ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Με 10 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Δευτέρα 10 Αυγούστου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αμυνταίου. Η συνεδρίαση θα γίνει στις 14:00 στο Γραφείο του Δημάρχου.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ειναι τα παρακάτω:

Ανατροπή  προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης.

Ψήφιση Πιστώσεων οικονομικού έτους  2015.

Έγκριση πρακτικών πρόχειρου πλειοδοτικού διαγωνισμού υλοτομίας των συστάδων 1δ, 3γ και 5α του δασοκτήματος της Τ.Κ. Νυμφαίου.

Έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας του έργου "Διανοίξεις - Διαμορφώσεις - Αποκαταστάσεις οδών και κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Αμυνταίου".

Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου "Δεξαμενή Ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης".

Ανάθεση σε συμβολαιογράφο για να προβεί σε πράξεις ανάληψης γραμματίων σύστασης  παρακαταθήκης.  

Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τον προσδιορισμό δικασίμου της με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 15/2014 Εφέσεως του ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ κατά του Μπούρη  Ιωάννη του Νικολάου.

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να παραστεί ενώπιων Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου για συζήτηση αγωγής της εταιρίας  Α.Ε.Π.Ι. κατά του Δήμου Αμυνταίου.
Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για να παραστεί  ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Φλώρινας κατά της αρίθμ. 43350/3044 30-04-2014 απόφαση της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας.

Καθορισμός του ύψους, της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής και  είσπραξης του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους από τους προσερχόμενους στους χώρους των λαϊκών αγορών του Δήμου Αμυνταίου.

Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2015 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.
Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ

ΔΥΟ ΧΡΥΣΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΚΥΠΕΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ