ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ Π.Σ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟ ΤΑΡ

Την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Ριζοσπαστικής Αριστερής Ενότητας κατέθεσαν Επερώτηση για να συζητηθεί στην επικείμενη σύνοδο του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα την υποβάθμιση της διαδικασίας διαβούλευσης και την θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την διέλευση του αγωγού TAP. Η περιφερειακή επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας σε συνεδρίαση της στις 17-7-2014 γνωμοδότησε θετικά στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων χωρίς να λάβει υπόψη της τις εισηγήσεις των ΤΕΕ/ΤΑΜ και ΓΕΩΤΕΕ/ΤΑΜ, αναφορικά με τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και τον κίνδυνο που εγκυμονεί για τους κατοίκους η τοποθέτηση του Σταθμού Συμπίεσης κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Οι περιφερειακοί σύμβουλοι της Ριζοσπαστικής Αριστερής Ενότητας ρωτούν γιατί δεν ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και γιατί απαξιώθηκαν οι εισηγήσεις των ΤΕΕ και ΓΕΩΤΕΕ. Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επερώτησης:

ΠΡΟΣ:

κ. Απόστολο Τζιτζικώστα

Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας

ΚΟΙΝ:

κ. Γυφτόπουλο

Πρόεδρο Περιφερειακού ΣυμβουλίουΕΠΕΡΩΤΗΣΗΘΕΜΑ: Επικίνδυνος ο TAP για την ζωή των κατοίκων των Σερρών – Χωρίς Διαβούλευση η διαδικασία γνωμοδότησης της ΠεριφέρειαςΠαρά το ότι υπάρχουν σαφείς επισημάνσεις στις εκθέσεις τόσο του ΤΕΕ Αν. Μακεδονίας, όσο και του ΓΕΩΤΕΕ Αν. Μακεδονίας, το ΥΠΕΚΑ ενέκρινε τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατασκευής του ΤΑΡ (Trans Adriatic Pipeline) χωρίς καμιά απολύτως αλλαγή σε ό,τι αφορά τη χάραξη όδευσης του αγωγού και τη θέση του Σταθμού Συμπίεσης στην Π.Ε. Σερρών. Ο μεν αγωγός διέρχεται από όλο το πλάτος της πεδιάδας Σερρών, μειώνοντας έτσι τη παραγωγικότητα των καλλιεργήσιμων εκτάσεων κατά μήκος της διαδρομής του, χωρίς να προβλέπονται τα απαραίτητα αντισταθμιστικά οφέλη, ο δε Σταθμός Συμπίεσης εγκαθίσταται σε πυκνοκατοικημένη αγροτική περιοχή νοτίως της πόλης των Σερρών (μεταξύ Κρίνου – Κωνσταντινάτου – Νεοχωρίου – Νέου Σκοπού), συνιστώντας κίνδυνο για το περιβάλλον (αέριοι ρύποι – ηχορύπανση) και κυρίως για την ασφάλεια των κατοίκων (πιθανότητα ατυχήματος – έκρηξη). Όπως αναφέρεται στο σημείο 4 της έκθεσης του ΓΕΩΤΕΕ/ΤΑΜ «Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην αποφυγή δημιουργίας του Σταθμού Συμπίεσης νοτίως και πλησίον της πόλης των Σερρών και ανάμεσα στα χωριά Κωσταντινάτο – Κρίνος – Νεοχώρι – Νέο Σκοπό και Βαλτοτόπι με επίπεδα θορύβου αυξημένα. Οι μελετητές ερμηνεύοντας αυθαίρετα (από έρευνα που κάναμε και σύμφωνα και με την άποψη της Δ/ντριας κας Ξένου και του Τμηματάρχη Θορύβου κου Καραμέρου της Δ/νσης Ποιότητας Ατμοσφαιρικού Αέρα και Θορύβου του ΥΠΕΚΑ) συνομιλία τους με το ΥΠΕΚΑ ορίζουν ως βιομηχανική περιοχή την εν λόγω 100% γεωργική περιοχή και σε αποστάσεις από 1800 μ. και μετά οικιστική. Τα όρια θορύβου – τα οποία για να τηρηθούν έχουν παρερμηνευτεί οι χρήσεις γης της περιοχής – έχουν οριστεί με το ΠΔ 1180/1981…Ακόμα αυξάνεται ο κίνδυνος για την υγεία των κατοίκων διότι σύμφωνα με τα λεγόμενα της μελέτης αυξάνουν τα επίπεδα ΝΟΧ από ελάχιστα (μετρημένα μάλιστα τον χειμώνα με τις κεντρικές θερμάνσεις εν λειτουργία) σε επίπεδα απαράδεκτα για την υγεία των ανθρώπων (αύξηση από 19,5% του ορίου υγείας στο 70%) π.χ. στο χωριό Κωσταντινάτο. Το κυριότερο όμως είναι ότι θέτουν σε κίνδυνο πιθανού ατυχήματος – έκρηξης τους κατοίκους της πυκνοκατοικημένης γύρω περιοχής (σε παρόμοια ατυχήματα η ακτίνα του ωστικού κύματος μπορεί να φτάσει και τα 3 με 3,5 χλμ, ανάλογα με την τοπογραφία της θέσης). Αν λάβουμε σοβαρά υπόψη τη συχνότητα των ατυχημάτων σε σταθμούς συμπίεσης, πχ. στις ΗΠΑ μόνο από το 2000 έως σήμερα έχουν καταγραφεί 22 σοβαρά ατυχήματα σε σταθμούς συμπίεσης φυσικού αερίου, ανάμεσα σε συνολικά 258 σοβαρά ατυχήματα αγωγών καυσίμων».
Η εγκατάσταση του Σταθμού Συμπίεσης σε ορεινές θέσεις, όπως πρότεινε το ΤΕΕ και ΓΕΩΤΕΕ Αν. Μακεδονίας, είναι απολύτως εφικτή τεχνικά. Παρόλ’ αυτά η κοινοπραξία επιμένει στην άκρως επικίνδυνη θέση ανάμεσα σε χωριά των Σερρών. Η δε Περιφέρεια και το Υπουργείο δε φαίνεται να έχουν καμιά διάθεση να «δυσαρεστήσουν» τους επενδυτές του ΤΑΡ. Φαίνεται πως τα κέρδη των επενδυτών μετράνε περισσότερο από το περιβάλλον και τις ανθρώπινες ζωές. Θα περίμενε κανείς ένα τόσο σημαντικό ζήτημα να περάσει από διαδικασία συζήτησης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας. Παρόλα αυτά το θέμα της γνωμοδότησης επί των περιβαλλοντικών όρων πέρασε θετικά για τον ΤΑΡ από την Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας σε συνεδρίαση της στις 17-7-2014 και δεν ήρθε στην ολομέλεια του σώματος. Σημειωτέον ότι τόσο στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης όσο και σε αυτό της Δυτ. Μακεδονίας το θέμα συζητήθηκε στην ολομέλεια.
Κατόπιν των ανωτέρω:
Ελέγχεσθε:
Για ποιο λόγο η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας επέλεξε να υποβαθμίσει τις δυνατότητες διαβούλευσης επί του ζητήματος και αναφορικά με τους κοινωνικούς φορείς και μεταθέτοντάς το στην Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας, αντί για την ολομέλεια, ενώ συζητήθηκε τόσο στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης όσο και σε αυτό της Δυτ. Μακεδονίας.
Για ποιο λόγο η συγκεκριμένη επιτροπή αποφάσισε να γνωμοδοτήσει θετικά επί της συγκεκριμένης ΜΠΚΕ, την στιγμή που υπάρχουν σαφείς, έντονες και ουσιαστικές αναφορές στις εκθέσεις ΤΕΕ/ΤΑΜ και ΓΕΩΤΕΕ/ΤΑΜ, για ανακριβείς και ψευδείς αναφορές, προχειρότητα και μη αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών στην ζωή των κατοίκων και κυρίως αδιαφορία για τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι στα χωριά των Σερρών σε περίπτωση ατυχήματος στην κατατεθείσα ΜΠΚΕ.

Οι επερωτώντες Περιφερειακοί Σύμβουλοι
Δέσποινα Χαραλαμπίδου
Γιώργος Θεοδωρόπουλος
Λάζαρος Τόσκας
Αθανάσιος ΧειμώναςΣχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΔΥΟ ΧΡΥΣΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΚΥΠΕΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ