Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Με 23 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει τη Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου. Η συνεδρίαση θα γίνει στις 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω:
1. Λήψη απόφασης για έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής δημότη από ιδιοκτησία Δήμου Αμυνταίου.
2. ΄Εγκριση της με αριθμό 46/2016απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Κοινωνικής ΠροστασίαςκαιΑλληλεγγύης -Αθλητισμούπου αφορά «προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017»
3. ΄Εγκριση της με αριθμό 54/2016απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμυνταίου, περί «Κατάρτισης και ψήφισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017».
4. ΄Εγκριση της με αριθμό 55/2016απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμυνταίου, περί «Κατάρτισης και ψήφισης εισηγητικής έκθεσης έτους 2017»
5. ΄Εγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου στην Πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212, του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ».
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της με αριθμό 03/2016 απόφασης της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών που αφορά την «Εξέταση Προσφυγών».
7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της με αριθμό 04/2016 απόφασης της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών που αφορά την «Εξέταση Προσφυγών».
8. ΄Εγκριση σχεδίου μνημονίου συνεργασίας με την εφορεία αρχαιοτήτων Φλώρινας για το έργο «εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης ΤΚΑγίου Παντελεήμονα»
9. Καταρχήν απόφαση σύστασης Τ.Ο.Ε.Β. Πεδινού – Βαλτόνερων
10. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση - Βελτίωση βατότητας δασικών οδών της τοπικής κοινότητας Ασπρογείων» προϋπολογισμού 44.280,00€.
11. Αποδοχή της πράξης ΄΄Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης Δήμου Αμυνταίου΄΄ συνολικού προϋπολογισμού 2.908.870,97 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος
12. Παράταση εργασιών για την εργασία «Γεωλογική Διερεύνηση νέας υδρευτικής γεώτρησης στις ΤΚ Λιμνοχωρίου και Αναργύρων».
13. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής έργου με τίτλο: “Βιολογικοί Καθαρισμοί Δ.Δ. Δήμου Αετού”.
14. Ορισμός επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής για το έργο «Bελτίωση Αγροτικών οδών στην Τ.Κ. Βαρικού».
15. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εντύπων προβολής και προώθησης συγκριτικών πλεονεκτημάτων Δήμου Αμυνταίου»συμβατικού ποσού31.412,92 €».
16. ΄Εγκριση παράτασης υλοτομίας για την συστάδα5α του Δασοκτήματος ΤΚ Νυμφαίου.
17. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις «Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016-2017».
18. Ορισμός νέας εισφοράς του Δήμου Αμυνταίου προς το «Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Φλώρινας».
19. Καθορισμός του αριθμό των ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ και διάθεση της πίστωσης.
20. Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους.
21. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 302/2016απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
22. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης της Οικονομικής Επιτροπής.
23. Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια στα blogs υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Για το λόγο αυτό και επειδη εχει κουρασει το φαινομενο των ανωνυμων σχολιαστων τα σχόλια που θα αναρτουνται στο συγκεκριμένο blog θα είναι μόνο όσα φέρουν το όνομα του σχολιαστή. Ευχαριστουμε για την κατανόηση.
Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.