Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2015

ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΑΧΘΕΙ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.

Η ΧΕΝ Ελλάδος ανταποκρινόμενη στη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση που αντιμετωπίζουν οι νέες γυναίκες, υλοποιεί για τρίτη συνεχή χρονιά (ακαδημαϊκό έτος 2015-2016) στεγαστικό πρόγραμμα, στο διεθνών προδια- γραφών Πολυκέντρο «ΑΘΗΝΑ» στην Ηλιούπολη. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέες γυναίκες ηλικίας 18 ετών και άνω, φοιτήτριες/σπουδάστριες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα στέγασής τους, με συνέπεια να τίθεται σε κίνδυ- νο το δικαίωμά τους στην εκπαίδευση. Κριτήριο για την επιλογή τους θα είναι η αποδεδειγμένη οικονομική τους α- δυναμία να παρακολουθήσουν Τμήματα και Σχολές Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Αθήνα. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά στη διεύθυνση : ΧΕΝ Ελλάδος - Αμερικής 11106 72 Αθήνα, με την ένδειξη «για την Επιτροπή Ξενώνα» Διάθεση εντύπων αίτησης: Αμερικής 11 - 106 72 Αθήνα, Δευτέρα έως Παρασκευή (10:00 – 16:00) και ηλεκτρονικά στην επίσημη ιστοσελίδα της ΧΕΝ Ελλάδος www.xen.gr Πληροφορίες: Δευτέρα έως Παρασκευή (10:00 – 16:00) στα τηλέφωνα 210-3624291 και 210 3606530 (κα Παναγοπούλου & κα Κασιμάτη).

 Τ ον Νοέμβριο του 2013 ξεκίνησε τη λειτουργία του το στεγαστικό πρό- γραμμα της ΧΕΝ Ελλάδος για φοιτήτριες που λόγω οικονομικών δυσκολιών, δια- κινδύνευε το δικαίωμα πρόσβασής τους στην ανώτατη εκπαίδευση. To 2014 λειτούργησε για δεύτερη συνε- χή χρονιά και παρείχε υπηρεσίες ασφα- λούς στέγασης σε 14 νέες γυναίκες, οι οποίες προέρχονται από ισάριθμες περιο- χές της Ελλάδας. Η ΧΕΝ Ελλάδος επιδό- τησε με ίδιους πόρους, τη διαμονή τους στο πλήρως ανακαινισμένο διεθνών προ- διαγραφών ιδιόκτητο κτίριο τη ς «Αθηνά». Οι νέες αυτές γυναίκες, που έμειναν στον ξενώνα και φοίτησαν στις σχολές τους, εκτός της ασφαλούς στέγασης εί- χαν τη δυνατότητα να διασυνδεθούν μέσω της Κοινωνικής Υπηρεσίας της ΧΕΝ Ελλάδος και να αποκτήσουν πρόσβαση σε συνοδευτικές υπηρεσίες άλλων φορέ- ων για την κάλυψη αναγκών σίτισης, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, μετα- κίνησης κ.λπ. Ο Δήμος Ηλιούπολης παρείχε δυνατότη- τα πρόσβασης σε υπηρεσίες α΄θμιας ια- τροφαρμακευτικής φροντίδας και σίτισης και η ΧΕΝ Παπάγου εξασφάλισε την άνοιξη βασικά είδη διατροφής τα οποία ήταν στη διάθεση των φιλοξενούμενων. Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Η Διοικούσα Επιτροπή της ΧΕΝ Ελλάδος θα συνεχίσει τη λειτουργία του προ- γράμματος και για το ακαδημαϊκό έτος 2015 - 2016 υποστηρίζοντας έμπρακτα το δικαίωμα των νέων γυναικών στην εκπαίδευση προσπαθώντας να ανταπο- κριθεί στη συνεχιζόμενη οικονομική κρί- ση που πλήττει τη χώρα και ιδιαίτερα τη νεότητα και τις γυναίκες. Η Κοινωνική Υπηρεσία της ΧΕΝ Ελλάδος θα δέχεται αιτήματα για την ένταξη στο πρόγραμμα, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της www.xen.gr, μέχρι H XEN στον κόσμο Η ΧΕΝ είναι μία Παγκόσμιa, Γυναικεί- α, Εθελοντική, Μη Κυβερνητική Οργά- νωση. Ιδρύθηκε το 1884 και έχει έδρα τη Γε- νεύη. Έχει συμβουλευτική ιδιότητα στο Κοινω- νικό & Οικονομικό Συμβούλιο του ΟΗΕ και στην Επιτροπή του για τη θέση της Γυναίκας. Η ΧΕΝ ως οργάνωση με παρουσία σε 125 χώρες του κόσμου, ενώνει τις φωνές 25 εκατομμυρίων γυναικών, όλων των ηλικιών, από 22.725 κοινότητες. Μιλάει 120 γλώσσες και διαλέκτους και δηλώνει ότι οι γυναίκες μπορούν να δημιουργήσουν έναν ασφαλή κόσμο γύρω τους H ελληνική XEN Ιδρύθηκε το 1923. Σήμερα εργάζεται σε 25 οργανωμένα τοπικά Κέντρα σε όλη τη χώρα. Παράλληλα έχουν αναπτυχθεί και δρά- σεις, εκτός τοπικών ΧΕΝ, σε περιοχές που έχει διαπιστωθεί η ανάγκη παρουσί- ας ευέλικτων εθελοντικών σχημάτων.  ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΑΘΗΝΑ» ΣΕΛ. 2 να καλυφθούν όλες οι προϋπολογισμένες θέσεις. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων και τα απαιτούμενα δικαι- ολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά στη διεύ- θυνση : ΧΕΝ Ελλάδος Αμερικής 11∙- 106 72 Αθήνα με την ένδειξη «για την Επιτροπή Ξενώνα» Πληροφορίες: Δευτέρα έως Παρασκευή (10:00 – 16:00) στα τηλέφωνα 210-3624291 και 210 3606530 (κα Παναγοπούλου & κα Κασιμάτη) Διάθεση εντύπων αίτησης: Αμερικής 11 - 106 72 Αθήνα, Δευτέρα - Παρασκευή (10:00–16:00) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@xen.gr χεν ελλάδος Αμερικής 11 -106 72 Αθήνα Τηλ.: 210-3624291 Fax: 210–36 22 400 E-mail: info@xen.gr Website: www.xen.gr Facebook: htt

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια στα blogs υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Για το λόγο αυτό και επειδη εχει κουρασει το φαινομενο των ανωνυμων σχολιαστων τα σχόλια που θα αναρτουνται στο συγκεκριμένο blog θα είναι μόνο όσα φέρουν το όνομα του σχολιαστή. Ευχαριστουμε για την κατανόηση.
Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.