ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Με 25 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει τη Δευτέρα  1η Φεβρουαρίου το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου. Η συνεδρίαση θα γίνει στις  18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω:
1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις «Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016-2017».
2. Πρόταση δημοτικού συμβουλίου σχετικά με τον αριθμό αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου δήμου Αμυνταίου και προτεινόμενου τέλους σύμφωνα με την αριθμό. 246/2015 α.ο.ε. « καθορισμός του ύψους και του τρόπου είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανάάδεια και θέση των αδειώνάσκησηςυπαίθριουεμπορίου».
3. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για τη διενέργεια σωστικής ανασκαφικής έρευνας στην Τ.Κ. Αετού του Δήμου Αμυνταίου.
4. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αμυνταίου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2016”, προϋπολογισμού 416.528,40 €.
5. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Διανοίξεις - διαμορφώσεις-αποκαταστάσεις δημοτικών οδών και κοινοχρήστων χωρών Δ.Ε. Αετού και Κοινοτήτων» προϋπολογισμού μελέτης 70.791,00€.
6. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης υποέργου με τίτλο «Εξωτερικοί αγωγοί λυμάτων Αετού-Αγραπιδιών-Πεδινού» της πράξης με τίτλο «Εξωτερικοί αγωγοί λυμάτων Δήμου Αμυνταίου».
7. Tροποποίηση τεχνικού προγράμματος.
8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παραίτηση του Δήμου από τμήμα ιδιοκτησίας για το οποίο έγινε εσφαλμένη εγγραφή στο Εθνικό Κτηματολόγιο, στην περιοχή Σωτήρος.
9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Αγορά ακινήτου στην Τ.Κ. Ασπρογείων.
10. Παραχώρηση χρήσης έκτασης 100,00 τ.μ. στην Τ.Κ. Αναργύρων για την ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης.
11. Παραχώρηση χρήσης οχημάτων του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» στην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αμυνταίου (ΔΗΚΕΑ) για την υλοποίηση του προγράμματος.
12. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών, έτους 2016.
13. Διενέργεια κλήρωσης ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως μέλους της Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών – Υπηρεσιών, έτους 2016.
14. Διενέργεια κλήρωσης δύο Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους ως μελών της Επιτροπής Παραλαβής Έργων αξίας μέχρι του ποσού των 7.219,37 € (5.869,40 € προ ΦΠΑ) και Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Έργων αξίας μέχρι του ποσού των 7.219,37 € (5.869,40 € προ ΦΠΑ), έτους 2016.
15. Διενέργεια κλήρωσης ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως μέλους της Επιτροπής Παραλαβής Έργων αξίας άνω του ποσού των 7.219,37 € (5.869,40 € προ ΦΠΑ), έτους 2016.
16. Διενέργεια κλήρωσης δύο Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους ως μελών της Επιτροπής Εκτίμησης και Καταμέτρησης Δημοτικών Ακινήτων (για απ’ ευθείας εκμίσθωση ή εκποίηση).
17. Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους Δήμου Αμυνταίου.
18. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Δ.Κ. Αμυνταίου Περιοχή Σωτήρα και καθορισμός όρων δημοπράτησης.
19. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως Mάρκου Ουρανία- σπουδάστρια ΤΕΙ, για πρακτική άσκηση στο Δήμο Αμυνταίου.
20. Ανανέωση αδειών παραγωγών λαϊκών αγορών Δημοτών Δήμου Αμυνταίου.
21. Κατανομή πίστωσης ποσού 74.470,00€ για λειτουργικές δαπάνες σχολείων.
22. Συζήτηση και λήψη απόφασης σύμφωνα με την εισήγηση της οικονομικής επιτροπής για την υλοποίηση του Προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου Οικονομικού έτους 2015.
23. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης της Οικονομικής Επιτροπής.
24. Aνατροπή ανάληψης υποχρέωσης.
25. Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.
Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΔΥΟ ΧΡΥΣΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΚΥΠΕΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ