ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Υπό την Προεδρία της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας κ. Όλγας Μούσιου- Μυλωνά και παρουσία του Δημάρχου Φλώρινας κ. Γιάννη Βοσκόπουλου συνεδρίασε την Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2014, δύο φορές το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας. Στην πρώτη συνεδρίαση, η οποία ήταν ειδική, το μοναδικό θέμα το οποίο συζητήθηκε ήταν «Σχετικά με την έγκριση απολογισμού και ισολογισμού οικονομικού έτους 2013 Δήμου Φλώρινας», με εισηγήτρια την κ. Φανή Παπαϊωάννου, Διευθύντρια Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς η κ. Παπαναστασίου ψήφισε κατά.
Ακολούθησε η δεύτερη συνεδρίαση, με τριάντα θέματα στην ημερήσια διάταξη και ένα εκτός αυτής.
Το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα είναι:
«Έκδοση ψηφίσματος για το ορυχείο της Βεύης», με εισηγητή το Δήμαρχο Φλώρινας κ. Γιάννη Βοσκόπουλο.
Ο κ. Δήμαρχος πρότεινε την έκδοση ψηφίσματος ή την αποστολή επιστολής στον Πρωθυπουργό, τους αρχηγούς των κομμάτων και στους αρμόδιους Υπουργούς, ώστε:
να αποδοθούν στο Δήμο Φλώρινας τα χρέη από τον πρώην ανάδοχο «Βαρβούτη», τα οποία ανέρχονται στο ύψος των 600.000,00€,
με τη λειτουργία του ορυχείου να απασχοληθεί προσωπικό μόνο από την περιοχή και να μην επαναληφθεί αυτό που συμβαίνει σήμερα με τα ορυχεία της Αχλάδας, όπου υπεργολάβος απασχολεί προσωπικό από άλλη περιοχή εκτός της ΠΕ Φλώρινας,
η αγορά των υλικών και των απαραίτητων για τη λειτουργία του ορυχείου προμηθειών, να πραγματοποιείται από την αγορά της Φλώρινας και όχι εκτός αυτής.
να αποδοθεί στο Δήμο Φλώρινας, όλο το ποσό που αντιστοιχεί στο τέλος εξόρυξης λιγνίτη και με τα χρήματα αυτά να καλυφθεί η δαπάνη για την παροχή δωρεάν ηλεκτρικού ρεύματος σε όλες τις κατοικίες και τις επιχειρήσεις του Δήμου Φλώρινας. Ο κ. Δήμαρχος ανέφερε ότι σύμφωνα με μια μελέτη, το ποσό το οποίο απαιτείται για τη δαπάνη αυτή, ανέρχεται στα 9.000.000,00€ και μπορεί να καλυφθεί από το τέλος εξόρυξης που προκύπτει από τα ορυχεία της Αχλάδας και του «Βαρβούτη».
Επίσης, ο κ. Δήμαρχος πρότεινε να ζητηθεί, ώστε να δοθεί στο Δήμο Φλώρινας η λειτουργία του ορυχείου της Βεύης, ώστε ο ίδιος ο Δήμος να λειτουργεί το ορυχείο και να αποκομίζει και τα απαραίτητα κέρδη.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκα κατά πλειοψηφία, καθώς η κ. Παπαναστασίου ψήφισε κατά.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

ü «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 91/2014 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας σχετικά με παραχώρηση αιθουσών στο ΔΑΚ», με εισηγήτρια την κ. Ελένη Γκορτσίλα, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.

Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.

ü «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 101/2014 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας σχετικά με Η΄ Τροποποίηση Εσόδων-Εξόδων οικονομικού έτους 2014», με εισηγήτρια την κ. Ελένη Γκορτσίλα, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.

Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς η κ. Παπαναστασίου ψήφισε κατά.

ü «Μείωση μισθώματος καταστημάτων δημοτικής αγοράς με αριθ. 18 και 19», με εισηγήτρια την κ. Φανή Παπαϊωάννου, Διευθύντρια Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

ü «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού», με εισηγήτρια την κ. Φανή Παπαϊωάννου, Διευθύντρια Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.

ü «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014», με εισηγήτρια την κ. Βασιλική Σεχίδου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

Το θέμα αφορούσε στην τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, μετά από τη σχετική παραλαβή δωρεάν μελέτης που πραγματοποιήθηκε από την ΑΝΦΛΩ και σχετικά με την πραγματοποίηση παρεμβάσεων στο χώρο του ζωολογικού κήπου της Φλώρινας, συνολικού προϋπολογισμού 304.482,30€, μέσω του διασυνοριακού προγράμματος INTERREQ.

ü «Έγκριση της υπ΄ αριθ. 305/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας που αφορά στην αναμόρφωση σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Δήμου Φλώρινας», με εισηγήτρια την κ. Φανή Παπαϊωάννου, Διευθύντρια Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία, καθώς η κ. Παπαναστασίου ψήφισε κατά.

ü «Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού ¨Εργασίες Αποχιονισμού Δήμου Φλώρινας 2014-2015¨», με εισηγήτρια την κ. Φανή Παπαϊωάννου, Διευθύντρια Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

ü «Σχετικά με τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας έως το ποσό των 2934,70 του (άρθρου 67 παρ. 1 ΠΔ 28/80) & (άρθρου 70 παρ.1 ΠΔ 28/80) για το έτος 2014», με εισηγήτρια την κ. Φανή Παπαϊωάννου, Διευθύντρια Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

Ορίστηκαν ως τακτικά μέλη οι κ.κ. Γαϊγάνη- Τίτα Παναγιώτα και Καραγκιοζίδης Θεοδόσιος και ως αναπληρωματικά μέλη οι κ.κ. Δημόπουλος Θεόδωρος και Τριναταφυλλίδης Κωνσταντίνος.

ü «Σχετικά με τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας άνω των 2934,70 του (άρθρου 67 παρ. 1 ΠΔ 28/80)& (άρθρου 70 παρ.1 ΠΔ 28/80) για το έτος 2014», με εισηγήτρια την κ. Φανή Παπαϊωάννου, Διευθύντρια Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

Ως τακτικό μέλος της επιτροπής ορίστηκε ο κ. Λουκάς Δημήτριος με αναπληρωτή του τον κ. Δούμτση Νικόλαο.

ü «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ύδρευσης τμήμα – Κ», με εισηγήτρια την κ. Βασιλική Σεχίδου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.

ü «Εκμετάλλευση χαλαζία στο Δήμο Φλώρινας (πρώην Δήμου Μελίτης)», με εισηγήτρια την κ. Βασιλική Σεχίδου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία ήτοι από το σύνολο των συμβούλων της πλειοψηφίας καθώς και τους κ.κ. Παπασωτηρίου Σταύρο και Φιλιππίδου- Παλτατζή Παναγιώτα, σύμβουλους της μειοψηφίας.

ü «Τροποποίηση υπάρχουσας λατομικής περιοχής», με εισηγήτρια την κ. Βασιλική Σεχίδου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, γιατί δεν ψηφίστηκε από την κ. Παπαναστασίου και τον κ. Κωνσταντινίδη.

ü «Σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης προς τον Περιφερειάρχη για την άρση κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου Φλώρινας λόγω ασύμφορου κυκλοφορίας τους», με εισηγητή τον κ. Ιωάννη Αναγνωστόπουλο, Διευθυντή Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος Δήμου Φλώρινας.

Ως μέλη της επιτροπής ορίστηκαν ο κ. Μπαρδάκας Χρήστος με αναπληρωτή του τον κ. Τριανταφυλλίδη Κωνσταντίνο και ο κ. Καρακόλης Μιχαήλ με αναπληρωτή του τον κ. Δημόπουλο Θεόδωρο.

ü «Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκής αγοράς Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Μιχαήλ Καρακόλη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.

ü «Ορισμός μέλους για τη σύσταση της τριμελούς επιτροπής βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών», με εισηγητή τον κ. Μιχαήλ Καρακόλη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.

Ως τακτικό μέλος ορίστηκε ο κ. Καρακόλης Μιχαήλ με αναπληρωτή του τον κ. Αλεξιάδη Νικόλαο.

ü «Συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 10 της ΚΥΑ 36873/02.07.2007 (ΦΕΚ 1364/02.08.2007 τεύχος Β')», με εισηγητή τον κ. Μιχαήλ Καρακόλη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.

Ως τακτικό μέλος από τους Δημοτικούς συμβούλους ορίστηκε ο κ. Θεοφανίδης Δημήτριος με αναπληρωτή του τον κ. Τσορμπάρη Σωτήριο και από πλευράς υπαλλήλων ως τακτικά μέλη ορίστηκαν η κα Γαζέα Μαρία και ο κ. Κουγιουμτζόγλου Σάββας και ως αναπληρωματικά ο κ. Πανίδης Κωνσταντίνος και η κα Τσομπάνου Στεφανία.

ü «Έγκριση Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής αγοράς Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Μιχαήλ Καρακόλη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.

ü «Συγκρότηση επιτροπής της παρ.7 του άρθρου 80 του Κ.Δ.Κ. του Ν.3463/2006», με εισηγητή τον κ. Μιχαήλ Καρακόλη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.

Ως τακτικό μέλος ορίστηκε ο κ. Μπαρδάκας Χρήστος με αναπληρωτή του τον κ. Ευαγγέλου Νικόλαο.

ü «Έγκριση της με αριθμ. 120/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Φλώρινας σχετικά με τη γνωμοδότηση για παραχώρηση θέσης ΑμεΑ», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.

Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.

ü «Έγκριση της με αριθμ. 121/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Φλώρινας σχετικά με χωροθέτηση κοινοχρήστων χώρων για την τοποθέτηση-εγκατάσταση σταθμών Αυτοματοποιημένου Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων για την πόλη της Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.

Αφορά στην έγκριση των θέσεων στην πόλη της Φλώρινας, ώστε να τοποθετηθούν οι σταθμοί των κοινοχρήστων ποδηλάτων του Δήμου, έργο που υλοποιείται μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ και είναι συνολικού προϋπολογισμού276.846,40€.

Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς ο κ. Ρόζας ψήφισε κατά.

ü «Έγκριση της με αριθμ. 122/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Φλώρινας σχετικά με γνωμοδότηση για τοποθέτηση πινακίδων στην Τοπική Κοινότητα Λόφων», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.

ü «Έγκριση της με αριθμ. 123/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Φλώρινας σχετικά με γνωμοδότηση για τοποθέτηση πινακίδων στην Τ.Κ. Πολυποτάμου», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.

Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.

ü «Ορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Φλώρινας», με εισήγηση τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από Δημοτικούς Συμβούλους, Δημότες του Δήμου και εκπρόσωπο των εργαζομένων.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που ορίστηκαν είναι οι κ.κ. Κρομμύδας Σπυρίδωνας, Γαϊγάνη- Τίτα Παναγιώτα, Δημόπουλος Θεόδωρος, Τριανταφυλλίδης Κωνσταντίνος, Αλεξιάδης Νικόλαος, Παπασωτηρίου Σταύρος και Φιλιππίδου- Παλτατζή Παναγιώτα.

Οι Δημότες που ορίστηκαν είναι οι κ.κ. Κεσίδης Στυλιανός, Μαβίδης Παναγιώτης και Μιμιλίδης Δημήτριος, ενώ ως εκπρόσωπος των εργαζομένων του Νομικού Προσώπου ορίστηκε η κ. Ιωαννίδου Ξανθίππη με αναπληρώτριά της την κ. Μακρυγιάννη Αναστασία.

Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου ορίστηκε ο κ. Μαβίδης Παναγιώτης και Αντιπρόεδρος ο κ. Κρομμύδας Σπυρίδωνας.

ü «Ορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας», με εισήγηση τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.

Ορίστηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ευαγγέλου Νικόλαος, Δούμτσης Νικόλαος και Ρασάικος Τραϊανός, οι Δημότες Γιακγούλας Παντελής και Παπαμιχαήλ Λάζαρος, ο εκπρόσωπος των υπαλλήλων κ. Χαϊδάρης με αναπληρώτριά του την κ. Λιάλια και ως εκπρόσωπος φορέα ορίστηκε η κ. Ίνδου Ελένη, από το Ερευνητικό Ινστιτούτο Νόσου Αλτσχάιμερ και Γήρατος της Ιεράς Μητροπόλεως Φλώρινας.

Ως Πρόεδρος ορίστηκε ο κ. Ευαγγέλου Νικόλαος και ως Αντιπρόεδρος ο κ. Παπαμιχαήλ Λάζαρος.

Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία, καθώς η κ. Παπαναστασίου ψήφισε κατά.

ü «Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με το Σύλλογο μανιταρόφιλων Δυτ. Μακεδονίας», με εισήγηση τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.

ü «Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τον ΑΣΕΑ ΣΑΡΙΣΕΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.

Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία, καθώς ο κ. Κωνσταντινίδης δεν τα ψήφισε.

ü «Συνδιοργάνωση του Πανελληνίου Συνεδρίου με θέμα ¨Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνᨻ, με εισήγηση τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.

Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.

ü «Επιχορήγηση Φ.Σ.Φ. ¨Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ¨ για την πραγματοποίηση θεατρικής παράστασης», με εισήγηση τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.

Ομόφωνα αποφασίστηκε η συζήτηση του παραπάνω θέματος, σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ü «Υλοποίηση δράσης δωρεάν ιατρικών εξετάσεων σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και κάλυψη εξόδων φιλοξενίας ιατρών και συνοδών του κέντρου UNESCO», με εισήγηση τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.

ü «Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Φλώρινας στην πράξη "EnergyNet"», με εισήγηση τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.

Μετά από πρόταση του Δήμου Φλώρινας που κατατέθηκε στην 3η πρόσκληση υποβολής προτάσεων έργων του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ΙΡΑ «Ελλάδα- πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας» 2007-2013, εγκρίθηκε από την Κοινή Τεχνική Γραμματεία, η πρόταση που είχε υποβάλει ο Δήμος Φλώρινας στο μέτρο 2.1 με το ακρωνύμιο ENERGYNET.

Η παραπάνω πρόταση είχε υποβληθεί μαζί με τους Δήμους Ηράκλειας και Βισαλτίας Σερρών, από την Ελλάδα και με τους Δήμους Πριλεπ και Βέλες, από την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και με την έγκρισή της ο Δήμος Φλώρινας θα διαχειριστεί το ποσό των 171.500,00€, εκ των οποίων οι 85.000,00€ αφορούν την υλοποίηση πιλοτικού έργου αειφορικής ενέργειας στην πόλη της Φλώρινας.

Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς η κ. Παπαναστασίου ψήφισε κατά.Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΔΥΟ ΧΡΥΣΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΚΥΠΕΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ