ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Με 3 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει τη Δευτέρα 4 Ιουλίου το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου. Η συνεδρίαση θα γίνει στις 7:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω:
1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού Δήμου
2. Έγκριση αντικειμένου τεχνικής μελέτης του έργου "Ασφαλτοστρώσεις-Κρασπεδώσεις οδών και Διαμόρφωση Κοινόχρηστων χώρων ΔΕ Αμυνταίου" με προϋπολογισμό 160.000,00 € και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης.
3. Έγκριση αντικειμένου τεχνικής μελέτης του έργου " Διανοίξεις –Διαμορφώσεις- Αποκαταστάσεις δημοτικών οδών &κοινόχρηστων χώρων ΔΕ Φιλώτα", με προϋπολογισμό 100.000,00 € και καθορισμού τρόπου Δημοπράτησης.
4. Απόφαση για σφράγιση ή μη των παιδικών χαρών Δήμου Αμυνταίου σύμφωνα με το Πρακτικό 1/2016 της επιτροπής ελέγχου παιδικών χαρών Π.Ε. Φλώρινας
5. Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο «Εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης Δήμου Αμυνταίου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» , τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, έγκριση μελέτης – τευχών Δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης
6. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Αμυνταίου και ΔΕΤΕΠΑ
7. Κατανομή χρηματοδότησης Δ’ ΕΑΠ έτους 2013
8. Εγκριση ή μη παράτασης ολοκλήρωσης του έργου με τίτλο «Κατασκευή οδοποίας Τ.Κ. Νυμφαίου»
9. Παραλαβή και έγκριση μελέτης με τίτλο «Πίνακας Υλοτομίας Δημοτικού Δάσους Κλειδίου»
10. Παραλαβή και έγκριση μελέτης με τίτλο «Πίνακας Υλοτομίας Δημοτικού Δάσους Ασπρογείων»
11. Παραλαβή και έγκριση μελέτης με τίτλο «Πίνακας Υλοτομίας Δημοτικού Δάσους Νυμφαίου»
12. Αποδοχή απόφασης ένταξης συνεχιζόμενων πράξεων στο Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας ΠΑΑ 2014-2020 και τροποποίηση χρηματοδότησης έργων Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού Δήμου Αμυνταίου έτους 2016.
13. Παραλαβή μελέτης «ΠεριβαλλοντικήαδειοδότησηεξωτερικούδικτύουύδρευσηςT.K. Kέλλης»
14. . Εγκριση των πρακτικών της άγονης διαδικασίας ανάθεσης με διαπραγμάτευση της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια οχήματος 4Χ4 με 3 αποσπώμενες υπερκατασκευές στο πλαίσιο του έργου με διακριτικό τίτλο «DECIDE» λήψη απόφασης για τον τρόπο δημοπράτησης και έγκριση των νέων τευχών δημοπράτησης.
15. Ακύρωση της με αριθμό 208/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου περί έγκρισης του 3ου ΑΠΕ του έργου ΄΄Εξωτερικό δίκτυο Αποχέτευσης Τ.Δ. Βαλτονέρου΄΄ και έγκριση εκ νέου του 3ου ΑΠΕ του έργου ΄΄εξωτερικό Δίκτυο αποχέτευσης Τ.Δ. Βαλτονέρου΄΄».
16. έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Τ.Δ. ΒΑΛΤΟΝΕΡΟΥ».
17. έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Τ.Δ. ΒΑΛΤΟΝΕΡΟΥ».
18. έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΣΠΡΟΓΕΙΩΝ - ΣΚΛΗΘΡΟΥ».
19. Έγκριση Προμήθειας δύο (2) αυτοκινήτων από το ελεύθερο εμπόριο.
20. ΄Εγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος.
21. Έγκριση καθορισμού χώρων και όρων διενέργειας της εμποροπανήγυρης του Δήμου Αμυνταίου για το έτος 2016 και σύσταση επιτροπής ελέγχου .
22. Καθορισμός ημερομηνίας της εμποροπανήγυρης του Δήμου Αμυνταίου για το έτος 2016 .
23. Διοργάνωση ημερίδας σε συνεργασία με το γραφείο Ελληνο-Γερμανικής συνέλευσης για τον τουρισμό στις 11-Ιουλίου 2016
24. Ορισμός υπαλλήλου για είσπραξη εγγυητικών από το ΤΠΔ
25. Τροποποίηση – συμπλήρωση της με αριθμό 240/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου περί διοργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων με τίτλο “Αμύνταια 2016” στον Δήμο Αμυνταίου.
26. Διοργάνωση εκδήλωσης για το ολοκαύτωμα στην ΤΚ Λεχόβου.
27. Συνδιοργάνωση εκδήλωσης στις 29 Αυγούστου στα πλαίσια «Πρέσπες 2016».
28. Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους.
29. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
30. Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ

Η ΦΛΩΡΙΝΙΩΤΙΣΣΑ ΦΑΝΗ ΜΟΤΕΣΝΙΤΣΑ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ "ΜΠΟΡΟΥΜΕ" ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

21η ΠΑΝΦΛΩΡΙΝΙΩΤΙΚΗ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ