ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ

Από την ανάληψη των καθηκόντων μας ως νέα Περιφερειακή Αρχή και ως Αρμοδιότητα της Αντιπεριφέρειας Υγείας - Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής, σας ενημερώνουμε πως εξ αρχής το συγκεκριμένο θέμα (Έγγραφο σας με Αρ. Πρωτ. : 15/16-03-2015), μας απασχόλησε πολύ σοβαρά και για αυτό έγιναν ενέργειες ώστε να ενταχθεί ως μία Βασική Παράμετρος σε όλες μας τις Προτάσεις, τόσο σε επίπεδο των Σχεδιασμών μας ως Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, όσο και σε επίπεδο Εθνικών αλλά και Ευρωπαικών Σχεδιασμών - Προγραμμάτων.Έπειτα από προτάσεις, παρεμβάσεις και ενέργειες μας όλο αυτό το διάστημα σας ενημερώνουμε πως η Παιδική Φτώχεια :
1. Αποτελεί έναν από τους έντεκα Στρατηγικούς Άξονες στον Επιχειρησιακό και Στρατηγικό Σχεδιασμό για την Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
- Η. Κοινωνική Μέριμνα – Φτώχεια – Παιδική Φτώχεια
2. Αποτελεί έναν από τους τέσσερις Άξονες Προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής
Κοινωνικής Ένταξης στη Δυτική Μακεδονία (ΠεΣΚΕ ΠΔΜ).
- Πρόληψη και Καταπολέμηση του Κοινωνικού Αποκλεισμού – Προώθηση της Κοινωνικής
Ενσωμάτωσης των Ευπαθών Ομάδων, ιδίως των Παιδιών.
3. Επιπλέον λόγω της σοβαρότητας και της ευαίσθητης κατάστασης επειδή αφορά παιδιά, ως Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στον Επιχειρησιακό και Στρατηγικό Σχεδιασμό για την Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έχουμε προσθέσει άλλους δύο Στρατηγικούς Άξονες για την Παροχή Υπηρεσιών που αφορά τα Παιδιά :
α) Την Παιδική Ψυχική Υγεία
- Δ. Ψυχική Υγεία - Παιδική Ψυχική Υγεία
- Δημιουργία Κοινοτήτων - Μονάδων - Κέντρων Στήριξης - Αποκατάστασης Ατόμων με
Προβλήματα Ψυχικής Υγείας (Ειδικότερα των Ατόμων και των Παιδιών που δεν έχουν Συνοδούς -
Κηδεμόνες)
- Μετάβαση από τις Υπηρεσίες Ιδρυματικής Φροντίδας στην Φροντίδα της Κοινότητας και βάζοντας
τέλος στην Ιδρυματοποίηση των Ατόμων - Παιδιών σε όλη την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με
την υποστήριξη και των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων.
Και
β) Την Παιδική Φροντίδα Υγείας.
- Ε. Κέντρα Αποκατάστασης - ΑΜΕΑ - Ευπαθείς Ομάδες - Παιδική Φροντίδα Υγείας.
4. Επίσης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας στον Θεματικό Στόχο 9 “Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και της Καταπολέμησης της Φτώχειας” (ΕΣΠΑ 2014-2020), υπάρχουν Δράσεις όπως :- Παροχή Υπηρεσιών Φροντίδας και Φιλοξενίας Παιδιών (Παιδικοί / Βρεφικοί / Βρεφονηπιακοί
Σταθμοί, ΚΔΑΠ, κλπ) για Άτομα που έχουν την ευθύνη Φροντίδας Παιδιών σε Νοικοκυριά που
βιώνουν ή κινδυνεύουν από Φτώχεια και Κοινωνικό Αποκλεισμό με Στόχο την Ένταξη τους ή την
Παραμονή τους στην Αγορά Εργασίας.
- 10.2.Β. Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για Παιδιά και Εφήβους με Νοητική Υστέρηση ή/και
Αναπηρίες.
- 10.2.Γ. Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας
- 10.2.Θ. Εξειδικευμένοι Εκπαιδευτική Υποστήριξη για Ένταξη Μαθητών με Αναπηρία ή/και Ειδικές
Εκπαιδευτικές Ανάγκες.
- 10.3.Α. Εμβολιασμοί Παιδιών συγκεκριμένων πληθυσμιακών Ομάδων που αδυνατούν να έχουν
πρόσβαση στις Υπηρεσίες Υγείας (Αντιμετώπιση Επιπτώσεων Κοινωνικοοικονομικής
Κρίσης για Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες - Health Safety Net).
- 10.3.Β. Παρεμβάσεις Αντιμετώπισης της Παιδικής Φτώχειας (Κοινωνική Φροντίδα και Προστασία)
- Συμβουλευτική Γονέων για την ομαλή λειτουργία της Οικογένειας και την διαχείριση
προβληματικών συμπεριφορών.
- Δράσεις Δημιουργικού Παιχνιδιού και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, που
επικεντρώνονται ιδιαίτερα στην Κοινωνικοποίηση και την Ανάπτυξη του Παιδιού καθώς
και την προετοιμασία του στα μαθήματα του σχολείου.
- Δημιουργία Τοπικών Δικτύων Αλληλεγγύης για την κατ’ οίκον κάλυψη αναγκών Σίτισης.
Υποβοήθηση στην Αντιμετώπιση Προβλημάτων (προβλήματα στις Σχέσεις στην Οικογένεια
και την Ανατροφή των Παιδιών)
5. Τέλος σας ενημερώνω πως το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαικής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)” για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 (Πρόσκληση Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με Αρ. Πρωτ. : Δ23/49505/3609), που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη με Επικεφαλής Εταίρο την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, κατατίθενται Αιτήσεις μέχρι και τις 26 Αυγούστου 2015 (Παράταση Αιτήσεων) σε όλους τους Δήμους.
Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα στοχεύει πέρα από την ανακούφιση των χειρότερων μορφών Φτώχειας με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο Κοινωνικού Αποκλεισμού, όπως η Έλλειψη Στέγης, η Στέρηση Τροφής και η Αντιμετώπιση της Παιδικής Φτώχειας, μέσω της Μείωσης του Αριθμού των Παιδιών και Νέων (0-17) που απειλούνται από την Φτώχεια και η Στήριξη των Οικογενειών - Γονέων τους (Οικογένειες Απόρων με Παιδιά - Νοικοκυριά με Παιδιά - Πολυμελείς / Μονογονεικές Οικογένειες [1.1/1.2]).
Το Πρόγραμμα αυτό (το οποίο εντάσσεται στην Εθνική Στρατηγική Αντιμετώπισης της Φτώχειας - Θεματικός Στόχος 9 του Νέου ΣΕΣ 2014-2020 - Στήριξη Ευπαθών Ομάδων από το Υπουργείο Εργασίας - Υλοποίηση του Προγράμματος “Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα”), περιλαμβάνει Πρόσθετη και Εξειδικευμένη βοήθεια ειδικά για τα Παιδιά (εκτός από την βοήθεια στην Οικογένεια, τους Γονείς, τους υπόλοιπους Πολίτες και τους Αστέγους), όπως :
1.1 - Τρόφιμα - Φρέσκα Τρόφιμα για Παιδιά (Πακέτα Τροφίμων - Έτοιμα Γεύματα)
- Βρεφικά Τρόφιμα
- Ρουχισμό για Παιδιά
- Είδη Καθαρισμού και Προσωπικής Υγιεινής για Παιδιά
- Παιδικά Είδη
- Παιδικά Βιβλία
- Παιδικά Παιχνίδια
- Βρεφικό Εξοπλισμό κλπ
- Υπηρεσίες Ψυχοκοινωνικής Στήριξης, Ενδυνάμωσης και Κοινωνικής Ένταξης Παιδιών σε
Ατομικό Επίπεδο και σε Επίπεδο Οικογένειας
- Υπηρεσίες Κοινωνικοποίησης Παιδιών (π.χ Πρόσβαση σε Αθλητικές Δραστηριότητες κλπ)
- Κοινωνικά Φροντιστήρια που θα παρέχουν τόσο Διδακτική Υποστήριξη όσο και Επαρκείς
και Κατάλληλους Χώρους για Μελέτη για τα Παιδιά (και τους Ωφελούμενους)
- Υλοποίηση Πολιτιστικών και Δημιουργικών Δραστηριοτήτων Απασχόλησης για Παιδιά
(π.χ. Θεατρικές Παραστάσεις και Θεατρικά Εργαστήρια για Παιδιά)
- Εκδρομές (Εκπαιδευτικές και Ψυχαγωγικές)
- Παροχή Χώρων για Παιχνίδι, συναντήσεις και Εκδηλώσεις για Παιδιά που δεν έχουν σχετική
πρόσβαση.Σύμφωνα και με βάση όλα τα παραπάνω, συμπληρώνεται ένα Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αντιμετώπισης της Παιδικής Φτώχειας και των Προβλημάτων - Συνεπειών της, που η όσο το δυνατόν πιο γρήγορη υλοποίηση τους, θα δώσει πολλές δυνατότητες τόσο για τις Οικογένειες των Παιδιών όσο και φυσικά για τα ίδια τα Παιδιά.
Είμαι στην διάθεση σας για οποιεσδήποτε πληροφορίες και για όποια άλλη Συνεργασία ή Πρόταση που μπορούν να συνεισφέρουν στο συγκεκριμένο θέμα.
Γιαννακίδης Σταύρος
Αντιπεριφερειάρχης Υγείας - Πρόνοιας
& Κοινωνικής Συνοχής

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΔΥΟ ΧΡΥΣΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΚΥΠΕΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ