Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Με 31 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει αύριο Τρίτη 14 Ιουλίου με τηλεδιάσκεψη η οικονομική επιτροπή της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στις 10:00 το πρωί. Για την Π.Ε. Φλώρινας τα θέματα που θα συζητηθούν είναι η έγκριση του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ. ΕΤΟΥΣ 2020» Προϋπολογισμός 300.000,00 € και " Κατασκευή αντιπλημμυρικού στη Τ.Κ Δροσοπηγής ". 
ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:
Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
Έγκριση Απολογισμού έτους 2019
Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας κ. Άμπα Βασιλείου
Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης της Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας, Υποδομών και Περιβάλλοντος κας Κυριακίδου Καλλιόπης
Έγκριση του Πρακτικού I του επαναληπτικού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου αποχιονισμού περιόδου 2020-2021 στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (Αρ. Διακ. 09/2020)
Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

7. Έγκριση δαπάνης, για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, καθαρισμού, φύτευσης και καλλωπισμού, του αύλειου χώρου του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, για το έτος 2020

8. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών για την επισκευή του πολυμηχανήματος Unimog U423 με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 135958, αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας
Έγκριση του 2ου πρακτικού (Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης) διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Αποπεράτωση Μνημείου Πεσόντων Τ.Κ. Μηλοχωρίου Δήμου Εορδαίας» και κατακύρωση της σύμβασης προϋπολογισμού 12.500,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)
Έγκριση συγκρότησης επιτροπής για την διενέργεια Ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου ΣΑΕΠ 041 με ΚΩΔΙΚΟ 2014ΕΠ54100001, «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ. ΕΤΟΥΣ 2020» Προϋπολογισμός 300.000,00 € (με Φ.Π.Α)
Ορισμός δικηγόρου
Έγκριση συγκρότησης τριμελούς επιτροπής για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την «Υπηρεσία μεταφορά και θανάτωση ζώων για τρομώδη νόσο των προβάτων και οζώδη δερματίτιδα των βοοειδών»
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια έντυπου ενημερωτικού υλικού στα πλαίσια ενημέρωσης για την χρησιμότητα του αντιγριπικού εμβολιασμού
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την ασφάλιση οχήματος αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικής Έργων Π.Δ.Μ. (ΕΔΡΑ)
Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 6.000,00 ευρώ που αφορά την πληρωμή των Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν.Γρεβενών
Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 34.580,00 ευρώ που αφορά πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης και το Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολ/δας
Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 8.580,00 ευρώ που αφορά πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν.Καστοριάς
Έγκριση του πρακτικού δημοπρασίας ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος»
Έγριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

21. Έγριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς

22. Έγριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

23. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 899/2020 της Ο.Ε. που αφορά δαπάνη της Π.Ε. Καστοριάς

24. Έγκριση του1ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου : " Κατασκευή αντιπλημμυρικού στη Τ.Κ Δροσοπηγής "
Έγκριση α) της δαπάνης, για την παροχή υπηρεσιών «Καθαρισμός Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – KTEO Γρεβενών – Κτηνιατρικό Κέντρο Δεσκάτης» για ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης ,προϋπολογισμού 86.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και β) της διενέργειας και της αναλυτικής διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «Καθαρισμός Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – KTEO Γρεβενών – Κτηνιατρικό Κέντρο Δεσκάτης » για ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης, προϋπολογισμού 86.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%
Έγκριση συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής για την Διεξαγωγή της Ανοιχτής Διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής κλήρωσης του ΜΗΜΕΔ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ –ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΓΕΩΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ», αρμοδιότητας της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Γρεβενών προϋπολογισμού 76.612,90€ (χωρίς ΦΠΑ) και 95.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Έγκριση συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής για την Διεξαγωγή της Ανοιχτής Διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής κλήρωσης του ΜΗΜΕΔ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2020», αρμοδιότητας της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Γρεβενών προϋπολογισμού 161.290,32 € (χωρίς ΦΠΑ) και 200.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Έγκριση της ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του έργου «ΣΩΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΕΤΡΟΓΕΦΥΡΟ ΄΄ΜΑΤΣΑΓΚΑΝΗ΄΄ ΣΤΗΝ ΚΡΑΝΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ», προϋπολογισμού 14.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) ή 11.290,32 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)
Ορισμός δικηγόρου
Ορισμός δικηγόρου
Ορισμός δικηγόρου

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Παναγιώτα Γκατζαβέλη

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια στα blogs υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Για το λόγο αυτό και επειδη εχει κουρασει το φαινομενο των ανωνυμων σχολιαστων τα σχόλια που θα αναρτουνται στο συγκεκριμένο blog θα είναι μόνο όσα φέρουν το όνομα του σχολιαστή. Ευχαριστουμε για την κατανόηση.
Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.