ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Με 24 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει τη Τετάρτη 23 Μαρτίου το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας. Η συνεδρίαση θα γίνει στις 3:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Πέρασμα. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:
1. «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2016»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
2. «Έγκριση Απολογισμών Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φλώρινας για το οικονομικό έτος 2015».
Eισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φλώρινας.
3. «Έγκριση Απολογισμών Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φλώρινας για το οικονομικό έτος 2015».
Εισηγήτρια κα Παναγιώτα Γαϊγάνη-Τίτα, Δημοτική Σύμβουλος και Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
4. «Αντικατάσταση αναπληρωματικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φλώρινας"».
Eισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φλώρινας.
5. «Έγκριση της με αριθμ. 21/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Φλώρινας σχετικά με τον άμεσο ορισμό εξωτερικού συνεργάτη Τοπογράφου Μηχανικού».
Eισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
6. «Έγκριση της με αριθμ. 22/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Φλώρινας σχετικά με την έγκριση για εκμίσθωση του κτιρίου του Δημοτικού Πάρκου έναντι του Σιδηροδρομικού Σταθμού». Eισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
7. «Έγκριση της με αριθμ. 23/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Φλώρινας σχετικά με την έγκριση για εκμίσθωση έκτασης».
Eισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
8. «Έγκριση της με αριθμ. 24/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Φλώρινας σχετικά με έγκριση για δημοπράτηση του κοινόχρηστου χώρου στην θέση των οδών Μόδη-Αμύντα της Δημοτικής Αγοράς».
Eισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
9. «Έγκριση της με αριθμ. 25/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Φλώρινας σχετικά με γνωμοδότηση για θέματα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων».
Eισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
10. «Έγκριση της με αριθμ. 26/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Φλώρινας σχετικά με παραχώρηση ή μη της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του Σ.Σ. Ιωαννίδη στον Μορφωτικό Σύλλογο "Η ΕΛΠΙΣ"».
Eισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
11. «Έγκριση της με αριθμ. 27/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Φλώρινας σχετικά με γνωμοδότηση για θέμα χορήγησης θέσης στάθμευσης ΑμεΑ».
Eισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
12. «Έγκριση διενέργειας προμήθειας έτους 2016 Δήμου Φλώρινας».
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
13. «Καταβολή Β΄ τακτικής επιχορήγησης ποσού 500.000,00 € του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού για το έτος 2016».
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
14. «Καταβολή χρηματοδότησης ποσού 149.722,00 € προς την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας για το έτος 2016».
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
15. Σχετικά με τη συμμετοχή του Δήμου Φλώρινας στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας – FYROM 2014-2020.
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
16. «Σχετικά με τη συμμετοχή του Δήμου Φλώρινας στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας – FYROM 2014-2020».
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
17. «Εκποίηση ακινήτων στην Κτηνοτροφική ζώνη της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Βαρθολομαίου»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
18. «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2016 Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Γεώργιος Απιδόπουλος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Βασιλικής Σεχίδου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
19. «Ανανέωση Άδειας Άσκησης Υπαίθριου Πλανοδίου Εμπορίου του κ. Θωμαϊδη Αθανασίου του Νικολάου». 
Εισηγητής κος Μιχαήλ Καρακόλη, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
20. «Έγκριση Ανανέωσης - Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής αγοράς Φλώρινας».
Εισηγητής κος Μιχαήλ Καρακόλη, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
21. «Τροποποίηση της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με αριθ. 531/2015 με θέμα Τροποποίηση της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με αριθ. 358/2015 «Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών Δήμου Φλώρινας» σύμφωνα με την αριθ.106349 κ1-1445/22-10-2015 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ, σε εφαρμογή της αριθ. 22509/29-02-2016 (ΦΕΚ 570/03-03-2016 τεύχος Β΄) Απόφασης Υπ. Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού «παράταση της διαδικασίας αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών»
Εισηγητής κος Μιχαήλ Καρακόλη, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
22. «Παροχή μεταλλίων για τους Αγώνες Ομαδικών Αθλημάτων Γυμνασίων-Λυκείων και ειδών ένδυσης για μαθητές Δημοτικών Σχολείων για την Μαθητιάδα 2016»
Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
23. Συνδιοργάνωση εκδήλωσης στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης για τα αδέσποτα».
Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
24. «Επιχορήγηση του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλώρινας "Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ" για τη βράβευση των αριστούχων μαθητών του Δήμου Φλώρινας κατά την Χρηστίδειο Τελετή, καθώς επίσης τη φιλοξενία και τιμητικές διακρίσεις στον επίσημο ομιλητή Μητροπολίτη Προύσης κ.κ. Ελπιδοφόρο».
Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ

ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΜΕ ΤΙΣ ΞΥΣΤΡΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΛΤΟΝΕΡΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΟΥ ΜΠΗΚΕ ΣΤΟ ΡΕΚΟΡ ΓΚΙΝΕΣ

ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΙΑΠ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ