ΙΝΕ- ΓΣΕΕΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 1η ΜΑΗ

Για φέτος η 1η Μάη 2015 που συμπίπτει με εργάσιμη ημέρα (Παρασκευή) καθορίστηκε ήδη ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας για όλα τα καταστήματα, τις βιομηχανίες, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες οι οποίες αργούν κατά τις Κυριακές, σύμφωνα με  απόφαση (ΦΕΚ Β 654) που υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης βάσει του Α.Ν.  380/1968.

Στο πλαίσιο του καθορισμού της 1ης Μάη  ως υποχρεωτικής αργίας, απαγορεύεται κατά την ημέρα αυτή η απασχόληση των μισθωτών και η λειτουργία των επιχειρήσεων, εκτός από αυτές που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις ημέρες αργίας (π.χ. επιχειρήσεις στον τομέα υγείας, συγκοινωνίας, κλπ).
Η αμοιβή που οφείλεται στους μισθωτούς οι οποίοι εργάζονται κατά τις χαρακτηριζόμενες από τον νόμο ως εξαιρέσιμες αργίες, και άρα και την Πρωτομαγιά, εξαρτάται από τον τρόπο της πληρωμής τους, δηλαδή, αν πρόκειται για αμειβόμενους με ημερομίσθιο ή με μηνιαίο μισθό. Πάντως, υπερισχύει τυχόν διαφορετική ρύθμιση ευνοϊκότερη από τις περιγραφόμενες κατωτέρω.
Για τους εργαζόμενους που δεν θα απασχοληθούν κατά την 1η Μαΐου:
 Α) Οι εργαζόμενοι που αμείβονται με ημερομίσθιο και δεν θα απασχοληθούν κατά την 1η Μάη δικαιούνται να λάβουν το καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους χωρίς προσαύξηση, γιατί η μη απασχόληση των μισθωτών επιβάλλεται από τον νόμο και δεν βαρύνει αυτούς. Σχετικά με την έννοια του καταβαλλόμενου ημερομισθίου, όταν η Πρωτομαγιά συμπίπτει με εργάσιμη ημέρα, αυτό αποτελείται από τόσα ωρομίσθια όσες είναι και οι ώρες που θα εργαζόταν ο δικαιούχος κατά την ημέρα αυτή, εάν δεν συνέπιπτε με την Πρωτομαγιά. Γιατί πρόθεση του νομοθέτη είναι να λάβει ο εργαζόμενος και για την ημέρα της 1ης Μάη  ό, τι θα έπαιρνε αν εργαζόταν κανονικά.
Β) Οι εργαζόμενοι που αμείβονται με μηνιαίο μισθό και δεν θα απασχοληθούν κατά την 1η Μάη δεν θα λάβουν κάτι άλλο πέραν του μηνιαίου μισθού, καθώς στο μισθό τους συμπεριλαμβάνεται και το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής.

Για τους εργαζόμενους που θα απασχοληθούν κατά την 1η Μάη:
Α) Οι εργαζόμενοι που αμείβονται με ημερομίσθιο και θα απασχοληθούν κατά την 1η Μάη θα λάβουν το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιο και προσαύξηση 75% που θα υπολογιστεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν.
              Β) Οι εργαζόμενοι   που αμείβονται με μηνιαίο μισθό και θα απασχοληθούν κατά την 1η Μάη διακρίνονται:
-          Σε όσους εργάζονται σε επιχειρήσεις που έχουν δικαίωμα λειτουργίας κατά την Πρωτομαγιά, δηλαδή επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα Κυριακές και αργίες,  και οι οποίοι δικαιούνται να λάβουν μόνο την προσαύξηση 75%, επί του νόμιμου ημερήσιου μισθού τους (1/25), για όσες ώρες, βέβαια, απασχοληθούν.
Σε όσους εργάζονται σε επιχειρήσεις που αργούν κατά τις Κυριακές και τις αργίες και συνεπώς, εκτάκτως λειτουργούν κατά τις ανωτέρω ημέρες με άδεια της Επιθεώρησης Εργασίας κ.λπ., και οι οποίοι δικαιούνται να λάβουν τον συνηθισμένο ημερήσιο μισθό τους, δηλαδή το 1/25 του καταβαλλόμενου μηνιαίου μισθού τους, γιατί ο μισθός αυτός αντιστοιχεί μόνο στις εργάσιμες ημέρες του μήνα και, συνεπώς, δεν περιλαμβάνει και την αμοιβή για την απασχόληση σε ημέρες αργίας. Επιπλέον, βέβαια, δικαιούνται να λάβουν και την προσαύξηση 75%, η οποία και στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται επί του νόμιμου μισθού τους.Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Κοζάνης, Καμβουνίων 24 Τ.Κ. 50100

Σύμβουλοι: Κυριακίδου Χριστίνα, Φασνάκης Κωνσταντίνος

Τηλ: 24610-49780 fax 24610-49786

www.inegsee.gr   e-mail: kozaniinediktio@inegsee.gr

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ

ΔΥΟ ΧΡΥΣΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΚΥΠΕΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ