Πέμπτη 19 Μαρτίου 2015

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη του συνεδριάζει την Παρασκευή 20 Μαρτίου το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Φλώρινας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 3:00μ.μ. στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος).
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι :

1.«Υποβολή αιτημάτων του Δήμου Φλώρινας για πρόσληψη και διευθέτηση εκτάκτου προσωπικού έτους 2015»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δήμου Χαρίτου, Προϊστάμενου Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

2.«Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 22/2015 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης,   Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σχετικά με την Β΄ τροποποίηση προϋπολογισμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ οικ. έτους 2015»
Εισηγητής κος Παναγιώτης Μαβίδης, Πρόεδρος του  Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής  Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού  Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένης Γκορτσίλα, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Δ/νσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής  Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού  Δήμου Φλώρινας.

3.«Εκμίσθωση για υλοτομία της συστάδας 5α του Δημοτικού δάσους Ατραπού»
Εισηγητής κος Μιχαήλ Καρακόλης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊστάμενου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.

4.«Εκμίσθωση για υλοτομία της συστάδας 5β του Δημοτικού δάσους Πολυποτάμου»
Εισηγητής κος Μιχαήλ Καρακόλης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊστάμενου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.

5.«Καταβολή Β΄ τακτικής επιχορήγησης ποσού 100.000,00 € στο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, για το έτος  2015»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

6.«Μείωση μισθωμάτων των καταστημάτων της δημοτικής αγοράς με αριθ. 38, 39 και 40»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

7.«Εκμίσθωση τεσσάρων (4) ακινήτων (αποθηκών) στην Τ.Κ. Πολυποτάμου Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

8.«Εκμίσθωση αγρών της Τ.Κ. Παπαγιάννη Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

9.«Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Φλώρινας έτους 2015»
Εισηγητής κος Γεώργιος Απιδόπουλος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Βασιλικής Σεχίδου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

10.«Έγκριση της υπ’ αριθμ. 64/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φλώρινας σχετικά με την  αναμόρφωση  σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2015 του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

11.«Έγκριση δαπανών για τον Εορτασμό της Καθαράς Δευτέρας έτους 2015»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

12.«Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων αξίας μέχρι του ποσού των 5.869,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του Π.Δ. 171/1987»
Εισηγητής κος Γεώργιος Απιδόπουλος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Βασιλικής Σεχίδου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

13.«Τροποποίηση της με αριθμό 2/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας, που αφορούσε την έγκριση τροποποίησης της μελέτης του έργου με τίτλο: ¨Ανάπλαση τμήματος ποταμού Σακουλέβα¨, προϋπολογισμού μελέτης 2.057.819,09 €»
Εισηγητής κος Γεώργιος Απιδόπουλος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Βασιλικής Σεχίδου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

14.«Έγκριση πρακτικών κλήρωσης μελών και συγκρότηση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής είκοσι πέντε (25) έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Γεώργιος Απιδόπουλος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Βασιλικής Σεχίδου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

15.«Έγκριση και ορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων»
Εισηγητής κος Γεώργιος Απιδόπουλος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Βασιλικής Σεχίδου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

16.«Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: ¨Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ύδρευσης τμήμα – Κ¨, προϋπολογισμού μελέτης 3.617.647,06 €»
Εισηγητής κος Γεώργιος Απιδόπουλος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Βασιλικής Σεχίδου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

17.«Έγκριση της με αριθμ. 20/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας, σχετικά με γνωμοδότηση για παραχώρηση θέσης ΑμεΑ»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

18.«Έγκριση της με αριθμ. 21/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας, σχετικά με γνωμοδότηση για κολωνάκια»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

19.«Ένταξη έργου στο 4ο ΕΑΠ»
Εισηγητής κος Γεώργιος Απιδόπουλος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

20.«Ενίσχυση του Μηχανισμού της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Φλώρινας από τη ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.»
Εισηγητής κος Μιχαήλ Καρακόλης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

21.«Έγκριση μελέτης και έγκριση υποβολής πρότασης προς χρηματοδότηση με τίτλο: ¨Διαμόρφωση Πιστοποιημένων Παιδικών Χαρών στο Δήμο Φλώρινας¨ στα πλαίσια της με αρ. πρωτ. 5211/23.12.201 πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του χρηματοδοτικού προγράμματος ¨Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 του Πράσινου Ταμείου¨»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

22.«Υπογραφή Σύμβασης Χρησιδανείου»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια στα blogs υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Για το λόγο αυτό και επειδη εχει κουρασει το φαινομενο των ανωνυμων σχολιαστων τα σχόλια που θα αναρτουνται στο συγκεκριμένο blog θα είναι μόνο όσα φέρουν το όνομα του σχολιαστή. Ευχαριστουμε για την κατανόηση.
Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.