ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ C.B.I.P. CROSS BORDER INTFRASTRUCTURAL PROJECT

Εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων του έργου C.B.I.P “Cross Border Infrastructural Project” πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 12.05.2015 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας,  στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος Ελλάδας – Αλβανίας 2007-2013 και στο θεματικό πεδίο 1: Ενίσχυση της Διασυνοριακής Οικονομικής Ανάπτυξης, ως μέρος του Μέτρου 1.4: Διευκόλυνση της προσβασιμότητας των συνόρων μέσω υποδομών μικρής κλίμακας.

Πιο συγκεκριμένα το έργο στοχεύει στην:
•Βελτίωση των υποδομών των διασυνοριακών σταθμών Κρυσταλλοπηγής και Κέρκυρας, μέσω της προώθησης νέων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
•Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης νέων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον κτιριακό τομέα.
•Εφαρμογή παρεμβάσεων Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) για τη διευκόλυνση και την επιτάχυνση των ελέγχων στα σύνορα.
•Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των μεταφορών (μελέτη σκοπιμότητας για τη δημιουργία ενός σιδηροδρομικού δικτύου μεταξύ των Ιωαννίνων και την Αλβανία).
Ειδικότερα για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σημειώνεται ότι είναι σε εξέλιξη από την Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας οι διαδικασίες επιλογής αναδόχου για το έργο «Αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων μεθοριακού σταθμού Κρυσταλλοπηγής (Α΄ φάση)», με προϋπολογισμό 1.098.117 ευρώ που δημοπρατήθηκε στις 21.04.2015.
Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους.
Oι εταίροι που συμμετέχουν στο έργο C.B.I.P είναι οι παρακάτω:
1.Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ)
2.Περιφέρεια Κορυτσάς
3.Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ)
4.Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΙΙ)
5.Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης/Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ)
6.Δήμος Κορυτσάς

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΔΥΟ ΧΡΥΣΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΚΥΠΕΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ