Τροποποίηση του Κανονισμού Είσπραξης και Διευκόλυνσης Τμηματικής Καταβολής Ληξιπρόθεσμων Οφειλών».
3. Καθορισμός όρων για την εκμίσθωση με διαδικασία δημοπράτησης τμημάτων δημοτικής έκτασης στην ΤΚ Βεγόρων για δημιουργία σταυλικών εγκαταστάσεων.
4. Έγκριση της με αριθμό 11/2015 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορά «Πρόταση για ποσοστιαίο επιμερισμό των λειτουργικών δαπανών και των δαπανών επισκευής και συντήρησης των σχολικών κτιρίων (άρθρο 19 του Ν. 4071/2012).
5. Έγκριση αντικειμένου τεχνικής μελέτης του έργου "Διανοίξεις-διαμορφώσεις- αποκαταστάσεις δημοτικών οδών και κοινόχρηστων χώρων ΔΕ Αμυνταίου", ΚΑ 30.7323.029, με προϋπολογισμό 118.000,00 € και χρηματοδότηση 3ο ΕΑΗ.
6. Ορισμός εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους του Δήμου Αμυνταίου κατά την Γενική Συνέλευση της ΔΙΑΔΥΜΑ.
7. Συνδιοργάνωση του Δήμου Αμυνταίου στην εκδήλωση για τα 72 χρόνια του ολοκαυτώματος της ΤΚ Λεχόβου.
8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις προτάσεις απαγορεύσεων βοσκής για τις συστάδες του Δημοτικού δάσους Τ.Κ. Λεχόβου (Βραπτσίνι-Ρούδνικ), Δήμου Αμυνταίου.
9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εξέταση ένστασης της εταιρίας Ατραπός για το έργο "Ύδρευση Αμυνταίου"
10. Ορισμός επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Κατασκευή λιθόστρωτων σε οδούς της Τ.Κ. Ασπρογείων».
11. Ορισμός επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Αποκαταστάσεις κρασπεδώσεων & ασφαλτοστρώσεων Τ.Κ. Φιλώτα & Λεβαίας».
12. Ορισμός επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Επισκευές - Συντηρήσεις κτιρίων Γυμνασίου & Γενικού Λυκείου Αμυνταίου».
13. Ορισμός επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Κατασκευή Οδοποιίας και ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τ.Κ. Πετρών».
14. Ορισμός επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Κατασκευή πεζοδρόμησης δρόμου εισόδου Τ.Κ. Νυμφαίου».
15. Ορισμός επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης-Αντικατάσταση δικτύου αποχέτευσης στην Τ.Κ. Ασπρογείων».
16. Ορισμός επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Κατασκευή-Συντήρηση πεζοδρομίων Τ.Κ. Αντιγονείας».
17. Ορισμός επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Κρασπεδώσεις- Πεζοδρομήσεις Τ.Κ. Πετρών».
18. Χορήγηση 1η-ϊ Παράτασης Προθεσμίας Εκτέλεσης του Έργου «Εξωτερικοί Αγωγοί Λυμάτων Αετού - Αγραπιδιών - Πεδινού».
19. Χορήγηση Παράτασης Προθεσμίας Εκτέλεσης του Έργου «Εξωτερικοί Αγωγοί Λυμάτων Ασπρογείων - Σκλήθρου».
20. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Αντικατάσταση δικτύου αποχέτευσης στην Τ.Κ. Ασπρογείων"
21. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Κατασκευή νέων φρεατίων και συντήρηση υφιστάμενων Τ.Κ. Λεχόβου"
22. Έγκριση απολογισμού οικον. Έτους 2014 της ενιαίας σχολικής επιτροπής της Α/θ μιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμυνταίου .
23. Έγκριση απολογισμού οικον. Έτους 2011 της ενιαίας σχολικής επιτροπής της Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμυνταίου .
24. Έγκριση μετακίνησης αιρετών σε επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΙΝΕΠ.
25. Διάθεση και ψήφιση - Ανατροπή πιστώσεων.
26. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης της με αριθμό 147/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
27. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ

Η ΦΛΩΡΙΝΙΩΤΙΣΣΑ ΦΑΝΗ ΜΟΤΕΣΝΙΤΣΑ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ "ΜΠΟΡΟΥΜΕ" ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

21η ΠΑΝΦΛΩΡΙΝΙΩΤΙΚΗ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ