Η Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ

Η Π.Ε. Φλώρινας, με τη σημερινή διοίκησή της, συνεπής στις δεσμεύσεις της προς τους πολίτες, κάνει μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει τα μεγάλα και πολλαπλά προβλήματα του νομού. Δεν φιλοδοξεί να κάνει πολιτική με γνώμονα την επανεκλογή αλλά με γνώμονα τη δημιουργία παρακαταθήκης για το αύριο του νομού και για τη δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης.

Προς την κατεύθυνση αυτή είναι ο σχεδιασμός μας και στο θέμα της Βεγορίτιδας, με την εκπόνηση μελέτης διερεύνησης πλεονάσματος ύδατος της ευρύτερης λεκάνης Βεγορίτιδας, μέσα από την οποία θα προκύψει η δυνατότητα για την άρδευση ολόκληρου του κάμπου του Αμυνταίου με ορθολογική διαχείριση του νερού (στάγδην άρδευση με την ανάπτυξη δυναμικότερων καλλιεργειών), καθώς και την ύδρευση της ομώνυμης πόλης.
Η σχεδιαζόμενη μελέτη θα έχει δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος αφορά την εκπόνηση σχεδίου διαχείρισης ύδατος που θα περιλαμβάνει τον Σολού, τη λίμνη των Πετρών και τη λίμνη της Βεγορίτιδας (σχέδιο διαχείρισης για τη λίμνη της Ζάζαρης και της Χειμαδίτιδας έχει εκπονηθεί και θα επικαιροποιηθεί). Με την ολοκλήρωση αυτού του σταδίου θα έχουμε στη διάθεσή μας ένα συνολικό σχέδιο διαχείρισης και μέσα από αυτό θα προκύψει η αναγκαιότητα ή όχι της αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων του Υ.Δ. 09 στο οποίο η Βεγορίτιδα είναι κοκκινισμένη.
Το δεύτερο σκέλος της σχεδιαζόμενης μελέτης, αφορά τη περιγραφή των τεχνικών έργων διαχείρισης των υδάτων της λίμνης, όπως π.χ. η επαναλειτουργία της σήραγγας, έργα προστασίας της λίμνης από φερτά υλικά καθώς και κανόνες χρήσης και διάθεσης των νερών από τη ΔΕΗ. Η Βεγορίτιδα δέχεται σήμερα πολύ μεγάλο όγκο υδάτων από «Σαριγιόλ» Πτολεμαΐδα, που στην ουσία σημαίνει εκτροπή των υδάτων.
Σήμερα ο κάμπος του Αμυνταίου αρδεύεται ως επί τo πλείστον με καταιονισμό (σπάταλη σχετικά μέθοδος) από έναν μεγάλο αριθμό άναρχων γεωτρήσεων με όλα τα προβλήματα που συνεπάγεται αυτό, όπως κακή ποιότητα νερού και κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος με οικονομική επιβάρυνση των αγροτών.

Η Π.Ε Φλώρινας έχοντας υπόψη της:
1) Την Υδρογεωλογική Μελέτη της ευρύτερης λεκάνης Βεγορίτιδας, η οποία συντάχθηκε από τα συμπράττοντα γραφεία γεωλογικών μελετών των Β. Παρασχούδη – Θ. Γεωργακόπουλου – Ξ. Σταυρόπουλου το Νοέμβριο 2001, εποχή που η στάθμη της λίμνης συνεχώς έπεφτε, συνεπώς η μελέτη συντάχθηκε με γνώμονα την προστασία της και τις αναγκαίες ενέργειες για την άνοδο της στάθμης της, μέσα στην οποία αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ως ανώτατη στάθμη της λίμνης το υψόμετρο 515,50 στο οποίο μπορεί να γίνει ελεγχόμενη διαχείριση των υδάτων.
2) Το ΦΕΚ 1364 / 2008 (τεύχος Β) όπου γίνεται καθορισμός του ορίου (υψόμετρο 515,50) κάτω από το οποίο δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε ανθρώπινη δραστηριότητα πέριξ της λίμνης της Βεγορίτιδας.
3) Την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη που αφορά τη λίμνη των Πετρών και της Βεγορίτιδας και έχει περάσει το στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης, έχει παραληφθεί από τον Δήμο Αμυνταίου και επίκειται η παραλαβή της από τον Δήμο Έδεσσας.
Επίσης Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για τις λίμνες της Ζάζαρης και της Χειμαδίτιδας έχει εκπονηθεί το 1996 και επομένως σήμερα δεν βρίσκεται σε ισχύ. Για τον λόγο αυτό η Π.Ε. Φλώρινας σχεδιάζει να εκπονήσει νέα Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη του συμπλέγματος λιμνών της περιοχής Αμυνταίου, η οποία θα συμπεριλαμβάνει την Ε.Π.Μ. Πετρών – Βεγορίτιδας, με απώτερο σκοπό τη σύσταση Φορέα Διαχείρισης, ευθύνη του οποίου θα είναι η τήρηση των όρων της Ε.Π.Μ. του συμπλέγματος.
4) Την ύπαρξη της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) του Αγίου Παντελεήμονα με τις κτιριακές εγκαταστάσεις να βρίσκονται σε υψόμετρο 519,00 και το αντλιοστάσιο σε υψόμετρο 517,50.
5) Τον «Έλεγχο Χημικής Ποιότητας επιφανειακών και υπόγειων αρδευτικών νερών σε κλίμακα λεκανών απορροής ποταμών Μακεδονίας – Θράκης και Θεσσαλίας». Η μελέτη εκπονήθηκε, με μέριμνα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και έχει ολοκληρωθεί, με μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε κύκλο 2 ετών. Μέσα στην παραπάνω μελέτη συμπεριλήφθηκε και το σύμπλεγμα των λιμνών Αμυνταίου.
Πήρε την πρωτοβουλία, στηριζόμενη στα επιστημονικά δεδομένα από την Υδρογεωλογική Μελέτη και την ισχύουσα νομοθεσία, να φέρει σε επαφή όλους τους αρμόδιους φορείς για να εξεταστούν οι τρόποι αντιμετώπισης της ανόδου της στάθμης της λίμνης πριν αυτή κατακλείσει τις εγκαταστάσεις της ΕΕΛ έτσι ώστε να αποφευχθεί ενδεχόμενη καταστροφή της υφιστάμενης εγκατάστασης με ανυπολόγιστες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ουδέποτε δόθηκε η υπόσχεση του «αδειάσματος» της λίμνης, αναγνωρίζοντας σε κάθε περίπτωση την αξία του υδάτινου πλούτου του νομού.
Η δοκιμαστική λειτουργία της σήραγγας, στην παρούσα φάση, είναι επιβεβλημένη προκειμένου να διαπιστωθεί η λειτουργικότητά της, γιατί ο κίνδυνος κατάκλισης της ΕΕΛ είναι πλέον ορατός μια και η στάθμη της λίμνης συνεχώς ανεβαίνει, επομένως θα πρέπει άμεσα να γνωρίζουμε τη λειτουργικότητα της σήραγγας ως ένα έκτακτο μέτρο προστασίας της ΕΕΛ. Επιπλέον, η λειτουργικότητα ή μη της σήραγγας θα χρησιμοποιηθεί ως δεδομένο στην εκπόνηση του σχεδίου διαχείρισης.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ

ΔΥΟ ΧΡΥΣΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΚΥΠΕΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ