ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΊΟΥ


Με 11 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την ερχόμενη Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021, στις 18:00μμ, το Δημοτικό συμβούλιο Αμυνταίου.  Σημαντικότερα θέματα από αυτά η Τροποποίηση της απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της «ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ και το έργο «Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Ξινού Νερού».

Ολα τα θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Τροποποίηση της αριθ. 20/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της «ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ. – Εισηγητής: Δήμαρχος Μπιτάκης Α.

2. Κατάρτιση μεσοπρόθεσμου προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025 του υποτομέα των ΟΤΑ.- Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαϊδης Χ.

3. 2η Επέκταση χρόνου λειτουργίας Παράλληλης Λαϊκής Αγοράς στο Δήμο Αμυνταίου. .- Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Θωμαϊδης Χ.

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με αριθ. 56/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.

5. Έγκριση ή μη της αριθ. 57/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου περί μείωσης τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, για το έτος 2021. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.

6. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αμυνταίου και των Νομικών του Προσώπων, περιόδου 2021 – 2022», προϋπολογισμού 364.739,80€. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.

7. Καταρχήν απόφαση καθορισμού χρήσης γης, της υπ. αριθμ. ΚΑΕΚ 270790501003 έκτασης στη Κτηματικής περιοχής Μεσόβουνου Κοζάνης, εντός των διοικητικών όριων Κοινότητας Πελαργού, ιδιοκτησίας Δήμου Αμυνταίου. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την δημοπράτηση της συστάδας 3α του δασοκτήματος της Τ.Κ. Ασπρογείων του Δήμου Αμυνταίου. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την δημοπράτηση των συστάδων 6α και 6β του δασοκτήματος της Τ.Κ. Νυμφαίου του Δήμου Αμυνταίου. – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μπερμπερίδης Π.

10. Ανάκληση της αριθ. 190/2020 απόφασης ΔΣ Αμυνταίου. Καθορισμός εκ νέου αμοιβής δικηγόρου για παράσταση στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την αριθ. 63/2021 απόφαση Ο.Ε. Αμυνταίου.

11. Ορισμός επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής για το έργο «Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Ξινού Νερού». – Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κιοσές Π.Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Χρήστος Γ. Θωμαΐδης

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΔΥΟ ΧΡΥΣΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΚΥΠΕΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ