ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι όσοι (Γονείς ή Κηδεμόνες) επιθυμούν να εγγράψουν τα νήπιά τους στη δύναμη των Παιδικών Σταθμών του Νομικού Προσώπου για το σχολικό έτος 2015-2016, θα πρέπει να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις εγγραφής των νηπίων τους.
Στο Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Φλώρινας λειτουργούν οι παρακάτω Παιδικοί Σταθμοί:
1ος Παιδικός Σταθμός Ι.Καραβίτη 38 Φλώρινα

Υπεύθυνη Τραϊκοπούλου Αλίκη –τηλ.2385022522
2ος Παιδικός Σταθμός Τέρμα Μοναστηρίου Φλώρινα
Υπεύθυνη: Νάτση Αναστασία – τηλ. 2385022711
3ος Παιδικός Σταθμός Κοντοπούλου 56 Φλώρινα

Υπεύθυνη: Τσαχειρίδου Αγγελική – τηλ. 2385028632
Παιδικός Σταθμός Αρμενοχωρίου

Υπεύθυνη: Μουρατίδου Ελισάβετ – τηλ. 2385036263
Παιδικός Σταθμός Σκοπιάς

Υπεύθυνη: Μακρή Σπυριδούλα – τηλ. 2385022803
Παιδικός Σταθμός Μελίτης

Υπεύθυνη: Παπά Φωτεινή – τηλ. 2385037205
Παιδικός Σταθμός Ιτιάς

Υπεύθυνη: Δημητριάδου Μαρία – τηλ. 2385041896
Παιδικός Σταθμός Παπαγιάννη

Υπεύθυνη: Νεοκάζη Γιαννούλα – τηλ. 2385041224
Παιδικός Σταθμός Περάσματος

Υπεύθυνη: Σιδηροπούλου Όλγα- Καρκαρέτσου Ελένη – τηλ. 2385030389
Παιδικός Σταθμός Αμμοχωρίου

Υπεύθυνη: Ιωαννίδου Ξανθίππη – τηλ. 2385036266
Παιδικός Σταθμός Σιταριάς

Υπεύθυνη: Μουρατίδου Μαρίνα – τηλ. 2385084017
Παιδικός Σταθμός Καλλινίκης

Υπεύθυνη: Χατζόγλου Γεωργία – τηλ. 2385092461
Παιδικός Σταθμός Πολυποτάμου

Για τους Παιδικούς Σταθμούς Πολυποτάμου –Φλαμπούρου – Βεύης –Κάτω Κλεινών οι αιτήσεις εγγραφής γίνονται στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ.
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Από τον κανονισμό λειτουργίας του Ν.Π.Δ.Δ. καθορίζονται τα ακόλουθα:
Στους Παιδικούς Σταθμούς γράφονται νήπια που έχουν συμπληρώσει τα 2,5 έτη ή πρόκειται να συμπληρώσουν τα 2,5 έτη ως τις 31/07/2016 και αυτοεξυπηρετούνται.
Οι αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. που στεγάζονται στο Σ.Σ. Ιωαννίδη (πρώην Δημοτικό Σχολείο), τηλέφωνο επικοινωνίας: 2385026474 (εσωτερικό 4) από 23 Νοεμβρίου έως και 04 Δεκεμβρίου 2015 από 09:00 έως 13:00
Στην περίπτωση που οι αιτήσεις για εγγραφή στους Παιδικούς Σταθμούς θα είναι περισσότερες από τις κενές θέσεις, τότε αυτές θα αξιολογηθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει των κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων των οικογενειών και θα εγκριθούν τελικώς από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. .
Δικαιολογητικά εγγραφης
Αίτηση του γονέα προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Παιδικών Σταθμών του Δήμου Φλώρινας.
Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού.
Βεβαίωση εργοδότη ότι οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ενσήμων των γονέων προκειμένου για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.
Βεβαίωση γιατρού για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού καθώς και πρωτότυπο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Επίσης πρόσφατα αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης.
Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Φωτοτυπία της Κάρτας Ανεργίας της μητέρας.
Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στο σταθμό εκτός των προηγούμενων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις..

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΒΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ

Η ΦΛΩΡΙΝΙΩΤΙΣΣΑ ΦΑΝΗ ΜΟΤΕΣΝΙΤΣΑ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ "ΜΠΟΡΟΥΜΕ" ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

21η ΠΑΝΦΛΩΡΙΝΙΩΤΙΚΗ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ