ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Με 58 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει σήμερα Τρίτη 21 Ιουνίου η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η συνεδρίαση θα γίνει στις  12:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής). Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης

2. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την εκτέλεση του έργου της μαγνητοφώνησης και απομαγνητοφώνησης των πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2016

3. Έγκριση του πρακτικού διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη που αφορά στην προμήθεια 8 εξυπηρετητών για τις ανάγκες της Π.Δ.Μ.

4. Έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού της 9ης Ιουνίου 2016,μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλουμένων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και κατακύρωση της εκτέλεσης των εργασιών του έργου : ΣΑΕΠ 041 «Επείγουσες εργασίες Ηλεκτροφωτισμού 2016»

5. Έγκριση διενέργειας Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Προμήθεια υγρών καυσίμων προς κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών & των Νομικών προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της»προϋπολογισμού 164.397,34 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% καθώς και την έγκριση των όρων της διακήρυξης

6. Έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου «Αντικατάσταση τμήματος Στέγης Πολιτιστικού Κέντρου Βράχου» Π.Ε. Καστοριάς

7. Έγκριση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Αντικατάσταση τμήματος Στέγης Πολιτιστικού Κέντρου Βράχου» Π.Ε. Καστοριάς

8. Έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου «Συντήρηση Επ.Οδικού Δικτύου Ε.Ο.11»Π.Ε.Καστοριάς

9. Έγκριση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση Επ.Οδικού Δικτύου Ε.Ο.11»Π.Ε.Καστοριάς

10. Κατακύρωση-έγκριση 3ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια του έργου GALET «Προμήθεια και εγκατάσταση α)συστήματος (αστικού εξοπλισμού)φόρτισης ποδηλάτων με χρήση Φ/Β β)ηλεκτρικών ποδηλάτων γ)βάσης στάθμευσης για τα συμβατικά ποδήλατα δ)συμβατικών ποδηλάτων» Π.Ε. Καστοριάς

11. Κατακύρωση-έγκριση 3ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια του έργου GALET «Προμήθεια ηλιακού σκάφους με σκοπό τη διεξαγωγή περιηγητικών διαδρομών στη λίμνη της Καστοριάς

12. Έγκριση πρακτικού του έργου : « Καθαρισμός καναλιών περιοχής Κρεπενής (κανάλι Ίστακος-Κανάλι Α’» Π.Ε. Καστοριάς

13. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του έργου «Επισκευή σχολικών κτιρίων Π.Ε. Γρεβενών» προϋπολογισμού 35.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

14. Έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση επισκευή οδοστρώματος επαρχιακού δικτύου Π.Ε. Γρεβενών 2016»προϋπολογισμού 100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠ.Α

15. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου : « Επισκευή στέγης πρώην Παιδόπολης «Αγίας Όλγας»Φλώρινας»

16. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου : « Συντήρηση-Ασφαλτόστρωση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου στο Δήμο Φλώρινας»προϋπολογισμού δαπάνης 1.400.000,00 €

17. Έγκριση επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου : « Συντήρηση-Ασφαλτόστρωση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου στο Δήμο Φλώρινας»

18. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου : « Συντήρηση-Ασφαλτόστρωση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου στο Δήμο Αμυνταίου» προϋπολογισμού δαπάνης 490.000,00 € Π.Ε. Φλώρινας

19. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου : «Συντήρηση-Ασφαλτόστρωση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου στο Δήμο Αμυνταίου» Π.Ε. Φλώρινας

20. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου : « Καθαρισμός κοίτης ποταμού για αντιπλημμυρική προστασία στη Τ.Κ. Βαρυκού» Π.Ε. Φλώρινας

21. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου : « Καθαρισμός κοίτης ποταμού Αμμοχωρίου για αντιπλημμυρική προστασία »Π.Ε. Φλώρινας

22. Έγκριση του πρακτικού Νο.9 που αφορά την αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών καθώς και την οριστική κατακύρωση του μειοδότη του διαγωνισμού της 9/5/2016 (αρ. διακήρυξης 1/2016)προμήθειας «Αναλωσίμων για Η/Υ, φωτοαντιγραφικά και φαξ καθώς και γραφικής ύλης», για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας ,έτους 2016

23. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο : « Κατασκευή βάσης για την διευθέτηση του ρέματος Τ.Κ. Κρανιδίων»

24. Έγκριση αποδοχής ποσού του προγράμματος ΚΑΠ –ως επιχορήγηση προς διάθεση και καταβολή δαπανών μισθοδοσίας μηνός Ιουλίου 2016 του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των Περιφερειακών Ενοτήτων και έδρας της Π.Δ.Μ.

25. Έγκριση διάθεσης πίστωσης που αφορά το έργο : « Παροχή υπηρεσιών μηχανικής αποκομιδής κάδων απορριμμάτων και καθαρισμού των 6 (έξι)σημείων στο οδικό τμήμα Κοζάνη-Πτολ/δας»

26. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης

27. Έγκριση πληρωμής υποχρεώσεων της υπό εκκαθάρισης εταιρείας «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ»

28. Έγκριση πληρωμής υποχρεώσεων (από υπηρεσίες που προσέφεραν με συμφωνητικά ανάθεσης έργου και συμβάσεις ανεξαρτήτων υπηρεσιών) της υπό εκκαθάρισης εταιρείας «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ»

29. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης έργων Δημοσίων Επενδύσεων της Π.Ε. Γρεβενών

30. Έγκριση πληρωμής δαπανών της Π.Ε. Γρεβενών

31. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών

32. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

33. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

34. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

35. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας

36. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας

37. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης ως συνδιοργανωτής στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα στις 1,2,και 3 Ιουλίου 2016 και τις οποίες διοργανώνει ο Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος «Η ΜΕΡΑ» του οικισμού Καρδιάς Πτολεμαΐδας

38. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ελαστικών τα οποία θα διατεθούν σε στρατιωτικό όχημα

39. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στα έξοδα αγοράς γόνου γριβαδιού, για τον εμπλουτισμό της λίμνης Πολυφύτου

40. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Γυναικείου Συλλόγου Πολυποτάμου προς τιμήν των αποδήμων στις 23 και 24 Ιουλίου 2016

41. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα «Μαθηματικός Χώρος Εργασίας»του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας κατά το διάστημα

18-22 Ιουλίου 2016,στην Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας

42. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Συλλόγου Ποντίων Κολχικής-Φλώρινας «ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ» «Ποντιακό και Πολιτιστικό Συναπάντεμα 2016» στις 30/07/2016 στο Δημοτικό Σχολείο Κολχικής

43. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ 2016»του Εκπολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Αγίου Παντελεήμονα στις 1 & 2 Ιουλίου στην παραλία της λίμνης Βεγορίτιδας στον Αγ. Παντελεήμονα

44. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Μορφωτικού Αθλητικού Συλλόγου «ΔΟΞΑ ΑΛΩΝΩΝ» στις 8 Ιουλίου 2016 στην τοποθεσία Αγίου Γεωργίου Αλώνων

45. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων «Πατρίδων Γεύσεις» της Ευξείνου Λέσχης Φλώρινας, του Πολιτιστικού Συλλόγου η «Παράδοση»,του Συνδέσμου Μοναστηριωτών και πέριξ εν Φλωρίνη «Η ΕΛΠΙΣ»,του Συλλόγου Θεσσαλών και Φίλων Ν. Φλώρινας, του Συλλόγου Κρητών Φλώρινας» ΟΙ Ετεοκρήτες», του Συλλόγου Κιουταχειωτών και Μικρασιατών Φλώρινας «Ο Άγιος Μηνάς»,και του Πολιτιστικού Μορφωτικού και Αθλητικού Συλλόγου Σκοπιάς ο «ΑΜΥΝΤΑΣ»,στις 3/7/2016 στην αίθουσα «Θεόδωρος Αγγελόπουλος»του πολιτιστικού κέντρου Φλώρινας

46. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων «ΛΕΒΑΙΩΤΙΚΑ 2016»του Εκπολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Λεβαίας που θα πραγματοποιηθούν στις 8-10 Ιουλίου στο πάρκο της Λεβαίας

47. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου Σιταριάς Φλώρινας «Νέοι Ορίζοντες»για το 6ο Παμμακεδονικό Αντάμωμα στις 13,14,15,16,17/07/2016 στην Σιταριά

48. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πνευματικού Μορφωτικού Συλλόγου Μελίτης, στις 19 και 20 Ιουλίου 2016 στη Μελίτη

49. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση συνεδρίου – έκθεσης - 5η διοργάνωση της «Ψυχής στο Λαιμό»-Εικαστικές και Λογοτεχνικές εγγραφές στο Λιμναίο Τοπίο των Πρεσπών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, από 20 Ιουλίου έως 10 Αυγούστου 2016

50. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Ενωτικού Συλλόγου Λεχοβιτών «Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ»,στις 18-19 και 20 Ιουλίου προς τιμή του Προφήτη Ηλία

51. Έγκριση παράτασης ισχύος των συμβάσεων του διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Έδρα

52. Έγκριση παράτασης ισχύος των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

53. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.

54. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ. –Π.Ε. Φλώρινας

55. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης που αφορά φόρο από ΕΝΦΙΑ

56. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης

57. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια τοπικών ποιοτικών προϊόντων για τις ανάγκες της Π.Δ.Μ.58. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 12η/2016

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΔΥΟ ΧΡΥΣΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΚΥΠΕΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ