ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Με 15 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αμυνταίου. Η συνεδρίαση θα γίνει στη 13:30 στο Γραφείο του Δημάρχου. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω:
1. Ψήφιση πιστώσεων Οικονομικού Έτους 2016.
2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου περί της υλοποίησης του προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2015.
3. Εξέταση ενστάσεων και λήψη απόφασης για την έγκριση (ή μη έγκριση) του 1ου Πρακτικού (Παραλαβής, Αποσφράγισης, και Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής), για τον δημόσιο πρόχειρο (συνοπτικό) διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εντύπων προβολής και προώθησης συγκριτικών πλεονεκτημάτων Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού 40.590,00 €.
4. Συγκρότηση επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών, Γνωμοδότησης και Εισήγησης για απευθείας ανάθεση προμηθειών.
5. Συγκρότηση επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Εργασιών – Υπηρεσιών.
6. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκμίσθωση Δημοτικών Εκτάσεων.
7. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκμίσθωση Δημοτικών Ακινήτων.
8. Έγκριση πρακτικών εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Μανιακίου.
9. Έγκριση πρακτικών εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Ξινού Νερού.
10. Έγκριση πρακτικών εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Πετρών.
11. Καθορισμός όρων εκμίσθωσης τμήματος της υπ’ αριθμό 531 δημοτικής έκτασης 5,184 στρεμμάτων στην Τ.Κ. Πελαργού.
12. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Τουριστικού Περιπτέρου στην Τ.Κ. Νυμφαίου
13. Ανάθεση σε δικηγόρο εργασίας για διόρθωση αρχικής εγγραφής στο Εθνικού Κτηματολογίου του ακινήτου με ΚΑΕΚ 470650409011 που αποτελεί ιδιοκτησία Δήμου Αμυνταίου.
14. Ανάθεση σε δικηγόρο εργασίας για διόρθωση των αρχικών εγγραφών του Εθνικού
15. Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2016 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΦΛΩΡΙΝΙΩΤΙΣΣΑ ΦΑΝΗ ΜΟΤΕΣΝΙΤΣΑ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ "ΜΠΟΡΟΥΜΕ" ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ

21η ΠΑΝΦΛΩΡΙΝΙΩΤΙΚΗ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ