ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΞΥΛΕΙΑΣ ΟΞΙΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ ΣΤΗ Τ.Κ. ΝΥΜΦΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Σήμερα Τρίτη 28 Ιουλίου από τις 10:00 έως 11:00 στο ∆ηµοτικό κατάστηµα Αµυνταίου, θα διεξαχθεί επαναληπτικός πρόχειρος φανερός πλειοδοτικός διαγωνισµός για την πώληση ξυλείας οξιάς, τεχνικής και καυσόξυλων, από την συστάδα 5α του δασοκτήµατος της Τοπικής Κοινότητας Νυµφαίου. 1. Συστάδα 5 α οξιά: 160 κυβικά µέτρα τεχνική ξυλεία και 375 κυβικά µέτρα καυσόξυλα. Σύνολο 535 κυβικά µέτρα. 2. Τιµή ενάρξεως Συστάδας: Για την τεχνική ξυλεία οξιάς το ποσό των 35,00 ευρώ ανά κυβικό µέτρο και για τα καυσόξυλα οξιάς το ποσό των 32,50 ευρώ ανά κυβικό µέτρο. Οι τιµές δεν περιλαµβάνουν τέλος χαρτοσήµου το οποίο να επιβαρύνει τον αγοραστή. Σε περίπτωση η δηµοπρασία ανακηρυχθεί άγονη τότε θα γίνει και τρίτη δηµοπρασία στις 04/08/2015 στον ίδιο τόπο και χρόνο µε µειωµένο τίµηµα για τα καυσόξυλα οξιάς κατά 7% του αρχικού ποσού ανά κυβικό µέτρο και για την τεχνική ξυλεία οξιάς µειωµένο κατά 5% του αρχικού ποσού ανά κυβικό µέτρο. Οι ενδιαφερόµενοι –ες µπορούν να ενηµερώνονται για τους όρους της δηµοπρασίας κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από τα γραφεία του ∆ήµου Αµυνταίου Τοπική Κοινότητα Νυµφαίου από τον κον Μπουτάρη Γεώργιο (τηλ. 2386031400 κιν.6937179003). 

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΔΥΟ ΧΡΥΣΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΚΥΠΕΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ