Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ Ε.Κ. ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών και κατόπιν της ολοκλήρωσης και της διαδικασίας προσέλευσης των υποψήφιων διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. σε συνέντευξη, και ύστερα από την αριθμ. 29/19-07-2017 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας με διευρυμένη σύνθεση ως συμβουλίου επιλογής, η Διεύθυνση Δ.Ε. Φλώρινας ανακοινώνει τον τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα των υποψήφιων Διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων αρμοδιότητάς της, κατά φθίνουσα σειρά αντικειμενικών μορίων των υποψηφίων, όπου περιλαμβάνεται το άθροισμα της μοριοδότησης της επιστημονικής-παιδαγωγικής συγκρότησης και κατάρτισης, της υπηρεσιακής κατάστασης διοικητικής και καθοδηγητικής εμπειρίας, καθώς και της μοριοδότησης από τη συνέντευξη του υποψηφίου ενώπιον του συμβουλίου επιλογής.Στις περιπτώσεις συγκέντρωσης συνολικά ίσου αριθμού μονάδων ισοβαθμίας) μεταξύ υποψηφίων, προηγείται στον τελικό αξιολογικό πίνακα ο υποψήφιος που συγκεντρώνει περισσότερες μονάδες στα εξής κριτήρια κατά την ακόλουθη ιεράρχηση: α) συμβολή στο εκπαιδευτικό έργο, προσωπικότητα και γενική συγκρότηση, β) υπηρεσιακή κατάσταση, καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία, και γ) επιστημονική-παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση. Ο πίνακας αναρτάται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης για ενημέρωση των υποψηφίων.Οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες έχουν δικαίωμα υποβολής γραπτής ένστασης από την Τετάρτη 19-07-2017 μέχρι και την Παρασκευή 21-07-2017 (και ώρα: 15:00μ.μ.). Οι ενστάσεις θα κατατίθενται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (Γραφείο 9) της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας (τηλ.2385054575).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια στα blogs υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Για το λόγο αυτό και επειδη εχει κουρασει το φαινομενο των ανωνυμων σχολιαστων τα σχόλια που θα αναρτουνται στο συγκεκριμένο blog θα είναι μόνο όσα φέρουν το όνομα του σχολιαστή. Ευχαριστουμε για την κατανόηση.
Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.