ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Με 20 θέματα στην ημερήσια διάταξη της συνεδριάζει αύριο Τρίτη 12 Μαϊου το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου.  Η Συνεδρίαση θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμυνταίου  στις  19:00.
Τα θέματα  ημερήσιας διάταξης είναι  τα παρακάτω:
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πρόσληψη έως είκοσι ατόμων για πέντε ημερομίσθια.
Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 1&2 του Β.Δ. 28.3/15.4.1957.
Καταρχήν απόφαση για ανταλλαγή δημοτικής έκτασης με ακίνητο ιδιοκτησίας της Πουρπουλάκη Φιλίτσας του Ιωάννη.
Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Ολοκλήρωση οδοποιίας 6ης Νοεμβρίου και κατασκευή κόμβου διασταύρωσης περιμετρικού δρόμου με δρόμο Βεγόρας».
Ορισμός επιτροπής προσωρινής  παραλαβής για το έργο «Ανέγερση Α΄ Παιδικού Σταθμού Αμυνταίου»
Εξέταση  της υπ’ αριθμ. 6200/02-04-2015 ένστασης της εταιρείας ΄΄Κ/Ξ ΛΥΓΚΗΣΤΙΣ ΑΤΕΕ – ΤΙΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ΄΄ κατά του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, του έργου με τίτλο ΄΄Δεξαμενή Ύδρευσης Τ.Κ. Αετού΄΄.
Αποδοχή της με αριθ 6524/30-04-2015 απόφασης του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα “Προέγκριση δημοπράτησης του 1ου υποέργου της Πράξης με τίτλο «Έργα εκσυγχρονισμού και Αναβάθμισης αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Λεχόβου», Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (Π.Α.Α. 2007 – 2013) – Μέτρο 321” και των ειδικών όρων αυτής.
Εξέταση  της υπ’ αριθμ. 6165/01-04-2015 ένστασης της εταιρείας ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Β.Ε. (συγχωνεύτηκε με την ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Τ.Τ.Ε.Ε. ανάδοχο του έργου) κατά του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, του έργου με τίτλο «Διάνοιξη δρόμων και κατασκευή κρασπεδώσεων περιοχής επεκτάσεων Αμυνταίου».
Εξέταση  της υπ’ αριθμ. 6165/01-04-2015 ένστασης της εταιρείας ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Β.Ε. κατά του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, του έργου με τίτλο «Αγροτική Οδοποιία Δ. Αετού».

Διαγραφές από Βεβαιωτικούς καταλόγους Δήμου Αμυνταίου.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του Ζυθεστιατορίου Αναψυκτηρίου (περιοχή Πευκάκια) ιδιοκτησίας του Δήμου Αμυνταίου.
Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτηση επαγγελματία για μείωση μισθωμάτων καταστημάτων ιδιοκτησίας Δήμου Αμυνταίου.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων Τ.Κ. Βαρυκού και Αγραπιδιάς.
Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτηση επαγγελματία-μισθωτή ακινήτου (καταστήματος) ιδιοκτησίας του Δήμου Αμυνταίου, για επιστροφή του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε 2011-2012-Ε.Ε.Τ.Α.2013
΄Εγκριση της με αριθμό 29/2015 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΑ που αφορά την «Ψήφιση ισολογισμού οικονομικού έτους 2014.
΄Εγκριση της με αριθμό 30/2015 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΑ που αφορά την «Κατάρτιση και ψήφιση έκθεσης πεπραγμένων έτους 2014».
Συνδιοργάνωση με την Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης εκδήλωσης στα πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος.
Εορταστικές Εκδηλώσεις τις 21ης Μαΐου εορτασμού των Πολιούχων του Δήμου Αμυνταίου.
Διοργάνωση  από τον Δήμο Αμυνταίου συναντήσεων εργασίας μεταξύ οικονομικών στελεχών της Γερμανίας και Τοπικών Επιχειρηματιών.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.  

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΔΥΟ ΧΡΥΣΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΚΥΠΕΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ