ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΥΟ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ Π.Δ.Μ.

Οι συμβάσεις δύο έργων συντήρησης του εθνικού οδικού δικτύου υπεγράφησαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρο Καρυπίδη, παρουσία των αναδόχων.
Συγκεκριμένα η πρώτη σύμβαση αφορά στην εκτέλεση του έργου: «Κοπή – καθαρισμός βλάστησης ερεισμάτων και νησίδων στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο, αρμοδιότητας συντήρησης της Δ.Τ.Ε. (Έδρας) / Π.Δ.Μ.».
Ο προϋπολογισμός μελέτης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 130.000,00 € (με Φ.Π.Α. 23%) και το ποσό της σύμβασης, μετά από την προσφερθείσα έκπτωση της αναδόχου θα φτάσει στο ποσό των 63.699,99 € (με Φ.Π.Α.), δηλαδή 51.788,61 € για εργασίες και 11.911,38 € για τον αναλογούντα Φ.Π.Α.
Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης του έργου έχει ορισθεί σε 180 μέρες και περιλαμβάνει: τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, με την κοπή της βλάστησης, που αφενός μειώνει ή δυσχεραίνει την ορατότητα των οδηγών, αφετέρου μπορεί να παρεμποδίζει την ορατότητα στην κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση του οδικού δικτύου. Την προστασία του περιβάλλοντος, με την μείωση του κινδύνου για έναρξη και εξάπλωση  πυρκαγιών που δημιουργείται από την ανάπτυξη πυκνής και ξερής βλάστησης στα ερείσματα των οδών. Τη βελτίωση της εικόνας του Εθνικού Οδικού Δικτύου. Το έργο χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕΠ 041.
Η δεύτερη σύμβαση αφορά στο έργο: «Συντήρηση – βελτίωση ασφαλτοτάπητα στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Καστοριάς, αρμοδιότητας συντήρησης της Δ.Τ.Ε. (Έδρας/ Π.Δ.Μ.», με προϋπολογισμό μελέτης 160.000,00 € (με Φ.Π.Α. 23%) και το ποσό της Σύμβασης, μετά την έκπτωση της αναδόχου ανέρχεται στις 78.366,93 € (με Φ.Π.Α.), δηλαδή 63.712,95 € για εργασίες και 14.653,98 € για τον αναλογούντα Φ.Π.Α.
Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης του έργου έχει ορισθεί σε έξι μήνες.
Αντικείμενο του έργου είναι η εκτέλεση εργασιών συντήρησης, αποκατάστασης και  βελτίωσης του ασφαλτοτάπητα σε τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου (αρμοδιότητας συντήρησης της Δ.Τ.Ε. της Έδρας / Π.Δ.Μ.), στην χωρική επικράτεια της Π.Ε. Καστοριάς, που εμφανίζουν σημαντικές βλάβες και που αναμένεται να επιδεινωθούν κατά την διάρκεια της επερχόμενης χειμερινής περιόδου. Σκοπός των προβλεπόμενων εργασιών είναι η άρση της επικινδυνότητας και η βελτίωση της οδικής ασφάλειας για τους χρήστες του Εθνικού Οδικού Δικτύου. 

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΔΥΟ ΧΡΥΣΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΚΥΠΕΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ