ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΕΗ

Ανοιχτή επιστολή του βουλευτή Ν. Κοζάνης (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.) Γιάννη Θεοφύλακτου ΘΕΜΑ: “Η συνταξιοδότηση των 200 στελεχών της ΔΕΗ Α.Ε. να συνδυαστεί με πρόσληψη τεχνικού προσωπικού στην περιοχή και συγκεκριμένα από τους πίνακες παλαιότερων Προκηρύξεων, οι οποίοι έμειναν σε εκκρεμότητα”. 
 Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, Ενημερώθηκα για τις ενέργειες που προωθεί η Δ.Ε.Η. Α.Ε. σχετικά με την συνταξιοδότηση 200 περίπου στελεχών, οι οποίοι έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα προ πολλών ετών (και φυσικά πρόκειται για συνταξιοδότηση και όχι για “απόλυση” όπως παραπλανητικά αναφέρεται σε διάφορα δημοσιεύματα). Προς ενίσχυση των ενεργειών σας, προς τις οποίες συντάσσομαι, πιστεύω πως, παράλληλα προς την συνταξιοδότηση των ως άνω, θα μπορούσε να ξεκινήσει η διαδικασία πρόσληψης νέου τεχνικού προσωπικού, με στόχο την ανανέωση του δυναμικού της επιχείρησης που τόσο έχει ανάγκη. Εδώ και αρκετά χρόνια, βρίσκεται σε εκκρεμότητα η πρόσληψη των επιτυχόντων των διαγωνισμών 2/2007 και 1/2008, οι οποίοι δεν ολοκληρώθηκαν. Ειδικότερα, με τις Προκήρυξεις 2/2007 (Φ.Ε.Κ., τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ, 286/2007) και 1/2008 (Φ.Ε.Κ., τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ, 574/2008) προβλέφθηκε η διενέργεια διαγωνισμού πρόσληψης συνολικώς 130 ατόμων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου. Η κατατάξη των υποψηφίων θα διενεργούνταν βάσει 1. του χρόνου κτήσης του τίτλου σπουδών, 2. του χρόνου ανεργίας και 3. της συνέντευξης. Σε συνέντευξη θα υποβάλλονταν, σύμφωνα με τους όρους της κάθε προκήρυξης, όσοι υποψήφιοι περιλαμβάνονταν στον προσωρινό – αρχικό πίνακα κατάταξης, ο οποίος θα διαμορφωνόταν βάσει των προηγούμενων (1 και 2) κριτηρίων. Μετά την έκδοση των ανωτέρω προκηρύξεων και ενώ αυτές ήταν στο στάδιο ολοκλήρωσης, εξεδόθησαν δηλαδή οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης, δημοσιεύθηκε ο Νόμος 3812/2009, με το άρθρο 5 του οποίου καταργήθηκε η συνέντευξη από κριτήριο επιλογής του προσωπικού. Το γεγονός αυτό οδήγησε τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. στην μη περάτωση των διαδικασιών, οι οποίες έκτοτε εκκρεμούν. Ωστόσο, κανένα νομικό κώλυμα δεν τέθηκε στην έκβαση των εν λόγω διαγωνισμών. Τούτο διότι, κατά ρητή νομοθετική πρόβλεψη, περιλαμβανόμενη στο άρθρο 12 του Ν. 3812/2009, μόνο οι προκηρύξεις που εκδόθηκαν από την 4η Οκτωβρίου 2009 και μέχρι τη δημοσίευση του Ν. 3812/2009 έπρεπε να ανακληθούν. Όπως σχετικώς έχει κάνει δεκτό το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με την υπ' αριθμ. 324/2010 Γνωμοδότησή του, “από τις διατάξεις των άρθρων 12 και 15 του Ν. 3812/2009 προκύπτει ότι προκηρύξεις για την πλήρωση μονίμου προσωπικού που εκδόθηκαν πριν την 4η Οκτωβρίου 2009 διενεργούνται ολοκληρωτικά βάσει του νομοθετικού καθεστώτος της προκήρυξης”. Επομένως, οι πίνακες επιτυχόντων των διαγωνισμών 2/2007 και 1/2008 νομίμως συντάχθηκαν σύμφωνα με τους όρους των προκηρύξεων και έπρεπε να προχωρήσει η πλήρωση των προκηρυσσομένων θέσεων. Επειδή στους συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς 2/2007 και 1/2008 δημιουργήθηκε η εύλογη προσδοκία περάτωσής τους. Επειδή από το αποτέλεσμα των ανωτέρω διαγωνισμών εξαρτάται η κάλυψη στοιχειωδών και επιτακτικών αναγκών της επιχείρησης της Δ.Ε.Η. Α.Ε.. Επειδή στον προσωρινό πίνακα επιτυχόντων των δύο προκηρύξεων περιλαμβάνεται προσωπικό με εμπειρία στον τομέα των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ Α.Ε.. Επειδή οι επιτυχόντες (κατά κύριο λόγο της περιοχής μας) των διαγωνισμών 2/2007 και 1/2008 αναμένουν τη δικαίωσή τους εδώ και πολλά έτη. Για τους λόγους αυτούς, θα ήταν, κατά την άποψή μου, σκόπιμο, η συνταξιοδότηση των ως άνω στελεχών, να συνδυαστεί με την πρόσληψη του προσωπικού που περιλαμβάνεται στους πίνακες επιτυχόντων των προκηρύξεων 2/2007 και 1/2008.
Με εκτίμηση, Γιάννης Θεοφύλακτος Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ – Νομού Κοζάνης

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΔΥΟ ΧΡΥΣΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΚΥΠΕΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ